GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 117 657 196116 451 761113 846 698113 225 856103 116 046
Aktivácia 482 557521 2914 67019 12710 988
Bankové úvery 13 164 21013 784 58413 193 99314 843 10213 862 219
Bežná likvidita III. stupeň 1,891,371,521,201,13
Bežné bankové úvery 12 844 33813 223 97112 572 65814 026 14613 850 123
Časové rozlíšenie aktív 42 94160 642125 91963 317105 040
Časové rozlíšenie pasív 960 3371 200 8461 453 7131 726 2312 018 929
Celkové tržby 54 853 01352 859 57754 319 29152 268 28554 330 912
Celkový dlh 26 189 81928 692 81924 062 06428 847 23128 181 625
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 860 67611 958 70813 053 90914 219 62413 042 907
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 303 5341 825 876140 084623 478819 312
Čistý cash flow 477 6581 685 792-483 394-195 834290 452
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 023 6372 416 1161 997 4741 199 5561 141 755
Čistý zisk 4 169 3931 839 1141 518 081755 097828 500
Čistý zisk v minulom roku 1 839 1141 518 081755 097828 500529 053
Cudzie zdroje -90 507 040-86 558 096-88 330 921-82 652 394-72 915 492
Daň z príjmov 591 992325 101226 074180 30358 497
Daň z príjmov v minulom roku 325 101226 074180 30358 497517 113
Daň z príjmov z bežnej činnosti 591 992325 101226 074180 30358 497
Dlhodobé bankové úvery 319 872560 613621 335816 95612 096
Dlhodobé pohľadávky 0,00002 020 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 319 872560 613621 335816 95612 096
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 204,58170,50171,46172,44151,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,5377,7184,4893,3983,28
Doba obratu aktív 846,42843,95843,82825,82717,04
Doba obratu pohľadávok 204,58185,14171,46172,44151,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,4078,6850,5886,0184,74
EBIT v minulom roku 2 416 1161 997 4741 199 5561 141 7551 378 764
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 023 6372 416 1161 997 4741 199 5561 141 755
EBITDA 5 358 6052 346 0904 844 7823 619 5543 763 845
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 358 6052 346 0904 844 7823 619 5543 763 845
Finančná páka 1,301,351,291,371,41
Finančné účty 2 303 5341 825 876140 084623 478819 312
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7692-0,7433-0,7759-0,7300-0,7071
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76920,74330,77590,73000,7071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 457 0474 813 71614 069 5636 995 5326 655 077
Krátkodobé pohľadávky 28 437 26023 525 95723 132 84423 643 25421 716 848
Krátkodobé záväzky 7 145 17510 856 5816 823 57011 792 36112 186 526
Krytie dlhovej služby 4,381,622,841,831,66
Materiál 3 817 0843 902 7873 334 5043 663 6714 003 316
Nákladové úroky 262 252251 901253 319264 156254 758
Nákladové úroky v minulom roku 251 901253 319264 156254 758332 598
Náklady na predaný tovar 32 906 68234 925 55932 870 42333 376 28835 770 714
Neobežný majetok 78 022 40979 772 06182 179 33380 089 46971 446 366
Obežný majetok 39 591 84636 619 05831 541 44633 073 07031 564 640
Obrat aktív 0,43120,43250,43260,44200,5090
Obrat neobežného majetku 0,65030,63130,59920,62490,7347
Obrat obežného majetku 1,281,381,561,511,66
Odpisy 4 345 1944 130 9104 962 1094 569 5984 553 736
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 172 5972 065 4552 667 4142 284 7992 276 868
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 172 5972 065 4552 294 6952 284 7992 276 868
Osobné náklady 15 042 66414 078 72413 305 42615 074 35214 872 703
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 11686 15338 10235 41628 575
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000055 54567,000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 274 8727 178 9104 271 0179 653 01910 554 506
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 514 5875 970 0246 480 1905 324 6955 382 236
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84850,91220,83110,90090,8897
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,101,201,111,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91440,84760,87640,85180,8605
Pohľadávky z obchodného styku 10 916 56210 722 77011 397 22212 804 18911 976 935
Pohotová likvidita II. stupeň 1,471,011,120,88330,8070
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -189,48-51,35182,73422,05-251,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,826,69-1,91-0,74141,14
Pridaná hodnota 17 727 81315 433 96416 010 21516 732 13816 716 950
Primárna platobná neschopnosť 0,39920,70310,37800,76530,8911
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,8912,234,977,977,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,8912,234,977,977,49
Služby 6 296 1326 932 2866 457 2496 191 0726 433 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 657 196116 451 761113 846 698113 225 856103 116 046
Spotreba materiálu… 26 779 98028 925 02526 208 88227 312 29329 342 759
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 164 21013 784 58413 193 99314 843 10213 862 219
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 482 5570,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 299 20551 613 05153 876 29551 749 79853 949 659
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 562 2791 249 1174 631 4081 705 6971 459 903
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 736 92650 363 93449 244 88650 044 10152 489 756
Účtovný cash flow 477 6581 685 792-483 394-195 834290 452
Úročený dlh 13 164 21013 784 58413 193 99314 843 10213 862 219
Úrokové krytie 19,169,597,894,544,48
Vlastné imanie 90 507 04086 558 09688 330 92182 652 39472 915 492
Všetky záväzky 26 189 81928 692 81924 062 06428 847 23128 181 625
Výnosy budúcich období dlhodobé 711 222952 6991 204 5691 413 6581 714 095
Výnosy budúcich období krátkodobé 249 115247 963247 963300 690300 691
Výsledok hospodárenia 1 085 350-1 695 272336 374229 362154 929
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 085 350-1 695 272336 374229 362154 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 169 3931 839 1141 518 081755 097828 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 839 1141 518 081755 097828 500529 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 761 3852 164 2151 744 155935 400886 997
Zásoby 8 778 3539 174 5268 195 9518 735 1248 968 130
Záväzky 26 189 81928 692 81924 062 06428 847 23128 181 625
Záväzky z obchodného styku 4 357 3817 539 4254 308 6989 798 74010 672 618
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 82 509360 51537 681145 721118 112
Zisk pred zdanením 4 761 3852 164 2151 744 155935 400886 997
Zmena EBIT 2,081,211,671,050,8281
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -313 127410 461-208 962107 950-5 816
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -313 127410 461-208 962107 950-5 816
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 490 3401 159 5694 177 707526 291515 083
Účtovné závierky