Emerson Process Management, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 516 0519 516 32810 353 47110 257 49710 631 724
Bežná likvidita III. stupeň 14,3119,0613,2515,017,58
Časové rozlíšenie aktív 51 919122 13822 97224 11327 661
Časové rozlíšenie pasív 24 23824 23824 2380,00006 700
Celkové tržby 5 480 2613 735 1874 389 4465 508 4468 535 517
Celkový dlh 856 094570 263870 116825 9571 528 593
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64,00-25 101-693,00-84,00-1 463
Čistá hodnota zákazky 10 833636,00636,00636,00407 541
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64,0025 101693,0084,001 463
Čistý cash flow -25 03724 408609,00-1 379-10 665
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -312 664-512 28350 119455 703-216 434
Čistý zisk -286 189-537 28927 576335 109-184 565
Čistý zisk v minulom roku -537 28927 576335 109-184 5655 316 160
Cudzie zdroje -8 635 719-8 921 827-9 459 117-9 431 540-9 096 431
Daň z príjmov -26 47525 00622 543120 594-31 930
Daň z príjmov v minulom roku 25 00622 543120 594-31 9301 614 705
Daň z príjmov z bežnej činnosti -26 47525 00622 543120 594-31 930
Dlhodobé pohľadávky 77 00250 63172 75591 140108 726
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 618,91905,35843,41668,18438,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 107,4970,04116,7461,6654,14
Doba obratu aktív 633,79929,93861,12679,88454,81
Doba obratu pohľadávok 624,04910,30849,46674,22443,35
Doba obratu zásob 7,422,4812,801,5713,24
Doba splácania záväzkov 66,0383,80120,4984,0685,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,2145,9562,2744,6958,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 56,3979,7196,4975,1182,33
EBIT v minulom roku -512 28350 119455 703-216 4346 930 865
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -312 664-512 28350 119455 703-216 434
EBITDA -292 307-488 25271 565488 297-15 790
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -292 307-488 25271 565488 297-15 790
Finančná páka 1,101,071,091,091,17
Finančné účty 64,0025 101693,0084,001 463
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9075-0,9375-0,9136-0,9195-0,8556
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90750,93750,91360,91950,8556
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -293 063-490 60566 381484 514-22 071
Krátkodobé pohľadávky 9 292 6419 264 82410 140 53210 080 87810 255 053
Krátkodobé záväzky 633 704470 234748 718674 2271 378 561
Krytie dlhovej služby -12,06-20,142,950,0000-2,34
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000061,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000061,000,0000
Náklady na predaný tovar 4 719 2713 173 0083 386 2494 116 5737 549 664
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 503 1962 048 1522 268 1792 927 7495 877 913
Neobežný majetok 23 23239 73636 96248 69625 536
Obežný majetok 9 440 9009 354 45410 293 53710 184 68810 578 527
Obrat aktív 0,57590,39250,42390,53690,8025
Obrat neobežného majetku 235,8994,00118,73113,09334,13
Obrat obežného majetku 0,58050,39930,42630,54070,8066
Obrat zásob 49,21147,3728,51232,6227,56
Odpisy 33 00826 85026 79225 16822 592
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 50413 42513 39612 58411 296
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 50413 42513 39612 58411 296
Osobné náklady 1 069 493938 679892 920888 6101 008 153
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3813 4445 1843 7836 281
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 6251 0910,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 215 104144 270213 437459 388918 307
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -253 181-510 43954 368360 277-161 973
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,341,650,88200,63511,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74360,60491,131,570,9893
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72130,58811,101,530,9677
Pohľadávky z obchodného styku 1 613 825716 7201 403 566930 2531 265 530
Pohotová likvidita II. stupeň 14,2019,0313,1514,997,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 344,92-365,53-15 5326 839852,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-174,84
Pridaná hodnota 795 286567 8501 012 3861 399 064997 412
Primárna platobná neschopnosť 0,33540,62410,42720,64771,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,93-1,1712,161,69-96,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,93-1,1712,161,69-96,81
Služby 1 151 0931 058 7411 059 1961 121 4971 605 182
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 516 0519 516 32810 353 47110 257 49710 631 724
Spotreba materiálu… 64 98266 11558 87467 32766 569
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 480 2613 735 1874 388 4775 506 8188 532 218
Tržby z predaja tovaru 4 678 2323 178 7943 621 4814 221 2505 266 336
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 802 029556 393766 9961 285 5683 265 882
Účtovný cash flow -25 03724 408609,00-1 379-10 665
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-3 548
Vlastné imanie 8 635 7198 921 8279 459 1179 431 5409 096 431
Všetky záväzky 856 094570 263870 116825 9571 528 593
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 23824 23824 2380,00006 700
Výsledok hospodárenia -325 315-515 10244 773463 129-38 382
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -325 315-515 10244 773463 129-38 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -286 189-537 28927 576335 109-184 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -537 28927 576335 109-184 5655 316 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -312 664-512 28350 119455 703-216 495
Zásoby 71 19313 89879 55712 586213 285
Záväzky 856 094570 263870 116825 9571 528 593
Záväzky z obchodného styku 541 259447 275599 621602 4801 325 848
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 315 322302 369385 548142 4560,0000
Zisk pred zdanením -312 664-512 28350 119455 703-216 495
Zmena EBIT 0,6103-10,220,1100-2,11-0,0312