NBK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 69227 72141 20543 69223 876
Bežná likvidita III. stupeň 2,442,791,901,831,60
Časové rozlíšenie aktív 27,0027,000,00000,000070,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,61711,091,51-1,420,1818
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2480-0,4620-0,71900,47510,0706
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,067,494,235,48-6,28
Celkové tržby 161,003 19122 09229 5990,0000
Celkový dlh 24 76624 45433 32736 95428 398
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 196-4 093-7 649-19 563-822,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -39,39-1,450,05160,16350,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1964 0937 64919 563822,00
Čistý cash flow -1 897-3 556-11 9149 595822,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 341-3 6512 1006 584572,00
Čistý zisk -6 341-4 6111 1404 840572,00
Čistý zisk v minulom roku -4 6111 1404 8406 4201 912
Cudzie zdroje 3 074-3 267-7 878-6 7384 522
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 7440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 7441 9270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 7440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000070,33120,6916,5017,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000-99,3084,670,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00003 212699,621 042409,87
Doba obratu pohľadávok 0,000070,33120,6916,5017,46
Doba obratu zásob 0,00000,00002 7240,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00002 7000,0000211,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000891,87281,34481,48199,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000597,520,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 6512 1006 5848 3471 912
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 341-3 6512 1006 584572,00
EBITDA 274,003 3748 799-155,003 287
EBITDA marža 1,701,060,3983-0,00520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 274,003 3748 799-155,003 287
Finančná páka -7,068,495,236,48-5,28
Finančné účty 2 1964 0937 64919 563822,00
Hrubá marža -18,210,02160,23820,00420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 153,003 2598 69223 0923 197
Krátkodobé pohľadávky -278,00607,007 108692,001 017
Krátkodobé záväzky 7 6497 69716 57020 19711 642
Materiál 16 71816 71816 71816 71816 717
Náklady na predaný tovar 2 9323 08116 23515 18720 121
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 2400,00000,0000
Neobežný majetok 3 0296 2769 7306 7195 250
Obežný majetok 18 63621 41831 47536 97318 556
Obrat aktív 0,00000,11360,52170,35040,8905
Obrat neobežného majetku 0,00000,50192,212,284,05
Obrat obežného majetku 0,00000,14710,68300,41411,15
Odpisy 6 4946 9106 59225,002 625
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2473 4553 29625,002 625
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 2473 4553 2960,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00002 8010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 121,00115,00107,0087,0090,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000360,003 6676 2520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 153,002 2997 7324 8653 197
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,06-1,410,14470,7183-0,1265
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,000022,590,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -11,78-1,11-0,53930,32420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002,350,00000,0567
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,45150,01000,79820,04390,4347
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-1,13-0,55420,62670,0387
Pohľadávky z obchodného styku -857,00-857,004 9870,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25430,61410,89061,000,1640
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,620,91870,6612-0,70225,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,140,88210,80880,84581,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,067,494,235,48-6,28
Pridaná hodnota -2 93269,005 262124,001 141
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-0,42010,73530,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,06-1,410,14470,7183-0,1265
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28710,53180,46160,96860,0706
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 90,397,253,79-238,418,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 90,397,253,79-238,418,64
Služby 1 7882 86813 77814 35520 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 69227 72141 20543 69223 876
Spotreba materiálu… 1 144213,00217,00832,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 15021 49726 97821 262
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000011 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00005 1550,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 15016 34215 31121 262
Účtovný cash flow -1 897-3 556-11 9149 595822,00
Vlastné imanie -3 0743 2677 8786 738-4 522
Všetky záväzky 24 76624 45433 32736 95428 398
Výsledok hospodárenia -6 220-3 5362 2076 540662,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 220-3 5362 2076 540662,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 341-4 6111 1404 840572,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 6111 1404 8406 4201 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 341-3 6512 1006 584572,00
Zásoby 16 71816 71816 71816 71816 717
Záväzky 24 76624 45433 32736 95428 398
Záväzky z obchodného styku 0,0000360,003 6676 2520,0000
Zisk pred zdanením -6 341-3 6512 1006 584572,00
Zmena EBIT 1,74-1,740,31900,78880,2992
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 9470,0000