Mlyn Pohronský Ruskov a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29 580 15529 708 70633 448 75036 804 69224 574 212
Aktivácia 8 7566 2226 75024 9234 926
Bankové úvery 10 112 16110 887 34312 018 93115 147 1415 462 495
Bežná likvidita III. stupeň 0,40130,38990,53760,67230,7348
Bežné bankové úvery 7 858 7417 116 2118 618 57310 757 8715 462 495
Časové rozlíšenie aktív 65 17064 95154 16866 36442 006
Časové rozlíšenie pasív 2 420 0032 675 1202 282 2672 471 4792 660 189
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,099,815,796,413,73
Celkové tržby 32 620 09835 526 70441 911 55531 280 2720,0000
Celkový dlh 24 914 19724 531 85226 576 52229 699 35617 282 122
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 999 26610 781 22411 956 73014 932 5735 437 918
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 895106 11962 201214 56824 577
Čistý cash flow 6 77643 918-152 367189 99124 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 613 055-2 542 706393 990346 621272 479
Čistý zisk -1 911 099-2 917 66915 68942 83582 036
Čistý zisk v minulom roku -2 917 66915 68942 83582 036130 636
Cudzie zdroje -2 245 955-2 501 734-4 589 961-4 633 857-4 631 901
Daň z príjmov -35 2579 004-4 32820 8270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 004-4 32820 82726 2680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -35 2579 004-4 32820 8270,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 253 4203 771 1323 400 3584 389 2700,0000
Dlhodobé pohľadávky 649 833938 4331 227 0331 821 1740,0000
Dlhodobý dlh 2 253 4203 771 1323 400 3584 389 2700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,2248,7955,52148,30140,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,5636,0941,04101,16112,32
Doba obratu aktív 378,05390,37387,37570,41407,86
Doba obratu pohľadávok 54,5361,1369,73176,53140,36
Doba obratu zásob 1 2511 0211 3211 221336,86
Doba splácania záväzkov 2 9302 6592 1272 024147,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 164,02149,67132,16213,99138,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 8382 5542 0521 9930,0000
EBIT v minulom roku -2 542 706393 990346 621298 747340 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 613 055-2 542 706393 990346 621272 479
EBITDA 1 027 01121 9023 151 5552 356 8232 490 005
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 027 01121 9023 151 5552 356 8232 490 005
Finančná páka 13,1711,887,297,945,31
Finančné účty 112 895106 11962 201214 56824 577
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 639 9978 796 7127 844 2997 418 4762 105 164
Krátkodobé pohľadávky 3 616 6883 713 4724 793 9099 568 9918 457 040
Krátkodobé záväzky 12 833 35311 390 56011 411 49713 807 5838 336 504
Krytie dlhovej služby 0,37800,00731,180,85650,8749
Materiál 4 517 0683 038 1375 632 9486 784 0502 738 876
Nákladové úroky 333 301365 959382 629282 959190 443
Nákladové úroky v minulom roku 365 959382 629282 959190 443210 060
Náklady na predaný tovar 26 237 84625 304 04527 503 24221 222 83520 928 450
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 598 6521 563 6581 958 3092 489 9903 868 037
Neobežný majetok 19 654 67120 512 37520 225 94816 805 78012 480 776
Obežný majetok 9 860 3149 131 38013 168 63419 932 54812 051 430
Obrat aktív 0,96550,93500,94220,63990,8949
Obrat neobežného majetku 1,451,351,561,401,76
Obrat obežného majetku 2,903,042,391,181,82
Obrat zásob 0,29170,35750,27640,29901,08
Odpisy 2 607 0642 638 7222 842 4882 257 614962 491
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 316 5161 319 3611 421 2441 128 807962 491
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 290 5481 319 3611 421 2441 128 8070,0000
Osobné náklady 2 442 4152 417 0352 281 8321 533 7790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 41 60951 96251 34930 717433 041
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 5835 8808 407856,0048 200
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 470 4647 489 7688 147 30913 597 2940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 695 965-278 9472 858 1772 300 4491 044 527
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,050,97690,56850,65880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,451,582,050,93500,0515
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95041,021,761,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,45970,48940,78320,61411,10
Pohľadávky z obchodného styku 3 017 2052 746 4243 543 8806 526 9886 767 548
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16420,18340,22010,36430,5179
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -331,46-56,9630,12-24,39-188,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,02030,1200-0,39820,67140,1291
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84230,82570,79450,80690,7033
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,099,815,796,413,73
Pridaná hodnota 2 321 2372 474 1684 013 5422 328 1681 063 194
Primárna platobná neschopnosť 4,123,983,112,080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8509-1,170,00340,00920,0177
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,261 1208,4312,606,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,261 1208,4312,606,94
Služby 1 678 7001 936 3792 158 4321 888 4432 448 331
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 580 15529 708 70633 448 75036 804 69224 574 212
Spotreba materiálu… 22 721 09921 760 68823 514 35217 173 59014 317 289
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 112 16110 887 34312 018 93115 147 1415 462 495
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 883 08932 188 65933 884 62726 096 76021 991 644
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 324 0064 410 4462 367 8432 545 7570,0000
Tržby z predaja tovaru 1 609 9871 648 7732 073 8592 632 5064 084 525
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 949 09626 129 44029 442 92520 918 49717 907 119
Účtovný cash flow 6 77643 918-152 367189 99124 577
Úročený dlh 10 112 16110 887 34312 018 93115 147 1415 462 495
Úrokové krytie -4,84-6,951,031,221,43
Vlastné imanie 2 245 9552 501 7344 589 9614 633 8574 631 901
Všetky záväzky 24 914 19724 531 85226 576 52229 699 35617 282 122
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 131 7082 382 2682 094 5022 281 4142 462 644
Výnosy budúcich období krátkodobé 251 991251 955187 500187 410192 912
Výsledok hospodárenia -1 557 660-2 591 035315 420188 559546 354
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 557 660-2 591 035315 420188 559546 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 911 099-2 917 66915 68942 83582 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 917 66915 68942 83582 036130 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 946 356-2 908 66511 36163 662108 304
Zásoby 5 480 8984 373 3567 085 4918 327 8153 569 813
Záväzky 24 914 19724 531 85226 576 52229 699 35617 282 122
Záväzky z obchodného styku 12 428 63610 943 10811 010 73613 597 2940,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 958 1723 453 3402 863 4270,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 946 356-2 908 66511 36163 662108 304
Zmena EBIT 0,6344-6,451,141,160,7998
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -248 151-49 542121 101304 265-299 719
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -248 151-49 542121 101304 265-299 719
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 301 6134 384 6612 361 4902 456 407981 160
Účtovné závierky