A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 619 1069 372 9268 953 4967 073 9256 323 215
Aktivácia 75 706114 149131 09191 681126 790
Bankové úvery 4 192 7593 534 5073 681 8942 761 0182 227 654
Bežná likvidita III. stupeň 0,89221,021,101,161,10
Bežné bankové úvery 3 917 2233 105 7793 001 4172 533 2792 037 263
Časové rozlíšenie aktív 28 91138 34215 85565 69314 638
Časové rozlíšenie pasív 596 221662 177118 428145 688127 720
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,092,613,072,542,54
Celkové tržby 12 952 39012 148 91411 402 0629 937 9319 057 097
Celkový dlh 6 445 2286 298 2886 664 1894 970 9314 447 178
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 930 3793 349 2223 141 8892 420 8531 789 294
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 262 380185 285540 005340 165438 360
Čistý cash flow 77 095-354 720199 840-98 195-406 772
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 520 648406 022366 565321 314319 980
Čistý zisk 333 788241 579213 573208 990196 698
Čistý zisk v minulom roku 241 579213 573208 990196 698113 703
Cudzie zdroje -1 577 657-2 412 461-2 170 879-1 957 306-1 748 317
Daň z príjmov 114 33986 37585 21455 96171 543
Daň z príjmov v minulom roku 86 37585 21455 96171 54341 605
Daň z príjmov z bežnej činnosti 114 33986 37585 21455 96171 543
Dlhodobé bankové úvery 275 536428 728680 477227 739190 391
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00004 2640,0000
Dlhodobý dlh 275 536428 728680 477227 739190 391
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,7999,4193,8993,5599,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,3356,7161,9191,9762,85
Doba obratu aktív 260,76295,72307,28285,76293,02
Doba obratu pohľadávok 64,7999,4193,8993,7299,25
Doba obratu zásob 4 2422 7513 4363 6702 529
Doba splácania záväzkov 2 5672 3163 0162 7182 515
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,4382,2197,1986,12100,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3502 1852 7782 5812 399
EBIT v minulom roku 406 022366 565321 314319 980201 186
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 520 648406 022366 565321 314319 980
EBITDA 1 618 2701 471 4751 064 064894 086902 482
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 618 2701 471 4751 064 064894 086902 482
Finančná páka 5,463,894,123,613,62
Finančné účty 262 380185 285540 005340 165438 360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 148 3702 164 2821 472 8771 262 6371 442 861
Krátkodobé pohľadávky 2 141 7083 151 0062 735 6692 315 7292 141 820
Krátkodobé záväzky 2 096 6832 605 7132 832 0032 131 7772 168 916
Krytie dlhovej služby 2,422,305,714,435,03
Materiál 185 192165 893220 030267 63189 116
Nákladové úroky 72 52178 06867 77856 36351 739
Nákladové úroky v minulom roku 78 06867 77856 36351 73945 878
Náklady na predaný tovar 10 163 0279 875 4869 093 9287 715 6806 607 534
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 298 114410 620342 680286 285314 820
Neobežný majetok 2 721 5132 903 5442 435 7581 469 9091 546 792
Obežný majetok 5 868 6826 431 0406 501 8835 538 3234 761 785
Obrat aktív 1,401,231,191,281,25
Obrat neobežného majetku 4,433,984,376,155,09
Obrat obežného majetku 2,061,801,641,631,65
Odpisy 1 105 4921 061 722672 856574 050597 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 552 746530 861336 428287 025298 500
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 552 746530 861336 428287 025298 500
Osobné náklady 893 441853 472827 777722 199758 402
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 98614 82329 06717 04519 585
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 899 2192 458 5392 608 2592 024 1322 069 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 439 2801 303 301886 429783 040793 698
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46980,50400,53700,54730,5976
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,384,124,504,614,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,131,981,861,831,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95130,88421,031,020,9363
Pohľadávky z obchodného styku 1 762 9111 797 3331 803 8012 276 5681 356 356
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36810,52950,55300,56570,5987
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,466,80-10,8619,934,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,06-4,542,95-1,74-7,86
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74780,67200,74430,70270,7033
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,092,613,072,542,54
Pridaná hodnota 1 901 6751 693 4101 541 4591 319 6611 269 013
Primárna platobná neschopnosť 1,091,371,450,88911,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,984,286,265,564,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,984,286,265,564,93
Služby 1 705 7371 824 9991 675 0731 562 334967 529
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 619 1069 372 9268 953 4967 073 9256 323 215
Spotreba materiálu… 8 622 6297 697 0417 550 9226 502 8296 031 994
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 192 7593 534 5073 681 8942 761 0182 227 654
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 335 74511 922 71110 854 3279 228 1398 156 529
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 271 043353 815218 940192 798279 982
Tržby z predaja tovaru 367 498496 768450 339371 140404 077
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 697 20411 072 12810 185 0488 664 2017 472 470
Účtovný cash flow 77 095-354 720199 840-98 195-406 772
Úročený dlh 4 192 7593 534 5073 681 8942 761 0182 227 654
Úrokové krytie 7,185,205,415,706,18
Vlastné imanie 1 577 6572 412 4612 170 8791 957 3061 748 317
Všetky záväzky 6 445 2286 298 2886 664 1894 970 9314 447 178
Výnosy budúcich období dlhodobé 462 974441 22491 168118 390101 522
Výnosy budúcich období krátkodobé 133 247120 05627 26027 29826 198
Výsledok hospodárenia 552 833417 337415 718337 002350 136
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 552 833417 337415 718337 002350 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 333 788241 579213 573208 990196 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 241 579213 573208 990196 698113 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 448 127327 954298 787264 951268 241
Zásoby 3 464 5943 094 7493 226 2092 878 1652 181 605
Záväzky 6 445 2286 298 2886 664 1894 970 9314 447 178
Záväzky z obchodného styku 1 919 1792 458 5392 608 2592 024 1322 069 002
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 19 9600,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 448 127327 954298 787264 951268 241
Zmena EBIT 1,281,111,141,001,59
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 387 747-56 975343 656544 087580 019
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 387 747-56 975343 656544 087580 019
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 230 988346 231194 430175 832235 328
Účtovné závierky