CREDO - TRADE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 126 541176 764179 873115 6650,0000
Bankové úvery 27 0770,00000,000011 4530,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92963,951,801,470,0000
Bežné bankové úvery 27 0770,00000,000011 4530,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 4860,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9248-0,4674-0,4962-0,23900,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,072,880,86270,32860,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,110,53161,041,110,0000
Celkové tržby 291 899528 182615 7470,00000,0000
Celkový dlh 85 81061 35191 53960 8910,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 589-53 949-43 827-1 6400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 66653 94943 82713 0930,0000
Čistý cash flow 37 66653 94943 82713 0930,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -72 40846 62520 248-11 0770,0000
Čistý zisk -74 68236 94114 215-11 2170,0000
Čistý zisk v minulom roku 36 94112 63819 34562 6670,0000
Cudzie zdroje -40 731-115 413-88 334-54 7740,0000
Daň z príjmov 0,00009 4875 9740,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 4874 3267 3670,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00009 4875 9740,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,2214,1028,6384,290,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,348,8825,0669,210,0000
Doba obratu aktív 164,39124,06108,50159,620,0000
Doba obratu pohľadávok 26,2214,1028,6384,290,0000
Doba splácania záväzkov 459,94368,14787,9991,280,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,6713,1730,6454,980,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 184,001,04411,040,00000,0000
EBIT v minulom roku 46 62517 21226 76962 6850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -72 40846 62520 248-11 0770,0000
EBITDA -41 97077 76042 3956 4530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -41 97077 76042 3956 4530,0000
Finančná páka 3,111,532,042,110,0000
Finančné účty 37 66653 94943 82713 0930,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3219-0,6529-0,4911-0,47360,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32190,65290,49110,47360,0000
Hrubá marža 0,44430,57640,49780,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 20684 25952 676-235,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 18620 09047 46661 0780,0000
Krátkodobé záväzky 35 15718 76050 80339 8410,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 06553,0026 5000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -18,46394,72718,5646,090,0000
Nákladové úroky 2 274197,0059,00140,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 197,00248,0057,0018,000,0000
Náklady na predaný tovar 151 287215 648298 596159 3110,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 90018 60023 53215 2890,0000
Neobežný majetok 68 689102 72588 58040 0080,0000
Obežný majetok 57 85274 03991 29374 1710,0000
Obrat aktív 2,222,943,362,290,0000
Obrat neobežného majetku 4,095,066,836,610,0000
Obrat obežného majetku 4,867,026,633,570,0000
Odpisy 34 03633 73026 8906 4680,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 03633 73026 8906 4680,0000
Osobné náklady 167 378218 032254 0660,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 568,00723,00553,006 6880,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000388,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -40 64670 67141 105-4 7490,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,100,32010,1609-0,16940,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,57220,26380,1126-0,09580,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,57220,26380,1126-0,09580,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,79230,29510,1569-0,14610,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,290,71620,82890,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,6516,3713,030,66020,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,77471,401,210,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64381,211,0916,260,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 88712 64841 54250 1540,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92963,951,801,470,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-2,14-2,02-4,180,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,56273,85742,8393,520,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67810,34710,50890,52640,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,110,53161,041,110,0000
Pridaná hodnota 129 676304 421306 521105 1780,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,94480,00420,63790,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,59020,20900,0790-0,09700,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,830,32010,1609-0,20480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60522,880,86270,25530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,040,78902,169,440,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,040,78902,169,440,0000
Služby 108 570176 715240 986124 6530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 541176 764179 873115 6650,0000
Spotreba materiálu… 14 81720 33334 07819 3690,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 27 0770,00000,000011 4530,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 285 129523 486610 534264 4890,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1663 4175 4170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 39 04026 02033 03024 6080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 241 923494 049572 087239 8810,0000
Účtovný cash flow 37 66653 94943 82713 0930,0000
Úročený dlh 27 0770,00000,000011 4530,0000
Úrokové krytie -31,84236,68343,19-79,120,0000
Vlastné imanie 40 731115 41388 33454 7740,0000
Všetky záväzky 85 81061 35191 53960 8910,0000
Výsledok hospodárenia -71 84047 04220 922-4 2650,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 84047 04220 922-4 2650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -74 68236 94114 215-11 2170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 94112 63819 34562 6670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -74 68246 42820 189-11 1270,0000
Záväzky 85 81061 35191 53960 8910,0000
Záväzky z obchodného styku 14 06553,0026 5000,00000,0000
Zisk pred zdanením -74 68246 42820 189-11 1270,0000
Zmena EBIT -1,552,710,7564-0,17670,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000405,000,00004 2500,0000