COMMERCIAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 327 371295 228352 781382 209374 892
Bankové úvery 0,00000,00001 0301 0304 543
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 0301 0304 543
Časové rozlíšenie aktív 5 639284,002 8032 9363 947
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,18-2,23-2,55-3,63-11,72
Celkové tržby 252 387336 316231 763225 1990,0000
Celkový dlh 605 657536 057580 150527 801409 854
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 438-1 181-20 516-5 710-5 303
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 4381 18121 5466 7409 846
Čistý cash flow 9 257-20 36514 806-5 9859 846
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 456-953,00-80 325-81 674-41 351
Čistý zisk -37 456-2 459-81 777-83 118-42 008
Čistý zisk v minulom roku -2 459-81 777-83 118-28 472-26 422
Cudzie zdroje 278 286240 829227 369145 59234 962
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000011 71711 5685 0871 040
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,970,19509,726,091,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,170,00008,025,001,89
Doba obratu aktív 492,09496,40574,25650,88722,63
Doba obratu pohľadávok 8,9719,9028,5514,763,91
Doba obratu zásob 0,000089,9973,77677,19331,91
Doba splácania záväzkov 0,000014 3799 73015 0781 137
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 897,52874,22932,42885,41772,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000077,521 4392 0560,0000
EBIT v minulom roku -953,00-80 325-81 674-26 787-25 913
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 456-953,00-80 325-81 674-41 351
EBITDA -11 621134 233-36 836-38 060-25 268
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 621134 233-36 836-38 060-25 268
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,6404-0,0119-0,01170,0000
Finančná páka -1,18-1,23-1,55-2,63-10,72
Finančné účty 10 4381 18121 5466 7409 846
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,85010,81570,64450,38090,0933
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8501-0,8157-0,6445-0,3809-0,0933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 708145 426-37 653-38 920-25 995
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,821,761,621,361,07
Krátkodobé pohľadávky 5 967116,005 9723 579987,00
Krátkodobé záväzky 597 089519 935572 821519 930400 617
Krytie dlhovej služby 0,0000245,85-74,87-78,64-38,46
Materiál 10 3191 3731 72415 2362 562
Nákladové úroky 0,0000546,00492,00484,00657,00
Nákladové úroky v minulom roku 546,00492,00484,00725,00509,00
Náklady na predaný tovar 161 623139 101155 557152 627128 609
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000013 19821 48812 58614 771
Neobežný majetok 295 008278 676306 549340 516345 640
Obežný majetok 26 72416 26843 42938 75725 305
Obrat aktív 0,74170,73530,63560,56080,5051
Obrat neobežného majetku 0,82310,77900,73150,62940,5479
Obrat obežného majetku 9,0913,345,165,537,48
Obrat zásob 0,00004,064,950,53901,10
Odpisy 24 748130 03842 67242 75415 391
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 37465 01921 33621 37715 391
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 37465 01921 33621 3770,0000
Osobné náklady 102 020116 085121 12387 9070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 087807,00817,00860,00727,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 0152 80384 69070 8850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 708127 579-39 105-40 364-26 617
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13460,01020,36130,57501,38
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13890,00420,36500,59301,61
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,261,491,761,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00005,913,204,900,4724
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,79590,67170,56700,70200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64050,31680,41930,47233,95
Pohľadávky z obchodného styku 4 7670,00004 9292 939980,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,06-11,8315,36-24,333,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-37,3030,09-12,3714,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,851,821,641,381,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,18-2,23-2,55-3,63-11,72
Pridaná hodnota 81 19977 97968 67661 70760 750
Primárna platobná neschopnosť 2,730,000017,1824,120,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13460,01020,35970,57091,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -52,123,99-15,75-13,87-16,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -52,123,99-15,75-13,87-16,22
Služby 22 34414 60116 29922 24016 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 327 371295 228352 781382 209374 892
Spotreba materiálu… 139 279111 302117 770117 80197 300
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 0301 0304 543
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 242 822223 080224 233214 334189 359
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 83 58333 83636 56031 80130 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 239183 244187 673182 533158 572
Účtovný cash flow 9 257-20 36514 806-5 9859 846
Úročený dlh 0,00000,00001 0301 0304 543
Úrokové krytie 0,0000-1,75-163,26-168,75-62,94
Vlastné imanie -278 286-240 829-227 369-145 592-34 962
Všetky záväzky 605 657536 057580 150527 801409 854
Výsledok hospodárenia -36 369-146,00-79 508-80 814-40 659
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 369-146,00-79 508-80 814-40 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 456-2 459-81 777-83 118-42 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 459-81 777-83 118-28 472-26 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 456-1 499-80 817-82 158-42 008
Zásoby 10 3193 2544 34323 35113 432
Záväzky 605 657536 057580 150527 801409 854
Záväzky z obchodného styku 13 0152 80384 69070 8850,0000
Zisk pred zdanením -37 456-1 499-80 817-82 158-42 008
Zmena EBIT 39,300,01190,98353,051,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 3410,00000,00000,0000
Účtovné závierky