RIALTO s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 35 856 05837 978 77534 748 06533 020 43827 044 599
Bankové úvery 4 786 2047 789 3085 718 1936 162 0225 833 781
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,081,051,121,05
Bežné bankové úvery 4 786 2047 789 3085 718 1936 162 0225 833 781
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000021 46537 339
Časové rozlíšenie pasív 32,00438,0032,0032,0032,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,071,831,771,431,60
Celkové tržby 100 345 49298 335 09292 280 68682 641 31975 407 448
Celkový dlh 18 563 84624 573 43622 205 19219 426 89816 655 893
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 718 9867 681 9665 609 0576 026 6425 773 048
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 218107 342109 136135 38060 733
Čistý cash flow -40 124-1 794-26 24474 647-451 229
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 022 6635 054 1992 750 6324 279 4843 248 808
Čistý zisk 3 887 2793 902 3472 014 4133 254 0182 459 203
Čistý zisk v minulom roku 3 902 3472 014 4133 254 0182 459 2032 732 490
Cudzie zdroje -17 292 180-13 404 901-12 542 841-13 593 508-10 388 674
Daň z príjmov 1 069 4641 083 033671 000959 456723 405
Daň z príjmov v minulom roku 1 083 033671 000959 456723 405783 633
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 069 4641 083 033671 000959 456723 405
Dlhodobé pohľadávky 265 339265 339259 374246 224201 122
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,0625,4219,2117,5211,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,9520,1212,9013,559,24
Doba obratu aktív 134,08143,63139,63149,84130,17
Doba obratu pohľadávok 23,0526,4220,2518,6412,88
Doba obratu zásob 28 56881 39730 03290 52987 096
Doba splácania záväzkov 21 80468 89926 84866 33061 255
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,5957,3460,3554,5646,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18 26157 31522 85254 91549 798
EBIT v minulom roku 5 054 1992 750 6324 279 4843 248 8083 586 255
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 022 6635 054 1992 750 6324 279 4843 248 808
EBITDA 7 999 2808 943 6826 268 9377 479 2746 233 957
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 999 2808 943 6826 268 9377 479 2746 233 957
Finančná páka 2,072,832,772,432,60
Finančné účty 67 218107 342109 136135 38060 733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 170 57010 917 3118 174 7998 932 6847 513 051
Krátkodobé pohľadávky 5 897 9966 721 3854 779 4773 860 8532 475 161
Krátkodobé záväzky 12 459 48615 163 08515 019 37912 024 2809 759 796
Krytie dlhovej služby 121,29129,9096,07113,2594,12
Materiál 4 209 9747 361 2966 805 8686 976 6765 905 315
Nákladové úroky 65 92068 81965 21966 01066 200
Nákladové úroky v minulom roku 68 81965 21966 01066 20070 132
Náklady na predaný tovar 67 293 91665 564 69262 087 81053 539 72751 381 432
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 208 57280 328204 18666 16758 156
Neobežný majetok 13 300 96112 971 14912 799 74012 345 43810 393 129
Obežný majetok 22 555 09725 007 62621 948 32520 653 53516 614 131
Obrat aktív 2,722,542,612,442,80
Obrat neobežného majetku 7,347,447,106,527,30
Obrat obežného majetku 4,333,864,143,894,56
Odpisy 3 028 7943 938 6783 789 4563 284 2383 012 150
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 514 3971 969 3391 894 7281 642 1191 506 075
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 514 3971 969 3391 894 7281 642 1191 506 075
Osobné náklady 23 265 74923 375 82623 598 81220 621 34919 384 578
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 49022 02917 35915 12210 742
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 54,000,000057,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 881 4654 736 8125 040 5514 233 6717 934 343
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 916 0737 841 0255 803 8696 538 2565 471 353
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76750,75530,82090,76670,7928
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 145,33385,30140,79406,50420,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,321,221,301,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,131,051,131,09
Pohľadávky z obchodného styku 4 264 9415 319 7133 209 9222 985 7981 919 644
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 430,977 472477,93-182,1023,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,6087-0,0261-0,40241,13-6,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51770,64700,63900,58830,6159
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,071,831,771,431,60
Pridaná hodnota 30 312 53030 950 44828 746 61126 897 12924 449 943
Primárna platobná neschopnosť 2,452,373,983,334,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,322,753,542,602,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,322,753,542,602,67
Služby 13 453 47912 828 79611 669 7889 128 7347 331 204
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 856 05837 978 77534 748 06533 020 43827 044 599
Spotreba materiálu… 55 197 41953 450 59350 682 46645 746 15942 807 496
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 786 2047 789 3085 718 1936 162 0225 833 781
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 98 702 80997 512 96991 796 00381 171 12276 476 293
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 096 363997 829961 582734 266644 918
Tržby z predaja tovaru 220 01781 798202 69566 55759 900
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 97 386 42996 433 34290 631 72680 370 29975 771 475
Účtovný cash flow -40 124-1 794-26 24474 647-451 229
Úročený dlh 4 786 2047 789 3085 718 1936 162 0225 833 781
Úrokové krytie 76,1973,4442,1864,8349,08
Vlastné imanie 17 292 18013 404 90112 542 84113 593 50810 388 674
Všetky záväzky 18 563 84624 573 43622 205 19219 426 89816 655 893
Výnosy budúcich období krátkodobé 32,0032,0032,0032,0032,00
Výsledok hospodárenia 5 044 2985 076 1752 768 1494 294 6583 259 330
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 044 2985 076 1752 768 1494 294 6583 259 330
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 887 2793 902 3472 014 4133 254 0182 459 203
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 902 3472 014 4133 254 0182 459 2032 732 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 956 7434 985 3802 685 4134 213 4743 182 608
Zásoby 16 324 54417 913 56016 800 33816 411 07813 877 115
Záväzky 18 563 84624 573 43622 205 19219 426 89816 655 893
Záväzky z obchodného styku 10 435 16212 613 78812 783 6099 955 0517 934 343
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 553 6977 876 9767 743 0585 721 3800,0000
Zisk pred zdanením 4 956 7434 985 3802 685 4134 213 4743 182 608
Zmena EBIT 0,99381,840,64271,320,9059
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 565 554795 025468 6301 401 333-1 184 576
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 565 554795 025468 6301 401 333-1 184 576
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 022 551926 658672 914634 644607 395
Účtovné závierky