FEAG SLK Elektro s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 155 0643 650 7723 135 3973 778 5512 278 756
Aktivácia 6 12030 1402 3411 9400,0000
Bankové úvery 316 71519 241149 125393 198370 719
Bežná likvidita III. stupeň 1,281,631,381,231,19
Bežné bankové úvery 316 71519 241149 125393 198370 719
Časové rozlíšenie aktív 33 42317 77090 85051 11836 045
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,481,802,393,863,94
Celkové tržby 13 771 14814 969 11713 178 30712 718 8337 301 709
Celkový dlh 3 673 0772 344 6352 209 1763 001 0111 817 013
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 231-189 433-104 633862 565745 768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 310 484208 674253 758330 633424 951
Čistý cash flow 101 810-45 084-76 875-94 318-96 503
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 526 623543 388494 213448 413127 279
Čistý zisk 375 850379 917348 680315 79765 775
Čistý zisk v minulom roku 379 917348 680315 79765 775155 355
Cudzie zdroje -1 481 987-1 306 137-926 221-777 540-461 743
Daň z príjmov 106 495106 67697 71783 23814 317
Daň z príjmov v minulom roku 106 67697 71783 23814 31740 840
Daň z príjmov z bežnej činnosti 106 495106 67697 71783 23814 317
Dlhodobé pohľadávky 47 10042 27310 42819 75619 661
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,4267,2055,40142,80104,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,7045,7629,6177,9970,20
Doba obratu aktív 137,7490,1287,46197,81179,97
Doba obratu pohľadávok 76,6868,2455,69143,83105,76
Doba obratu zásob 98,8721,6434,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov 266,71108,64132,920,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,1950,2652,8185,6443,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 184,4754,5165,670,00000,0000
EBIT v minulom roku 543 388494 213448 413127 279241 580
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 526 623543 388494 213448 413127 279
EBITDA 728 063743 585701 746665 698268 678
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 728 063743 585701 746665 698268 678
Finančná páka 3,482,803,394,864,94
Finančné účty 310 484208 674253 758330 633424 951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 920 0681 009 743778 95811 932 3805 616 524
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58940,55770,60390,43290,2416
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000800 000800 000
Krátkodobé pohľadávky 2 822 5602 722 0301 986 1082 727 6351 319 442
Krátkodobé záväzky 3 038 6142 036 0011 893 3141 635 817550 547
Krytie dlhovej služby 16,4413,0914,6813,485,69
Materiál 1 126 449405 599486 537369 621261 701
Nákladové úroky 44 27856 79547 81649 37847 187
Nákladové úroky v minulom roku 56 79547 81649 37847 18745 385
Náklady na predaný tovar 11 253 53912 522 12911 057 6565 263 5123 489 395
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 158 4246 840 1355 199 1020,00000,0000
Neobežný majetok 815 048254 426307 716279 788216 956
Obežný majetok 4 306 5933 378 5762 736 8313 447 6452 025 755
Obrat aktív 2,654,054,171,852,03
Obrat neobežného majetku 16,7658,1142,5224,9221,30
Obrat obežného majetku 3,174,384,782,022,28
Obrat zásob 3,6916,8610,690,00000,0000
Odpisy 222 946205 538192 602143 906135 776
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 111 473102 76996 30171 95367 888
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 111 473102 76996 30171 95367 888
Osobné náklady 1 727 2171 596 4201 423 4581 207 923912 618
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 07822 13817 2888 2087 612
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5210,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 091 5991 021 575924 1891 447 187319 321
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 598 796585 455541 282459 703201 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71760,70520,70200,69910,8061
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,57880,33090,39000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,421,421,431,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,261,251,281,08
Pohľadávky z obchodného styku 1 223 7241 853 6071 061 5701 489 722888 856
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94371,431,141,101,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,5628,9712,058,244,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,30-0,7938-1,61-1,91-2,05
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,06140,00530,04760,31580,5138
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71250,64220,70460,79420,7974
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,481,802,393,863,94
Pridaná hodnota 2 406 8762 263 7182 027 6391 727 9321 132 170
Primárna platobná neschopnosť 1,720,55110,88110,97140,4616
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,043,153,154,516,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,043,153,154,516,76
Služby 1 977 6391 847 5161 685 2371 435 916959 808
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 155 0643 650 7723 135 3973 778 5512 278 756
Spotreba materiálu… 5 123 5963 864 6184 175 6583 829 5362 529 587
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 316 71519 241149 1251 193 1981 170 719
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 6 1200,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 762 19614 929 99513 132 54512 609 5117 299 294
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 101 781144 14847 2505 637 4452 677 729
Tržby z predaja tovaru 4 244 7536 946 0745 247 2260,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 415 6627 839 7737 838 0696 972 0664 621 565
Účtovný cash flow 101 810-45 084-76 875-94 318-96 503
Úročený dlh 316 71519 241149 1251 193 1981 170 719
Úrokové krytie 11,899,5710,349,082,70
Vlastné imanie 1 481 9871 306 137926 221777 540461 743
Všetky záväzky 3 673 0772 344 6352 209 1763 001 0111 817 013
Výsledok hospodárenia 524 828565 532511 625456 592134 859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 524 828565 532511 625456 592134 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 375 850379 917348 680315 79765 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 379 917348 680315 79765 775155 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 482 345486 593446 397399 03580 092
Zásoby 1 126 449405 599486 537369 621261 701
Záväzky 3 673 0772 344 6352 209 1763 001 0111 817 013
Záväzky z obchodného styku 2 101 6531 021 575935 3931 447 187410 275
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 10 0540,000011 2040,000090 954
Zisk pred zdanením 482 345486 593446 397399 03580 092
Zmena EBIT 0,96911,101,103,520,5269
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 82 070116 66344 7695 702 6452 675 772
Účtovné závierky