CEMMAC a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 273 77135 832 08334 066 55236 478 70937 509 754
Aktivácia 184 4310,000017 605136 99056 439
Bankové úvery 3 275 0001 500 0002 000 0002 375 0005 500 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,973,033,582,851,87
Bežné bankové úvery 980 000625 000625 000500 0005 500 000
Časové rozlíšenie aktív 38 68919 86619 40416 66628 348
Časové rozlíšenie pasív 8 5403 3979 4120,0000127 744
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,14270,4160-0,5433-0,88221,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51310,37720,34940,44140,5146
Celkové tržby 39 168 27935 403 68935 023 53735 503 7160,0000
Celkový dlh 12 976 2289 813 6148 818 19611 170 30912 700 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 520 253-887 9461 486 313196 668796 225
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 754 7472 387 946513 6872 178 3324 703 775
Čistý cash flow -633 1991 874 259-1 664 645-4 044 3754 703 775
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 621 2953 499 4712 516 7102 854 5011 911 883
Čistý zisk 1 991 2132 702 4261 956 0862 157 2701 733 649
Čistý zisk v minulom roku 2 702 4261 956 0862 157 2702 306 185247 327
Cudzie zdroje -25 289 003-26 015 072-25 238 944-25 308 400-24 681 429
Daň z príjmov 558 460749 180499 428585 4350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 749 180499 428585 435674 0220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 558 460749 180499 428585 4350,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 295 000875 0001 375 0001 875 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000212 821183 607347 09352 080
Dlhodobý dlh 2 295 000875 0001 375 0001 875 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,8741,1144,8642,0542,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,3638,1039,1839,5940,47
Doba obratu aktív 383,50382,00376,41405,26430,22
Doba obratu pohľadávok 55,8743,3846,8845,9043,14
Doba obratu zásob 19 30665 7051 1311 28037 252
Doba splácania záväzkov 9 76631 940401,30690,2563,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,4848,0333,8650,9342,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 51925 646347,78642,100,0000
EBIT v minulom roku 3 499 4712 516 7102 854 5013 143 217398 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 621 2953 499 4712 516 7102 854 5011 911 883
EBITDA 7 957 4858 858 1357 422 7267 404 9245 411 856
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 957 4858 858 1357 422 7267 404 9245 411 856
Finančná páka 1,511,381,351,441,52
Finančné účty 1 754 7472 387 946513 6872 178 3324 703 775
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6607-0,7260-0,7409-0,6938-0,6580
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66070,72600,74090,69380,6580
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 994 0659 181 5867 851 0217 872 2855 401 270
Krátkodobé pohľadávky 5 576 0893 856 0114 059 6003 784 7923 709 096
Krátkodobé záväzky 4 438 7844 505 5093 064 0424 584 2093 683 637
Krytie dlhovej služby 99,27172,80105,1366,2417,69
Materiál 7 214 6007 201 5506 114 3186 281 3746 442 294
Nákladové úroky 71 62247 86561 196111 796178 234
Nákladové úroky v minulom roku 47 86561 196111 796163 010151 612
Náklady na predaný tovar 25 539 49322 782 35923 443 55622 638 22121 564 901
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 165 90251 4872 786 9012 424 08587 709
Neobežný majetok 19 366 55918 491 25319 030 83919 460 36820 064 776
Obežný majetok 18 868 52317 320 96415 016 30917 001 67517 416 630
Obrat aktív 0,95180,95550,96970,90070,8484
Obrat neobežného majetku 1,881,851,741,691,59
Obrat obežného majetku 1,931,982,201,931,83
Odpisy 5 489 1425 428 4924 933 4384 660 8082 670 397
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 744 5712 714 2462 466 7192 330 4042 670 397
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 744 5712 714 2462 466 7192 330 4040,0000
Osobné náklady 4 803 5074 296 6443 996 0703 866 9040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 12617 21717 91317 18110 586
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 624 8873 471 7692 584 7244 106 0420,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 480 3558 130 9186 889 5246 818 0784 404 046
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 65,59222,483,444,210,4824
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,272,672,402,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,181,071,203,84
Pohľadávky z obchodného styku 5 125 8543 574 1203 546 2343 563 6863 528 558
Pohotová likvidita II. stupeň 1,361,221,241,180,9065
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,94-13,8815,166,26-5,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,8439,16-27,20-36,1826,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51310,37720,34940,44140,5146
Pridaná hodnota 10 881 04111 454 9879 595 19610 216 31310 258 415
Primárna platobná neschopnosť 0,75541,010,74881,200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32330,46510,13890,42850,5052
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,631,111,191,512,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,631,111,191,512,35
Služby 7 509 3116 091 2265 787 7644 534 1454 653 950
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 273 77135 832 08334 066 55236 478 70937 509 754
Spotreba materiálu… 17 422 45416 186 67315 188 74715 920 00516 525 212
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 275 0001 500 0002 000 0002 375 0005 500 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 087 95734 407 68033 257 03633 096 80531 823 316
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2 131 5600,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 528 853170 334223 104242 2710,0000
Tržby z predaja tovaru 164 14059 9352 821 3292 614 99787 709
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 263 40434 177 41130 212 60330 239 53731 735 607
Účtovný cash flow -633 1991 874 259-1 664 645-4 044 3754 703 775
Úročený dlh 3 275 0001 500 0002 000 0002 375 0005 500 000
Úrokové krytie 36,6073,1141,1325,5310,73
Vlastné imanie 25 289 00326 015 07225 238 94425 308 40024 681 429
Všetky záväzky 12 976 2289 813 6148 818 19611 170 30912 700 581
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 5403 3979 4120,0000127 744
Výsledok hospodárenia 2 572 2733 478 0062 555 1522 843 4132 508 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 572 2733 478 0062 555 1522 843 4132 508 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 991 2132 702 4261 956 0862 157 2701 733 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 702 4261 956 0862 157 2702 306 185247 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 549 6733 451 6062 455 5142 742 7052 263 192
Zásoby 8 774 8549 268 3198 634 0608 498 8658 951 679
Záväzky 12 976 2289 813 6148 818 19611 170 30912 700 581
Záväzky z obchodného styku 3 871 9373 617 6012 655 4044 264 4150,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 247 050145 83270 680158 3730,0000
Zisk pred zdanením 2 549 6733 451 6062 455 5142 742 7052 263 192
Zmena EBIT 0,74911,390,88170,90814,79
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -626 257-452 973302 251103 024-354 469
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -626 257-452 973302 251103 024-354 469
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 424 923121 971157 240142 974233 264
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie poradenstva v oblasti meracej a regulačnej techniky
Montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
Poradenstvo v rozsahu voľných živností
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov a zariadení..
Prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
Brúsenie a leštenie kovov
Kovoobrábanie
Výroba kovových konštrukcií
Tvarovanie za studena
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov
Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Opravy spotrebného náradia
Výroba cementu
Výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí,ušľachtilých /špeciálnych/..
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Výroba kovového tovaru
Činnosť účtovných poradcov
Vedenie účtovníctva
Automatizované spracovanie dát
Výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
Výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom dopravných zariadení
Prenájom strojov a nástrojov
Zámočníctvo
Výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
Vodoinštalatérstvo
Organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Stolárstvo
Vykonávanie trhacích prác
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Výroba drobných kovových obalov
Výroba skrutiek
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti..