TRILAUG s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 801 22588 01148 53643 70431 966
Bežná likvidita III. stupeň 1,175,1918,1313,0927,85
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000662,00525,00900,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9573-0,3646-0,1180-0,1720-0,7765
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16601,542,022,0822,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,870,26040,05840,08270,0348
Celkové tržby 3 125 050166 54617 07023 9230,0000
Celkový dlh 684 60318 1812 6773 3401 074
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -181 932-70 293-44 836-39 424-23 987
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 181 93270 29344 83639 42423 987
Čistý cash flow 111 63925 4575 4126 94423 987
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 20331 1487 0958 4290,0000
Čistý zisk 46 79223 9395 4966 0990,0000
Čistý zisk v minulom roku 23 9395 4966 0993 5560,0000
Cudzie zdroje -116 622-69 830-45 859-40 364-30 892
Daň z príjmov 14 0387 2091 5992 3300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 2091 5992 3301 0680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 0387 2091 5992 3300,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00002 053
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,3834,9848,6447,040,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,9633,9548,6447,040,0000
Doba obratu aktív 93,58196,421 088666,800,0000
Doba obratu pohľadávok 70,3834,9848,6447,040,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000065,8028,770,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 147202,93143,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,5436,9860,0050,960,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000393,6518,8829,840,0000
EBIT v minulom roku 31 1487 0958 4294 6240,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 20331 1487 0958 4290,0000
EBITDA 68 61928 3166 9998 3010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 61928 3166 9998 3010,0000
Finančná páka 6,871,261,061,081,03
Finančné účty 181 93270 29344 83639 42423 987
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1456-0,7934-0,9448-0,9236-0,9664
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14560,79340,94480,92360,9664
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 34934 2766 4967 7870,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83930,18830,05520,07640,0336
Krátkodobé pohľadávky 602 58115 6752 1703 0833 592
Krátkodobé záväzky 672 44316 5712 6773 3401 074
Krytie dlhovej služby 183,970,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 373,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 004 651115 7129 84713 3440,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 2754 8158 5250,0000
Neobežný majetok 16 7122 0430,00000,00000,0000
Obežný majetok 784 51385 96847 87443 17931 066
Obrat aktív 3,901,860,33550,54740,0000
Obrat neobežného majetku 186,9980,050,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,981,900,34010,55400,0000
Obrat zásob 0,00000,00005,5512,690,0000
Odpisy 7 146178,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 57389,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 57389,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 54 76319 3780,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 270,0040,00503,00514,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 660 6015 689249,00697,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 93824 1175 4966 0990,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22710,79870,92380,90210,7504
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00009,071,341,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,202,470,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,942,450,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 581 85215 2142 1703 0833 592
Pohotová likvidita II. stupeň 1,175,1917,8112,8826,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-2,74-8,47-5,81-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 299,300,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85440,20660,05520,07640,0336
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,870,26040,05840,08270,0348
Pridaná hodnota 120 39947 8346 43710 5790,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,140,37390,11470,22610,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27064,2416,7511,8022,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,980,64210,38250,40240,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,980,64210,38250,40240,0000
Služby 2 750 20087 8763 2292 2050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 801 22588 01148 53643 70431 966
Spotreba materiálu… 254 45122 5611 8032 6140,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 125 050166 54616 28423 9230,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 5848 1135 73712 3100,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 122 466155 43310 54711 6130,0000
Účtovný cash flow 111 63925 4575 4126 94423 987
Úrokové krytie 164,080,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 116 62269 83045 85940 36430 892
Všetky záväzky 684 60318 1812 6773 3401 074
Výsledok hospodárenia 61 47331 1386 9998 3010,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 47331 1386 9998 3010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 79223 9395 4966 0990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 9395 4966 0993 5560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 60 83031 1487 0958 4290,0000
Zásoby 0,00000,0000868,00672,001 434
Záväzky 684 60318 1812 6773 3401 074
Záväzky z obchodného styku 660 6015 689249,00697,000,0000
Zisk pred zdanením 60 83031 1487 0958 4290,0000
Zmena EBIT 1,964,390,84171,820,0000