CREDO - TRADE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 117 937126 541176 764179 873115 665
Bankové úvery 49 73827 0770,00000,000011 453
Bežná likvidita III. stupeň 0,71800,92963,951,801,47
Bežné bankové úvery 49 73827 0770,00000,000011 453
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 486
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 45,07-0,9248-0,4674-0,4962-0,2390
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68021,072,880,86270,3286
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -140,572,110,53161,041,11
Celkové tržby 364 095291 899528 182615 7470,0000
Celkový dlh 118 78285 81061 35191 53960 891
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 653-10 589-53 949-43 827-1 640
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 08537 66653 94943 82713 093
Čistý cash flow 38 08537 66653 94943 82713 093
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -38 572-72 40846 62520 248-11 077
Čistý zisk -41 576-74 68236 94114 215-11 217
Čistý zisk v minulom roku -74 68236 94112 63819 34562 667
Cudzie zdroje 845,00-40 731-115 413-88 334-54 774
Daň z príjmov 0,00000,00009 4875 9740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00009 4874 3267 3670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00009 4875 9740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,5126,2214,1028,6384,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,7719,348,8825,0669,21
Doba obratu aktív 126,30164,39124,06108,50159,62
Doba obratu pohľadávok 40,5126,2214,1028,6384,29
Doba splácania záväzkov 4 395459,94368,14787,9991,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,9645,6713,1730,6454,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 403184,001,04411,040,0000
EBIT v minulom roku -72 40846 62517 21226 76962 685
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -38 572-72 40846 62520 248-11 077
EBITDA -28 355-41 97077 76042 3956 453
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -28 355-41 97077 76042 3956 453
Finančná páka -139,573,111,532,042,11
Finančné účty 38 08537 66653 94943 82713 093
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0072-0,3219-0,6529-0,4911-0,4736
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,00720,32190,65290,49110,4736
Hrubá marža 0,50320,44430,57640,49780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 204-34 20684 25952 676-235,00
Krátkodobé pohľadávky 37 82820 18620 09047 46661 078
Krátkodobé záväzky 55 98935 15718 76050 80339 841
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 87514 06553,0026 5000,0000
Krytie dlhovej služby -9,44-18,46394,72718,5646,09
Nákladové úroky 3 0042 274197,0059,00140,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 274197,00248,0057,0018,00
Náklady na predaný tovar 157 603151 287215 648298 596159 311
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 65027 90018 60023 53215 289
Neobežný majetok 42 02468 689102 72588 58040 008
Obežný majetok 75 91357 85274 03991 29374 171
Obrat aktív 2,892,222,943,362,29
Obrat neobežného majetku 8,114,095,066,836,61
Obrat obežného majetku 4,494,867,026,633,57
Odpisy 14 57734 03633 73026 8906 468
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 57734 03633 73026 8906 468
Osobné náklady 204 299167 378218 032254 0660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 607,00568,00723,00553,006 688
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000388,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 999-40 64670 67141 105-4 749
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8503-1,100,32010,1609-0,1694
Podiel EBIT k aktívam -0,3271-0,57220,26380,1126-0,0958
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3271-0,57220,26380,1126-0,0958
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6227-0,79230,29510,1569-0,1461
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,121,290,71620,82890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 39,404,6516,3713,030,6602
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89680,77471,401,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83710,64381,211,0916,26
Pohľadávky z obchodného styku 28 73014 88712 64841 54250 154
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71800,92963,951,801,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0222-1,08-2,14-2,02-4,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,6816,56273,85742,8393,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,67810,34710,50890,5264
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -140,572,110,53161,041,11
Pridaná hodnota 183 224129 676304 421306 521105 178
Primárna platobná neschopnosť 0,62220,94480,00420,63790,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,3525-0,59020,20900,0790-0,0970
Rentabilita vlastného imania, ROE 49,20-1,830,32010,1609-0,2048
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36020,60522,880,86270,2553
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,19-2,040,78902,169,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,19-2,040,78902,169,44
Služby 136 848108 570176 715240 986124 653
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 937126 541176 764179 873115 665
Spotreba materiálu… 16 10514 81720 33334 07819 369
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 49 73827 0770,00000,000011 453
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 357 910285 129523 486610 534264 489
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 0834 1663 4175 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 6 53539 04026 02033 03024 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 334 292241 923494 049572 087239 881
Účtovný cash flow 38 08537 66653 94943 82713 093
Úročený dlh 49 73827 0770,00000,000011 453
Úrokové krytie -12,84-31,84236,68343,19-79,12
Vlastné imanie -845,0040 731115 41388 33454 774
Všetky záväzky 118 78285 81061 35191 53960 891
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,85030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -37 937-71 84047 04220 922-4 265
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 937-71 84047 04220 922-4 265
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 576-74 68236 94114 215-11 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -74 68236 94112 63819 34562 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -41 576-74 68246 42820 189-11 127
Záväzky 118 78285 81061 35191 53960 891
Záväzky z obchodného styku 17 87514 06553,0026 5000,0000
Zisk pred zdanením -41 576-74 68246 42820 189-11 127
Zmena EBIT 0,5327-1,552,710,7564-0,1767
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 0880,0000405,000,00004 250