BIOPLANT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 784 2463 096 0173 326 0593 683 9194 374 091
Aktivácia 8 11431 06435 804180 78153 308
Bankové úvery 72 334101 371135 237539 634259 105
Bežná likvidita III. stupeň 0,57620,63870,41830,21030,4274
Bežné bankové úvery 33 79033 79033 790539 634259 105
Časové rozlíšenie aktív 70 390119 8413 0553 3673 103
Časové rozlíšenie pasív 465 807517 521577 426638 434617 679
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,72300,58970,88431,963,07
Celkové tržby 1 692 5431 790 0571 685 6421 966 2900,0000
Celkový dlh 972 882956 4711 289 9682 016 7682 833 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 555-30 68610 072536 638559 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 102 622132 057125 165103 99644 003
Čistý cash flow -29 4356 89221 169-71 55444 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -274 199213 936375 726175 441169 002
Čistý zisk -276 468163 359322 677109 531134 720
Čistý zisk v minulom roku 163 359322 677109 53113 086213 547
Cudzie zdroje -1 345 557-1 622 025-1 458 665-1 028 717-923 185
Daň z príjmov -715,0016 02150 74539 7390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 02150 74539 73922 0750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -715,0016 02150 74539 7390,0000
Dlhodobé bankové úvery 38 54467 581101 4470,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 20 5550,000010 778139 05233 689
Dlhodobý dlh 38 54467 581101 4470,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,04100,7498,9879,05203,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,9499,4536,3578,66160,87
Doba obratu aktív 763,891 1671 8271 0251 119
Doba obratu pohľadávok 62,68100,74104,90117,75212,02
Doba obratu zásob 776,08658,85510,20360,81284,34
Doba splácania záväzkov 1 8631 9521 6003 193442,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 137,44209,11291,27350,27265,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 6411 171297,291 4980,0000
EBIT v minulom roku 213 936375 726175 441133 585228 909
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -274 199213 936375 726175 441169 002
EBITDA 151 020421 689830 630663 502666 486
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 151 020421 689830 630663 502666 486
Finančná páka 2,071,912,283,584,74
Finančné účty 102 622132 057125 165103 99644 003
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4833-0,5239-0,4386-0,2792-0,2111
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48330,52390,43860,27920,2111
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 436 4721 437 922903 6281 027 501631 338
Krátkodobé finančné výpomoci 22 7330,00000,0000101 000344 715
Krátkodobé pohľadávky 207 915267 275180 232283 986794 853
Krátkodobé záväzky 500 955554 798530 3891 258 3891 036 681
Krytie dlhovej služby 0,32210,76381,430,99831,03
Materiál 112 969113 939116 122100 71973 995
Nákladové úroky 2 98434 5562 30426 17134 282
Nákladové úroky v minulom roku 34 5562 30426 17198 42415 362
Náklady na predaný tovar 1 063 880619 254549 588661 788799 462
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 98 152103 761120 979143 835158 098
Neobežný majetok 2 174 0692 389 5472 837 7253 011 3363 375 283
Obežný majetok 539 787586 629485 279669 216995 705
Obrat neobežného majetku 0,61190,40530,23420,43550,4226
Obrat obežného majetku 2,461,651,371,961,43
Obrat zásob 0,47030,55400,71541,011,28
Odpisy 490 024449 798461 368482 562203 519
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 271 411224 899230 684241 281203 519
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 218 613224 899230 684241 2810,0000
Osobné náklady 423 377306 908360 380425 9310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7961 2294 5445 50935 402
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000254,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000332 99998 536590 2560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 213 556613 157784 045592 093338 239
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,590,87903,130,65580,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,723,360,95114,520,7327
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,62941,140,31931,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,29170,46140,14000,71503,08
Pohľadávky z obchodného styku 174 719263 86866 194282 581628 663
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 45,71-235,35-68,9114,38-20,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,860,19949,19-2,731,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34940,30890,38780,54750,6477
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,72300,58970,88431,963,07
Pridaná hodnota 266 483349 151115 061649 528626 921
Primárna platobná neschopnosť 2,531,261,492,090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,442,271,553,044,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,442,271,553,044,25
Služby 588 303228 980186 118263 002197 640
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 784 2463 096 0173 326 0593 683 9194 374 091
Spotreba materiálu… 407 291315 504281 033432 196499 937
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 95 067101 371135 237640 634603 820
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 473 9871 477 136703 4201 496 0701 426 383
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 143 624508 73138 771184 7540,0000
Tržby z predaja tovaru 183 506172 528163 841201 691165 314
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 146 857795 877500 8081 109 6251 261 069
Účtovný cash flow -29 4356 89221 169-71 55444 003
Úročený dlh 95 067101 371135 237640 634603 820
Úrokové krytie -91,896,19163,086,704,93
Vlastné imanie 1 345 5571 622 0251 458 6651 028 717923 185
Všetky záväzky 972 882956 4711 289 9682 016 7682 833 227
Výnosy budúcich období dlhodobé 413 474457 616577 426638 434613 892
Výnosy budúcich období krátkodobé 52 33359 9050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -272 459215 183380 265180 857238 323
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -272 459215 183380 265180 857238 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -276 468163 359322 677109 531134 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 163 359322 677109 53113 086213 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -277 183179 380373 422149 270170 115
Zásoby 208 695187 297169 104142 182123 160
Záväzky 972 882956 4711 289 9682 016 7682 833 227
Záväzky z obchodného styku 441 399332 99998 536590 2560,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 441 3990,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -277 183179 380373 422149 270170 115
Zmena EBIT -1,280,56942,141,310,7383
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 21 752-2 0732 738-3 5362 905
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 21 752-2 0732 738-3 5362 905
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 77 079265 43927 768184 837224 644
Účtovné závierky