AGROSTAV a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 721 534874 713964 2351 307 5821 769 770
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000022 374
Bankové úvery 0,00000,00000,0000145 8110,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,282,362,231,342,31
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000145 8110,0000
Časové rozlíšenie aktív 53,00117,002 7147 0577 778
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000042,00995,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7440-1,15-0,58490,28310,3313
Celkové tržby 286 984180 740548 3751 016 9920,0000
Celkový dlh 124 045105 061137 345345 191380 288
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 192-6 793-48 00960 658-84 220
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6033-0,3167-0,2461-0,13430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 1926 79348 00985 15384 220
Čistý cash flow 43 399-41 216-37 14438 41784 220
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -173 123-60 212-105 297-137 789-517 202
Čistý zisk -173 123-57 238-134 963-136 588-522 253
Čistý zisk v minulom roku -57 238-134 963-136 588-288 499-64 556
Cudzie zdroje -597 489-769 652-826 890-962 349-1 388 487
Daň z príjmov 0,0000-2 97426 989-6 1330,0000
Daň z príjmov v minulom roku -2 97426 989-6 133722,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000-2 97426 989-6 1330,0000
Dlhodobé pohľadávky 50 00050 00050 00050 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 145,67126,70101,1880,7111,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 137,85121,5499,0274,7111,91
Doba obratu aktív 1 8692 1711 797548,6055,75
Doba obratu pohľadávok 275,22250,82194,36101,6911,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00008,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 151,1488,76118,3456,928,01
EBIT v minulom roku -60 212-105 297-137 789-283 322-57 176
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -173 123-60 212-105 297-137 789-517 202
EBITDA -86 426-14 367-298 018-29 628-467 828
EBITDA marža -0,3012-0,0795-0,5435-0,02910,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -86 426-14 367-298 018-29 628-467 828
Finančná páka 1,211,141,171,361,27
Finančné účty 50 1926 79348 00985 15384 220
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8281-0,8799-0,8576-0,7360-0,7846
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82810,87990,85760,73600,7846
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 201 88624 597390 251225 180-485 274
Krátkodobé pohľadávky 56 22151 04254 292192 376380 046
Krátkodobé záväzky 58 33235 75563 500135 678254 208
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-111,33-5,96-77,38
Materiál 11 26411 26321 73976 383102 864
Nákladové úroky 0,00000,00002 6774 9325 051
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002 6774 9324 4557 380
Náklady na predaný tovar 168 06787 070145 550631 43811 461 352
Neobežný majetok 538 694740 388772 371880 9981 179 326
Obežný majetok 182 787134 208189 150419 527582 666
Obrat aktív 0,19520,16810,20310,66536,55
Obrat neobežného majetku 0,26150,19860,25360,98759,82
Obrat obežného majetku 0,77071,101,042,0719,89
Odpisy 55 13461 88464 748159 134118 854
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 56730 94232 37479 567118 854
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 56730 94232 37479 5670,0000
Osobné náklady 68 49785 516299 438395 4130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1844 80812 50316 93217 743
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000297,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 621,004 2211 13598 1440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -117 9894 646-70 21522 546-403 399
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,521,43150,021,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,39700,70120,00670,55880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,22000,40680,00550,39841,05
Pohľadávky z obchodného styku 53 20448 96253 132178 064378 226
Pohotová likvidita II. stupeň 1,831,621,651,011,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,7718,6722,26-25,05-16,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-13,887,7916,67
Pridaná hodnota -27 19559 9681 996220 953125 376
Primárna platobná neschopnosť 0,01170,08620,02140,55120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86050,19000,75600,30250,3300
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,44-7,31-0,4609-11,65-0,8129
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,44-7,31-0,4609-11,65-0,8129
Služby 148 17445 94386 678400 12410 997 332
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 721 534874 713964 2351 307 5821 769 770
Spotreba materiálu… 19 89341 12758 367229 763484 139
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000145 8110,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 286 620168 924546 2451 005 83611 586 728
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 145 74821 886350 386135 8700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 140 872147 038195 859869 96611 586 728
Účtovný cash flow 43 399-41 216-37 14438 41784 220
Úročený dlh 0,00000,00000,0000145 8110,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-39,33-27,94-102,40
Vlastné imanie 597 489769 652826 890962 3491 388 487
Všetky záväzky 124 045105 061137 345345 191380 288
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000042,00995,00
Výsledok hospodárenia -169 939-55 405-92 795-127 156-647 421
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -169 939-55 405-92 795-127 156-647 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -173 123-57 238-134 963-136 588-522 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -57 238-134 963-136 588-288 499-64 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -173 123-60 212-107 974-142 721-529 591
Zásoby 26 37426 37336 84991 998118 400
Záväzky 124 045105 061137 345345 191380 288
Záväzky z obchodného styku 621,004 2211 13598 1440,0000
Zisk pred zdanením -173 123-60 212-107 974-142 721-529 591
Zmena EBIT 2,880,57180,76420,48639,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-505,00-1 551-2 255
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-505,00-1 551-2 255
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 174 1271 04080 41574 26460 739
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výkon správy bytového a nebytového fondu
Revízia elektrických zariadení
Výroba betónovej zmesi
Prenájom motorových vozidiel
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Zabezpečenie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Poskytovanie služieb spojených s prenájmom bytových a nebytových nehnuteľností
Prenájom strojov, zariadení a iných hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Činnosť správcu trhoviska
Sprostredkovateľská činnosť
Agentúrna činnosť
Organizovanie športových a kultúrnych podujatí
Prenájom detských spoločenských hier
Organizovanie výstav a predajných trhov
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)..
Veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom
Mechanizačné práce vykonávane stavebnými mechanizmami
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Klampiarstvo
Vykonávanie dopravných stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Vodoinštalatérstvo
Zámočníctvo
Montáž,oprava,údržba vyhrad. elek. zariadení a bleskozvodov
Výroba drevených obalov a výrobkov z dreva
Projektovanie elektrických zariadení
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Údržba a prevádzka hlavných závlahových zariadení
Výroba výrobkov z betónu
Sklenárstvo
Prieskum trhu a verejnej mienky