AGRONOVAZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 513 8754 555 4214 107 9133 543 5063 956 977
Aktivácia 3 5527 25010 08112 62720 447
Bankové úvery -163 841-4 903167 347402 085469 163
Bežná likvidita III. stupeň 5,741,151,171,261,28
Bežné bankové úvery -163 841-4 903167 368392 602469 163
Časové rozlíšenie aktív 540,002 1601 345725,00649,00
Časové rozlíšenie pasív -137,0022 14346 47670 809126 013
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13631,621,210,78170,7376
Celkové tržby 2 418 1093 227 7924 006 6133 172 2270,0000
Celkový dlh 301 4632 804 4312 227 3301 523 5651 626 161
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -200 218-14 240158 677383 039465 761
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 3779 3378 67019 0463 402
Čistý cash flow 27 040667,00-10 37610 6283 402
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 568 247-101 072-98 530-279 778-254 929
Čistý zisk 483 702-105 259-120 450-305 105-301 805
Čistý zisk v minulom roku -105 259-120 450-305 105-127 609-4 714
Cudzie zdroje -2 212 549-1 728 847-1 834 107-1 949 132-2 204 803
Daň z príjmov 83 3592 3606 418-77,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 3606 418-77,001 9050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 83 3592 3606 418-77,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000-21,009 4830,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 995
Dlhodobý dlh 0,00000,0000-21,009 4830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 369,19444,70266,21113,55108,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 222,10433,89256,81105,19106,00
Doba obratu aktív 1 562837,29640,99478,18367,95
Doba obratu pohľadávok 369,19444,70266,21113,55108,35
Doba obratu zásob 6 011676,04795,16787,24656,13
Doba splácania záväzkov 2 7892 4381 776780,08108,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,55510,66316,88147,4398,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 9721 9831 262529,460,0000
EBIT v minulom roku -101 072-98 530-279 778-91 29446 866
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 568 247-101 072-98 530-279 778-254 929
EBITDA -596 746-10 14782 047-21 649-75 678
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -596 746-10 14782 047-21 649-75 678
Finančná páka 1,142,632,241,821,79
Finančné účty 36 3779 3378 67019 0463 402
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8801-0,3795-0,4465-0,5501-0,5572
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88010,37950,44650,55010,5572
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 635 248248 611125 698164 727-83 973
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17450,60990,49440,30830,2673
Krátkodobé pohľadávky 594 1682 419 4841 706 052841 4661 163 232
Krátkodobé záväzky 438 6322 778 3322 030 7891 092 5441 057 891
Krytie dlhovej služby -568,87-0,42331,32-0,2250-0,4377
Materiál 864 798634 824734 530900 288696 990
Nákladové úroky 1 1861 82715 50225 40446 876
Nákladové úroky v minulom roku 1 82715 50225 40434 41051 580
Náklady na predaný tovar 820 3151 792 5161 989 7182 357 8063 509 551
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 406415 965417 418511 203530 967
Neobežný majetok 593 8311 010 4441 138 9311 236 1381 833 219
Obežný majetok 1 919 5043 542 8172 967 6372 306 6432 123 109
Obrat aktív 0,23370,43590,56940,76330,9920
Obrat neobežného majetku 0,98921,972,052,192,14
Obrat obežného majetku 0,30600,56050,78821,171,85
Obrat zásob 0,06070,53990,45900,46360,5563
Odpisy 47 870179 898198 508221 808164 463
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 93589 94999 254110 904164 463
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 93589 94999 254110 9040,0000
Osobné náklady 259 901287 353330 065433 5640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 449,001 2481 9374 3148 295
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 43,006,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 310 0762 259 9771 443 092741 5410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 531 57274 63978 058-83 297-137 342
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,121,490,94451,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -4,060,46480,83720,67880,1168
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,89610,67281,060,80030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,75670,41370,66110,52952,53
Pohľadávky z obchodného styku 357 4472 360 6261 645 818779 5391 139 946
Pohotová likvidita II. stupeň 2,300,86960,76450,55350,7061
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -81,83-2 592176,76-183,40-648,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,800,3651-0,66930,41840,0726
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11990,61560,54220,43000,4110
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13631,621,210,78170,7376
Pridaná hodnota -232 897193 324349 458347 002415 742
Primárna platobná neschopnosť 0,86750,95740,87680,95130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5052-276,3827,15-70,38-21,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5052-276,3827,15-70,38-21,49
Služby 326 991161 304166 660281 686275 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 513 8754 555 4214 107 9133 543 5063 956 977
Spotreba materiálu… 411 0661 184 6791 395 5231 552 6812 752 723
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -163 841-4 903167 347402 085469 163
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 203 6182 115 8402 361 9702 800 1533 925 293
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 616 200130 00022 79495 3450,0000
Tržby z predaja tovaru 57 989481 662489 501582 772596 850
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 529 4291 504 1781 849 6752 122 0363 328 443
Účtovný cash flow 27 040667,00-10 37610 6283 402
Úročený dlh -163 841-4 903167 347402 085469 163
Úrokové krytie 479,13-55,32-6,36-11,01-5,44
Vlastné imanie 2 212 5491 728 8471 834 1071 949 1322 204 803
Všetky záväzky 301 4632 804 4312 227 3301 523 5651 626 161
Výnosy budúcich období krátkodobé -137,0022 14346 47670 809126 013
Výsledok hospodárenia 568 653-99 830-96 593-275 464-251 335
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 568 653-99 830-96 593-275 464-251 335
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 483 702-105 259-120 450-305 105-301 805
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -105 259-120 450-305 105-127 609-4 714
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 567 061-102 899-114 032-305 182-306 515
Zásoby 945 395770 432909 3511 102 567954 480
Záväzky 301 4632 804 4312 227 3301 523 5651 626 161
Záväzky z obchodného styku 310 0762 259 9771 443 092741 5410,0000
Zisk pred zdanením 567 061-102 899-114 032-305 182-306 515
Zmena EBIT -5,621,030,35223,06-5,44
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -28 404-37 818-20 198-24 86328 705
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -28 404-37 818-20 198-24 86328 705
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 402 93139 7852 926127 35211 194