Sartorius Slovensko, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 179 798164 798244 564174 375124 610
Bežná likvidita III. stupeň 23,9725,622,144,717,61
Časové rozlíšenie aktív 945,001 162848,00551,00805,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13620,1625-0,50650,2761-0,5454
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,67-4,770,7623-1,023,83
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04480,04210,67310,28090,1541
Celkové tržby 389 491608 368321 579451 7320,0000
Celkový dlh 7 7126 66598 39138 23916 639
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 400-94 966-120 661-46 618-58 883
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 118 40094 966120 66146 61858 883
Čistý cash flow 23 434-25 69574 043-37 58758 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 77315 33513 33226 3714 813
Čistý zisk 13 95311 96010 03720 4934 813
Čistý zisk v minulom roku 11 96010 03720 4937 67217 230
Cudzie zdroje -172 086-158 133-146 173-136 136-107 971
Daň z príjmov 3 8203 3753 2955 8780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3753 2955 8783 9090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8203 3753 2955 8780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,6117,1657,9993,9539,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,6117,1654,9993,9535,71
Doba obratu aktív 168,4998,88284,33140,90120,43
Doba obratu pohľadávok 11,6117,1657,9993,9539,03
Doba obratu zásob 28,3610,0768,6913,2422,72
Doba splácania záväzkov 8,514,08185,2344,7815,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,983,23112,9329,8814,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,630,341993,0829,340,0000
EBIT v minulom roku 15 33513 33226 37111 58117 230
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 77315 33513 33226 3714 813
EBITDA 17 91836 26415 65226 42912 422
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 91836 26415 65226 42912 422
Finančná páka 1,041,041,671,281,15
Finančné účty 118 40094 966120 66146 61858 883
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9571-0,9596-0,5977-0,7807-0,8665
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95710,95960,59770,78070,8665
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 77336 07328 97126 36512 306
Krátkodobé pohľadávky 12 38928 59849 882116 27240 389
Krátkodobé záväzky 6 3835 38697 13736 98515 385
Náklady na predaný tovar 358 086574 849301 832416 953363 264
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 273 841481 541191 410301 451274 365
Neobežný majetok 26 78426 78437 1530,00007 455
Obežný majetok 152 069136 852206 563173 824116 350
Obrat aktív 2,173,691,282,593,03
Obrat neobežného majetku 14,5422,718,450,000050,66
Obrat obežného majetku 2,564,441,522,603,25
Obrat zásob 12,8736,245,3127,5716,07
Odpisy 0,000020 7388 6420,00005 946
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000010 3694 3210,00005 946
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000010 3694 3210,00000,0000
Osobné náklady 11 5565 7900,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145,00191,00681,0064,00116,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 95332 69818 67920 49310 759
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65850,57630,49340,26730,4725
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,725,780,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,721,261,400,00002,42
Pohľadávky z obchodného styku 12 38928 59847 300116 27236 952
Pohotová likvidita II. stupeň 20,6423,161,764,426,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,346,15-1,973,62-1,83
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04480,04210,67310,28090,1541
Pridaná hodnota 31 40433 44712 12334 77914 414
Primárna platobná neschopnosť 0,15940,01581,030,20840,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 18,5517,631,241,263,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43040,18386,291,451,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43040,18386,291,451,34
Služby 79 01883 530104 165109 88667 527
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 798164 798244 564174 375124 610
Spotreba materiálu… 5 2279 7786 2575 61621 372
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 389 490608 296320 955451 732377 678
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00007 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 378 154604 175299 445441 711367 048
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 3364 12114 51010 02110 630
Účtovný cash flow 23 434-25 69574 043-37 58758 883
Vlastné imanie 172 086158 133146 173136 136107 971
Všetky záväzky 7 7126 66598 39138 23916 639
Výsledok hospodárenia 17 91815 52614 01026 4296 476
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 91815 52614 01026 4296 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 95311 96010 03720 4934 813
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 96010 03720 4937 67217 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 77315 33513 33226 3716 364
Zásoby 21 28013 28836 02010 93417 078
Záväzky 7 7126 66598 39138 23916 639
Záväzky z obchodného styku 1 975451,0048 81424 2340,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 975451,0048 81424 2340,0000
Zisk pred zdanením 17 77315 33513 33226 3716 364
Zmena EBIT 1,161,150,50562,280,2793