WERT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 250 403372 863274 832322 883226 336
Bežná likvidita III. stupeň 1,541,210,61461,441,18
Časové rozlíšenie aktív 9 4198 23614 3134 2316 476
Časové rozlíšenie pasív 0,0000249,00153,00150,00187,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2419-0,23510,11980,0988-0,5380
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,35450,2018-0,0765-0,22040,5839
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73521,201,601,360,9690
Celkové tržby 762 103718 058650 122699 8870,0000
Celkový dlh 106 094203 544169 179186 182111 295
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 372-51 278-11 52497 335-61 796
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 37251 27811 52424 16561 796
Čistý cash flow -34 90639 754-12 641-13 49261 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 97176 469-122 59615 9305 280
Čistý zisk -24 76063 569-129 85710 9395 280
Čistý zisk v minulom roku 63 569-129 85710 93910 75943 596
Cudzie zdroje -144 309-169 070-105 500-136 551-114 854
Daň z príjmov 0,00002 8802 8814 9910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8814 9916 8300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8814 9910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,3892,3541,68119,0525,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,3892,3531,20119,0525,26
Doba obratu aktív 120,12194,31160,06168,39103,73
Doba obratu pohľadávok 59,3892,3541,68119,0525,28
Doba obratu zásob 1 5690,00001 4930,00000,0000
Doba splácania záväzkov 66 0630,000057 5790,0000391,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,23102,6896,2831,9348,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 7330,00003 4730,00000,0000
EBIT v minulom roku 76 469-122 59615 93017 58943 596
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 97176 469-122 59615 9305 280
EBITDA 53 580140 911-104 11054 01977 692
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 580140 911-104 11054 01977 692
Finančná páka 1,742,212,612,361,97
Finančné účty 16 37251 27811 52424 16561 796
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5763-0,4534-0,3839-0,4229-0,5074
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57630,45340,38390,42290,5074
Hrubá marža 0,88700,85540,80550,85850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 458169 547-60 76853 05277 442
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39320,52840,60150,18960,4676
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000121 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 123 776177 21071 569228 27255 159
Krátkodobé záväzky 98 461197 032165 32261 219105 836
Krytie dlhovej služby 67,9114,06-23,770,00000,0000
Materiál 2 3381 3254 2877 4511 669
Nákladové úroky 789,0010 0204 3800,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 10 0204 3800,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 84 83986 180103 06399 04898 593
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 544,000,00001 0480,00000,0000
Neobežný majetok 98 498134 814173 13958 764101 236
Obežný majetok 142 486229 81387 380259 888118 624
Obrat aktív 3,041,882,282,173,52
Obrat neobežného majetku 7,725,203,6211,917,87
Obrat obežného majetku 5,343,057,172,696,71
Odpisy 72 63276 64837 61235 61266 153
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 31638 32418 80617 80666 153
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 31638 32418 80617 8060,0000
Osobné náklady 649 250503 040639 129557 2170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1221 030922,00967,001 074
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000824,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 07411 3819 97211 5690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 872140 217-92 24546 55171 433
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,17160,3760-1,230,04240,0460
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,15780,4355-1,120,06090,0439
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96040,81901,220,92740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 2430,0000499,670,00007,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,220,81931,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93651,060,77381,0110,55
Pohľadávky z obchodného styku 123 776177 21053 569228 27255 127
Pohotová likvidita II. stupeň 1,521,200,58861,401,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,13-4,258,3510,12-1,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -44,243,97-2,890,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42370,54590,61560,57660,4917
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73521,201,601,360,9690
Pridaná hodnota 676 018614 209523 649600 826697 827
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,17160,3760-1,230,08010,0460
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16630,25990,06960,13210,5829
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,981,44-1,633,451,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,981,44-1,633,451,43
Služby 48 23750 78664 38269 98259 792
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 250 403372 863274 832322 883226 336
Spotreba materiálu… 36 05835 39437 63329 06638 801
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000121 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 760 857715 222648 844699 874796 420
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000014 83322 1320,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 740,000,00001 3500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 760 117700 389625 362699 874796 420
Účtovný cash flow -34 90639 754-12 641-13 49261 796
Úročený dlh 0,00000,00000,0000121 5000,0000
Úrokové krytie -30,387,63-27,990,00000,0000
Vlastné imanie 144 309169 070105 500136 551114 854
Všetky záväzky 106 094203 544169 179186 182111 295
Výsledok hospodárenia -19 05279 096-119 59018 40711 539
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 05279 096-119 59018 40711 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 76063 569-129 85710 9395 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 63 569-129 85710 93910 75943 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 76066 449-126 97615 9307 543
Zásoby 2 3381 3254 2877 4511 669
Záväzky 106 094203 544169 179186 182111 295
Záväzky z obchodného styku 4 07411 3819 97211 5690,0000
Zisk pred zdanením -24 76066 449-126 97615 9307 543
Zmena EBIT -0,3135-0,6237-7,700,90570,1211