RAMEX a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 054 0661 005 644958 9091 008 6521 083 995
Bežná likvidita III. stupeň 4,045,206,534,203,91
Časové rozlíšenie aktív 2 3141 3222 1135 6674 520
Celkové tržby 1 979 1061 690 3941 399 3101 293 4630,0000
Celkový dlh 238 983196 051150 033209 610275 278
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 115-95 598-77 375-36 650-63 038
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 11595 59877 37536 65063 038
Čistý cash flow -44 48318 22340 7253 99863 038
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 9518 63913 968-15 5611 842
Čistý zisk 5 490718,009 834-12 1961 842
Čistý zisk v minulom roku 718,009 834-12 1962 5221 310
Cudzie zdroje -815 083-809 593-808 876-799 042-808 717
Daň z príjmov 2 4617 9214 134-3 3650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 9214 134-3 365786,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4617 9214 134-3 3650,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 010564,005 6929 8261 904
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 124,66143,72152,10180,40220,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 121,92139,42145,86179,79219,38
Doba obratu aktív 197,72220,94252,82287,34292,66
Doba obratu pohľadávok 124,85143,84153,60183,20220,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000268,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,3831,7426,5745,8561,13
EBIT v minulom roku 8 63913 968-15 5613 3081 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 9518 63913 968-15 5611 842
EBITDA 96 11094 252112 13151 15560 247
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 96 11094 252112 13151 15560 247
Efektívna daňová sadzba 0,30950,91690,29600,21620,0000
Finančná páka 1,291,241,191,261,34
Finančné účty 51 11595 59877 37536 65063 038
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7733-0,8050-0,8435-0,7922-0,7461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77330,80500,84350,79220,7461
Hrubá marža 0,76450,73280,79000,76760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 118 832118 769111 32659 44559 631
Krátkodobé pohľadávky 664 547654 148576 899633 251815 214
Krátkodobé záväzky 177 957144 455100 766160 943226 418
Materiál 790,00156,001 1211 1112 147
Náklady na predaný tovar 432 750422 647278 961288 402308 172
Neobežný majetok 334 290253 856295 709322 147197 172
Obežný majetok 717 462750 466661 087680 838882 303
Obrat aktív 1,851,651,441,271,25
Obrat neobežného majetku 5,826,544,683,986,86
Obrat obežného majetku 2,712,212,091,881,53
Odpisy 90 57887 14697 36670 55657 329
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 28943 57348 68335 27857 329
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 28943 57348 68335 2780,0000
Osobné náklady 1 480 2811 201 0431 053 583981 5520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 684,00881,00805,00710,00616,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 51 12641 6178 1083 9870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 96 06887 864107 20058 36059 171
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97830,96960,95310,98860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,031,051,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96320,96160,96040,943718,21
Pohľadávky z obchodného styku 649 973634 614553 207631 112812 592
Pohotová likvidita II. stupeň 4,035,206,514,203,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,32-44,43-19,86-199,86-12,83
Pridaná hodnota 1 513 0541 238 7141 105 412992 8521 043 785
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28720,66180,76790,22770,2784
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,492,081,344,104,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,492,081,344,104,57
Služby 257 353234 501180 966190 180189 748
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 054 0661 005 644958 9091 008 6521 083 995
Spotreba materiálu… 175 397188 14697 99598 222118 424
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 957 5071 674 0601 384 3731 285 7541 351 957
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 70312 6990,00004 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 945 8041 661 3611 384 3731 281 2541 351 957
Účtovný cash flow -44 48318 22340 7253 99863 038
Vlastné imanie 815 083809 593808 876799 042808 717
Všetky záväzky 238 983196 051150 033209 610275 278
Výsledok hospodárenia 8 6209 59014 765-14 9012 918
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 6209 59014 765-14 9012 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 490718,009 834-12 1961 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 718,009 834-12 1962 5221 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 9518 63913 968-15 5612 415
Zásoby 790,00156,001 1211 1112 147
Záväzky 238 983196 051150 033209 610275 278
Záväzky z obchodného styku 55 18941 6178 10859 4050,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 0630,00000,000055 4180,0000
Zisk pred zdanením 7 9518 63913 968-15 5612 415
Zmena EBIT 0,92040,6185-0,8976-4,701,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 61510 2150,00000,00000,0000
Účtovné závierky