PD Gbely, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 073 5798 584 1019 222 1098 730 3499 782 860
Aktivácia 103 533175 77195 991161 753170 156
Bankové úvery 1 279 769819 531848 700353 609259 702
Bežná likvidita III. stupeň 0,74360,96390,93450,87950,5763
Bežné bankové úvery 779 555417 214414 350317 236259 702
Časové rozlíšenie aktív 70 41084 243116 44587 026152 460
Časové rozlíšenie pasív 61 101133 393205 686311 590276 123
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,872,612,902,542,30
Celkové tržby 5 698 3155 567 1706 230 6056 150 2330,0000
Celkový dlh 6 683 8456 110 7076 706 0676 039 8086 628 214
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 664 570680 935628 272326 088-109 248
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 099138 596220 42827 521368 950
Čistý cash flow -93 497-81 832192 907-43 795368 950
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 13760 16754 374-197 64944 255
Čistý zisk 10 00529 645-68 595-196 0817 592
Čistý zisk v minulom roku 29 645-68 595-196 0815 7808 362
Cudzie zdroje -2 328 633-2 340 001-2 310 356-2 378 951-2 878 523
Daň z príjmov 6 990-17 87775 475-38 3860,0000
Daň z príjmov v minulom roku -17 87775 475-38 3864 8490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 990-17 87775 475-38 3860,0000
Dlhodobé bankové úvery 500 214402 317434 35036 3730,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 8050,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 500 214402 317434 35036 3730,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,4168,1185,4491,5399,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,0254,1063,7472,2567,94
Doba obratu aktív 886,41789,51904,38750,70827,22
Doba obratu pohľadávok 105,8868,1185,4491,5399,54
Doba obratu zásob 31 00671 78278 532164 51589 883
Doba splácania záväzkov 50 25493 327113 400272 340563,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 192,63204,29254,77195,43502,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 28 52277 95195 599216 9150,0000
EBIT v minulom roku 60 16754 374-197 64947 19972 169
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 13760 16754 374-197 64944 255
EBITDA 1 025 2661 030 0101 002 254375 9872 720 823
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 025 2661 030 0101 002 254375 9872 720 823
Efektívna daňová sadzba 0,4113-1,5210,970,16370,0000
Finančná páka 3,903,673,993,673,40
Finančné účty 45 099138 596220 42827 521368 950
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 936 1192 670 0953 421 8582 777 3982 698 868
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21730,25880,28170,26030,6077
Krátkodobé finančné výpomoci 429 9000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 078 972740 571871 2371 064 4331 177 228
Krátkodobé záväzky 1 971 8782 221 1782 597 9582 272 7305 945 024
Krytie dlhovej služby 9,745,673,961,088,70
Materiál 183 394520 295460 680367 793916 656
Nákladové úroky 44 14248 39947 49436 81836 663
Nákladové úroky v minulom roku 48 39947 49436 81836 57063 807
Náklady na predaný tovar 2 517 0962 933 4472 960 5373 607 5643 451 802
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 3228 6878 3623 0468 268
Neobežný majetok 6 657 6745 912 2906 214 8576 178 4576 048 188
Obežný majetok 2 345 4952 587 5682 890 8072 464 8663 582 212
Obrat neobežného majetku 0,56120,67120,59890,68700,7137
Obrat obežného majetku 1,591,531,291,721,21
Odpisy 1 100 9161 004 3361 001 672899 452538 162
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 550 458502 168500 836449 726538 162
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 550 458502 168500 836449 7260,0000
Osobné náklady 1 124 0171 084 621974 7691 218 9420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 97914 27511 41014 13521 955
Ostatné záväzky z obchodného styku 699 6031 232 4771 527 4521 244 6590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 110 9211 033 981933 077703 371545 754
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92201,051,281,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 85,13119,1591,06209,200,2246
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,080,95430,78120,52280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54800,49550,38530,30081,61
Pohľadávky z obchodného styku 808 864588 173650 010840 276803 485
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24,9128,60-11,9854,32-7,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,12-1,694,06-1,1910,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73660,71190,72720,69180,6775
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,872,612,902,542,30
Pridaná hodnota 1 219 1741 035 083761 446637 225864 764
Primárna platobná neschopnosť 1,383,153,372,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,525,936,6916,062,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,525,936,6916,062,44
Služby 679 535702 921976 406894 521808 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 073 5798 584 1019 222 1098 730 3499 782 860
Spotreba materiálu… 1 782 6282 255 1022 414 6942 696 1343 034 262
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 709 669819 531848 700353 609259 702
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 201 6864 795 7104 937 4905 452 5624 316 566
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 465 416827 1801 215 5071 207 7730,0000
Tržby z predaja tovaru 19 50411 00722 9973 4768 820
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 716 7663 957 5233 698 9864 241 3134 307 746
Účtovný cash flow -93 497-81 832192 907-43 795368 950
Úročený dlh 1 709 669819 531848 700353 609259 702
Úrokové krytie 1,391,241,14-5,371,21
Vlastné imanie 2 328 6332 340 0012 310 3562 378 9512 878 523
Všetky záväzky 6 683 8456 110 7076 706 0676 039 8086 628 214
Výnosy budúcich období dlhodobé 21 09543 55166 007122 075276 123
Výnosy budúcich období krátkodobé 40 00689 842139 679189 5150,0000
Výsledok hospodárenia 83 66876 64467 892-189 18744 355
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 66876 64467 892-189 18744 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 00529 645-68 595-196 0817 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 645-68 595-196 0815 7808 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 99511 7686 880-234 46716 622
Zásoby 1 216 6191 708 4011 799 1421 372 9122 036 034
Záväzky 6 683 8456 110 7076 706 0676 039 8086 628 214
Záväzky z obchodného styku 1 119 1541 855 2302 190 1321 810 2040,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 419 551622 753662 680565 5450,0000
Zisk pred zdanením 16 99511 7686 880-234 46716 622
Zmena EBIT 1,021,11-0,2751-4,190,6132
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -144 144-142 508342 934-175 616228 928
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -144 144-142 508342 934-175 616228 928
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 306 098776 2101 148 197873 4952 138 306
Účtovné závierky