DA and CO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 45 18665 02547 28054 2430,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,391,491,030,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000165,00151,00152,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,81-0,70680,1526-0,89140,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,73000,3535-0,14730,51120,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,802,121,131,790,0000
Celkové tržby 96 853122 944182 9430,00000,0000
Celkový dlh 33 30744 20225 09734 8170,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 547-50 765-10 930-17 3170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 54750 76510 93017 3170,0000
Čistý cash flow 21 54714 717-3 38517 3170,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 5482 3563 7172 2780,0000
Čistý zisk -7 5481 3962 7572 2780,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 3961 6872 8881 2790,0000
Cudzie zdroje -11 879-20 823-22 183-19 4260,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,456,6234,5720,600,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,186,6234,5720,600,0000
Doba obratu aktív 171,87194,1194,33104,520,0000
Doba obratu pohľadávok 47,456,6234,5720,600,0000
Doba obratu zásob 101,0955,6322,1822,640,0000
Doba splácania záväzkov 504,77512,2987,86101,230,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,27124,2745,8465,270,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8,86-22,654,420,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 3562 6473 8481 2790,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 5482 3563 7172 2780,0000
EBITDA -4 7048 09311 1457 2020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 7048 09311 1457 2020,0000
Finančná páka 3,803,122,132,790,0000
Finančné účty 21 54750 76510 93017 3170,0000
Hrubá marža 0,65220,58960,37000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 4447 29610 2786 1460,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65320,64020,48590,62450,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 4752 21717 32810 6930,0000
Krátkodobé záväzky 29 51641 63022 97533 8760,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 518,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 32 79149 787115 254122 1440,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 34329 66195 442105 8080,0000
Neobežný majetok 5 2537 35713 07119 5180,0000
Obežný majetok 39 93357 50334 05834 5730,0000
Obrat aktív 2,121,883,873,490,0000
Obrat neobežného majetku 18,2716,6214,009,710,0000
Obrat obežného majetku 2,402,135,375,480,0000
Obrat zásob 3,616,5616,4616,120,0000
Odpisy 2 1044 9406 5623 0940,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1042 4703 2813 0940,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00002 4703 2810,00000,0000
Osobné náklady 68 26067 47758 3600,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 740,00797,00867,001 0560,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-1 8411 1550,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 4446 3369 3195 3720,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,63540,06700,12430,11730,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47690,78070,23120,31920,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,080,93090,86220,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,962,440,70920,55090,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92551,071,160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89781,001,0421,750,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 5652 21717 32810 6930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,281,240,83130,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5513-1,416,55-1,120,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73710,67980,53080,64190,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,802,121,131,790,0000
Pridaná hodnota 63 17272 48467 68967 2890,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,0490-0,83040,06670,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,63540,06700,12430,11730,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73001,220,47570,51120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,085,462,254,830,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,085,462,254,830,0000
Služby 4 88012 6764 0113 4520,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 18665 02547 28054 2430,0000
Spotreba materiálu… 6 5687 45015 80112 8840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 963122 271182 943189 4330,0000
Tržby z predaja tovaru 60 74367 091145 113181 9370,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 22055 18037 8307 4960,0000
Účtovný cash flow 21 54714 717-3 38517 3170,0000
Vlastné imanie 11 87920 82322 18319 4260,0000
Všetky záväzky 33 30744 20225 09734 8170,0000
Výsledok hospodárenia -6 8083 1534 5834 1080,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 8083 1534 5834 1080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 5481 3962 7572 2780,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3961 6872 8881 2790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 5482 3563 7173 0530,0000
Zásoby 5 9114 5215 8006 5630,0000
Záväzky 33 30744 20225 09734 8170,0000
Záväzky z obchodného styku 518,00-1 8411 1550,00000,0000
Zisk pred zdanením -7 5482 3563 7173 0530,0000
Zmena EBIT -3,200,89010,96601,780,0000