TM-STAV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 727 996832 288887 491975 4151 157 609
Bankové úvery 76 74993 46346 35986 128108 211
Bežná likvidita III. stupeň 0,50060,63910,51960,64950,3210
Bežné bankové úvery 26 43427 35946 35974 199108 211
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 0992 6323 220
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003,000,0000395,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91981,222,041,274,67
Celkové tržby 484 313588 7421 032 982656 6670,0000
Celkový dlh 348 791457 739595 582546 589953 088
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 53 63690 788-11 421123 706131 596
Čistá hodnota zákazky 0,00000,0000212 7400,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 1132 67557 78012 42226 615
Čistý cash flow 20 438-20 65445 3588 19326 615
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 89590 438117 14421 818-96 541
Čistý zisk 4 65582 64263 0808 719-110 053
Čistý zisk v minulom roku 82 64263 0788 71915 981-131 593
Cudzie zdroje -379 205-374 549-291 906-428 826-204 126
Daň z príjmov 2 4483 25248 1047 6500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 25248 1047 65010 4800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4483 25248 1047 6500,0000
Dlhodobé bankové úvery 50 31566 1040,000011 9290,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00007 66152 88465 255
Dlhodobý dlh 50 31566 1040,000011 9290,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,15108,8789,32136,4743,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,8693,0180,8645,6833,15
Doba obratu aktív 549,32519,39323,63543,16547,63
Doba obratu pohľadávok 88,15108,8792,11165,9273,99
Doba obratu zásob 0,00000,00009,70204,260,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00002 5401 015416,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 206,20228,25197,77222,97360,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002 483790,730,0000
EBIT v minulom roku 90 438117 14221 81832 914-111 318
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 89590 438117 14421 818-96 541
EBITDA 19 779102 958139 06374 898-17 722
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 779102 958139 06374 898-17 722
Finančná páka 1,922,223,042,275,67
Finančné účty 23 1132 67557 78012 42226 615
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5209-0,4500-0,3289-0,4396-0,1763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52090,45000,32890,43960,1763
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 039103 959133 01368 526-26 033
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37540,43950,61110,41050,6576
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000050 00050 000
Krátkodobé pohľadávky 116 820174 453244 932245 08091 150
Krátkodobé záväzky 273 271365 756542 337400 412761 280
Krytie dlhovej služby 3,4122,6623,3313,75-1,31
Materiál 10 09374 1182 0712 67821 694
Nákladové úroky 5 7924 5445 9605 44913 512
Nákladové úroky v minulom roku 4 5445 9605 4496 45320 275
Náklady na predaný tovar 415 276416 357798 023459 865666 800
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000077 920144 0210,0000
Neobežný majetok 577 970581 042573 948581 799797 036
Obežný majetok 150 026251 246312 444390 984357 353
Obrat aktív 0,66450,70281,130,67200,6665
Obrat neobežného majetku 0,83691,011,741,130,9680
Obrat obežného majetku 3,222,333,201,682,16
Obrat zásob 0,00000,000037,621,790,0000
Odpisy 6 14410 38815 70246 54230 834
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0725 1947 85123 27130 834
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0725 1947 85123 2710,0000
Osobné náklady 46 65964 05296 267116 9500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 740,005 2656 3846 7068 311
Ostatné záväzky z obchodného styku 265 845221 353317 417312 0030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 79993 03078 78255 261-79 219
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68170,38010,47450,59790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002,601,360,1571
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,472,632,111,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,302,261,811,203,40
Pohľadávky z obchodného styku 22 347149 041221 74682 04070 080
Pohotová likvidita II. stupeň 0,46690,45060,51610,49590,1315
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,5518,13-6,44-52,34-7,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,53-4,557,611,501,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47910,55000,67110,56040,8233
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91981,222,041,274,67
Pridaná hodnota 68 446168 533202 902195 607104 751
Primárna platobná neschopnosť 11,901,492,393,800,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01230,22060,21610,0203-0,5391
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,634,454,287,30-53,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,634,454,287,30-53,78
Služby 215 160128 664582 127109 111433 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 727 996832 288887 491975 4151 157 609
Spotreba materiálu… 200 116287 693137 976206 733233 099
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 76 74993 46346 359136 128158 211
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 483 722588 0231 001 092655 639771 551
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 133167,00167,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000038 75098 6670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 483 722584 890962 175556 805771 551
Účtovný cash flow 20 438-20 65445 3588 19326 615
Úročený dlh 76 74993 46346 359136 128158 211
Úrokové krytie 2,2319,9019,664,00-7,14
Vlastné imanie 379 205374 549291 906428 826204 126
Všetky záväzky 348 791457 739595 582546 589953 088
Výsledok hospodárenia 13 63595 703123 52828 523-107 944
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 63595 703123 52828 523-107 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 65582 64263 0808 719-110 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 82 64263 0788 71915 981-131 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 10385 894111 18416 369-129 773
Zásoby 10 09374 1182 07180 598174 333
Záväzky 348 791457 739595 582546 589953 088
Záväzky z obchodného styku 265 845221 353530 157312 0030,0000
Zisk pred zdanením 7 10385 894111 18416 369-129 773
Zmena EBIT 0,14260,77205,370,66290,8673
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000059 388