KOODIS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 89 54058 60264 74178 18092 804
Bežná likvidita III. stupeň 1,307,209,8111,047,50
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 163
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4815-0,5321-0,3622-0,4936-0,4615
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68443,663,084,762,93
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,70340,16880,15230,14360,1818
Celkové tržby 77 66568 61674 34475 3760,0000
Celkový dlh 36 9768 4638 5589 81614 273
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 307-26 680-20 350-33 743-36 239
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 30726 68020 35033 74336 239
Čistý cash flow 25 30726 68020 35033 74336 239
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 030-1 5175 5246 71425 975
Čistý zisk 3 796-1 5174 2275 17925 975
Čistý zisk v minulom roku -1 5174 2275 17911 228-4 548
Cudzie zdroje -52 564-50 139-56 183-68 364-78 531
Daň z príjmov 960,000,00001 2971 5350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 2971 5353 2590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00001 2971 5350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,30142,15220,21215,38197,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,69129,82217,88213,10197,06
Doba obratu aktív 423,54323,97321,16378,92330,10
Doba obratu pohľadávok 107,30142,15220,21215,38197,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000192,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,9040,2532,7534,3243,99
EBIT v minulom roku -1 5175 5246 71414 487-4 548
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 030-1 5175 5246 71425 975
EBITDA 15 572-1 3995 6566 85933 684
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 572-1 3995 6566 85933 684
Finančná páka 1,701,171,151,141,18
Finančné účty 25 30726 68020 35033 74336 239
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5870-0,8556-0,8678-0,8744-0,8462
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58700,85560,86780,87440,8462
Hrubá marža 0,64760,65090,69880,72850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 464-1 5175 5226 71233 525
Krátkodobé pohľadávky 22 68425 71244 39144 43755 402
Krátkodobé záväzky 36 9767 2816 6027 08212 366
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 725231,00203,00204,000,0000
Krytie dlhovej služby 56,830,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 274,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 86921 35921 63120 39823 479
Neobežný majetok 41 5496 2100,00000,00000,0000
Obežný majetok 47 99152 39264 74178 18091 641
Obrat aktív 0,86181,131,140,96331,11
Obrat neobežného majetku 1,8610,630,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,611,261,140,96331,12
Odpisy 10 9340,00000,00000,00001 206
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 9340,00000,00000,00001 206
Osobné náklady 31 77744 61244 77546 1310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,00118,00134,00147,00159,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 730-1 5174 2275 17927 181
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63180,99880,86190,84010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,581,001,161,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,001,161,1965,62
Pohľadávky z obchodného styku 22 34523 48243 92243 96755 402
Pohotová likvidita II. stupeň 1,307,209,8111,047,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,08-1,88-2,76-2,03-2,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 92,360,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,70340,16880,15230,14360,1818
Pridaná hodnota 50 29644 66451 94854 91079 137
Primárna platobná neschopnosť 1,330,00980,00460,00460,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68443,663,084,762,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,37-6,051,511,430,4237
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,37-6,051,511,430,4237
Služby 18 70513 84814 40613 35214 831
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 54058 60264 74178 18092 804
Spotreba materiálu… 8 1647 5117 2257 0468 648
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 77 66566 02373 57975 308102 616
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 77 16566 02373 57975 308102 616
Účtovný cash flow 25 30726 68020 35033 74336 239
Úrokové krytie 18,360,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 52 56450 13956 18368 36478 531
Všetky záväzky 36 9768 4638 5589 81614 273
Výsledok hospodárenia 5 138-1 3995 6566 85932 478
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 138-1 3995 6566 85932 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 796-1 5174 2275 17925 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 5174 2275 17911 228-4 548
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 756-1 5175 5246 71432 322
Záväzky 36 9768 4638 5589 81614 273
Záväzky z obchodného styku 29 725231,00203,00204,000,0000
Zisk pred zdanením 4 756-1 5175 5246 71432 322
Zmena EBIT -3,32-0,27460,82280,4635-5,71