MEVAK a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 871 4002 928 5003 006 9453 138 7243 369 381
Časové rozlíšenie aktív 666,00635,00533,00531,00937,00
Časové rozlíšenie pasív 3 7900,00000,000015 000277 815
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95010,88680,83870,77050,8278
Celkové tržby 170 225174 639188 502311 1960,0000
Celkový dlh 1 397 1161 376 3701 371 5591 359 4001 400 198
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 268-25 289-15 580-23 586-869,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4796-0,4767-0,68400,03610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 26825 28915 58023 586869,00
Čistý cash flow 20 9799 709-8 00623 070869,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -73 084-77 772-123 26616 7341 294
Čistý zisk -81 636-83 256-128 93811 235-3 551
Čistý zisk v minulom roku -83 256-128 93811 23544 19121 336
Cudzie zdroje -1 470 494-1 552 130-1 635 386-1 764 324-1 691 368
Daň z príjmov 4 2271 1591 347960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1591 347960,00-26 7860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 2271 1591 347960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,469,4411,9220,27136,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,469,4411,9220,27136,77
Doba obratu aktív 6 1996 8696 9018 3429 117
Doba obratu pohľadávok 10,469,4411,9220,27136,77
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 915
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2211 2781 2351 3961 445
EBIT v minulom roku -77 772-123 26616 73421 90029 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -73 084-77 772-123 26616 7341 294
EBITDA 97 84578 45372 129114 780299 894
EBITDA marža 0,57480,44920,38260,36880,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 97 84578 45372 129114 780299 894
Finančná páka 1,951,891,841,781,99
Finančné účty 46 26825 28915 58023 586869,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5121-0,5300-0,5439-0,5621-0,5020
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51210,53000,54390,56210,5020
Hrubá marža 0,54810,48790,44280,19520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 96 805115 29799 526299 775293 191
Krátkodobé pohľadávky 4 8454 0255 1967 62750 545
Krátkodobé záväzky 565 636544 815538 165525 071533 987
Krytie dlhovej služby 12,0618,1416,685,871,06
Nákladové úroky 4 3254 3254 3254 5394 845
Nákladové úroky v minulom roku 4 3254 3254 5394 4957 728
Náklady na predaný tovar 75 76470 39775 58376 597101 786
Neobežný majetok 2 802 0902 881 0202 968 1053 089 4493 317 030
Obežný majetok 68 64446 84538 30748 74451 414
Obrat obežného majetku 2,463,324,152,822,62
Odpisy 169 860174 170174 306174 900116 478
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 84 93087 08587 15387 450116 478
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 93087 08587 15387 4500,0000
Osobné náklady 20 91734 39055 59157 6810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 098956,001 1931 4916 703
Ostatné záväzky z obchodného styku 166 472152 051139 897129 6020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 22490 91445 368186 135112 927
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,22420,40360,66600,94970,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,462,481,501,050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 8454 0255 1967 62750 545
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -70,09-159,87204,27-76,48-1 946
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,852,24-1,855,080,1794
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95010,88680,83870,77050,8278
Pridaná hodnota 93 30885 21083 46560 73633 101
Primárna platobná neschopnosť 34,3637,7826,9216,990,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,2817,5419,0211,844,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,2817,5419,0211,844,67
Služby 30 07323 29022 71725 62436 978
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 871 4002 928 5003 006 9453 138 7243 369 381
Spotreba materiálu… 45 69147 10752 86650 97364 808
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 169 101174 507173 343230 576134 887
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29,0018 90014 29593 2430,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 169 072155 607159 048137 333134 887
Účtovný cash flow 20 9799 709-8 00623 070869,00
Úrokové krytie -16,90-17,98-28,503,690,2671
Vlastné imanie 1 470 4941 552 1301 635 3861 764 3241 691 368
Všetky záväzky 1 397 1161 376 3701 371 5591 359 4001 400 198
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000015 000275 162
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 7900,00000,00000,00002 653
Výsledok hospodárenia -71 986-76 817-122 07418 2228 049
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 986-76 817-122 07418 2228 049
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -81 636-83 256-128 93811 235-3 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83 256-128 93811 23544 19121 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -77 409-82 097-127 59112 195-3 551
Záväzky 1 397 1161 376 3701 371 5591 359 4001 400 198
Záväzky z obchodného styku 166 472152 051139 897129 6020,0000
Zisk pred zdanením -77 409-82 097-127 59112 195-3 551
Zmena EBIT 0,93970,6309-7,370,76410,0445
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000034 19214 901175 367