TRITICUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 077 9324 933 4363 972 9094 102 8354 315 351
Aktivácia 94 68440 57813 12736 433205 297
Bežná likvidita III. stupeň 20,4417,9811,9319,4811,83
Časové rozlíšenie aktív 9 97811 82714 08113 07813 589
Časové rozlíšenie pasív 113 632139 51375 60595 696135 880
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,66-12,292,63-14,1015,87
Celkové tržby 3 221 6473 435 0563 257 8243 371 0000,0000
Celkový dlh 62 00358 180159 45453 512108 719
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 347 981-827 962-1 305 997-935 624-1 474 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 347 981827 9621 305 997935 6241 474 884
Čistý cash flow 520 019-478 035370 373-523 9661 474 884
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 714 919846 399750 551819 294517 207
Čistý zisk 566 553670 352585 365638 735517 207
Čistý zisk v minulom roku 670 352585 365638 735594 139497 421
Cudzie zdroje -4 902 297-4 735 743-3 737 850-3 953 627-4 070 752
Daň z príjmov 148 366176 047165 183180 5570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 176 047165 183180 557167 6410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 148 366176 047165 183180 5570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,05107,2814,3963,8713,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,452,534,091,620,0937
Doba obratu aktív 664,05807,07505,18549,02569,26
Doba obratu pohľadávok 34,05107,2814,3963,8713,46
Doba obratu zásob 6 3272 9252 8411 3861 302
Doba splácania záväzkov 168,3466,43347,7944,3316,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,376,3617,944,9712,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45,952,27280,0011,540,0000
EBIT v minulom roku 846 399750 551819 294761 782497 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 714 919846 399750 551819 294517 207
EBITDA 1 385 2431 426 6711 243 9001 340 184961 157
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 385 2431 426 6711 243 9001 340 184961 157
Finančná páka 1,041,041,061,041,06
Finančné účty 1 347 981827 9621 305 997935 6241 474 884
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9654-0,9599-0,9408-0,9636-0,9433
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96540,95990,94080,96360,9433
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 403 4931 468 3451 254 1051 368 873959 633
Krátkodobé pohľadávky 260 345655 796113 132477 322102 012
Krátkodobé záväzky 41 08238 888141 06937 16592 964
Krytie dlhovej služby 12,1910,2316,4514,007,07
Materiál 63 10740 99312 93814 95013 564
Nákladové úroky 0,00000,00003,002,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,002,002,001,0000
Náklady na predaný tovar 1 832 9521 173 1231 920 1131 710 5851 898 949
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89 075213 666148 050306 012312 904
Neobežný majetok 1 915 6031 725 3921 387 4441 515 1781 608 609
Obežný majetok 3 152 3513 196 2172 571 3842 574 5792 693 153
Obrat aktív 0,54970,45230,72250,66480,6412
Obrat neobežného majetku 1,461,292,071,801,72
Obrat obežného majetku 0,88540,69811,121,061,03
Odpisy 678 574599 690498 240541 608291 869
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 339 287299 845249 120270 804291 869
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 339 287299 845249 120270 8040,0000
Osobné náklady 359 542349 454338 764326 5310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1782 0111 6961 4661 902
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 428,00363,00341,00359,00378,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 2131 330113 5729 6710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 245 1271 270 0421 083 6051 180 343809 076
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,764,956,423,320,4232
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,663,032,813,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92301,111,141,172,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1863-0,21430,1290-0,19210,5330
Pohľadávky z obchodného styku 49 31915 44232 14312 100710,00
Pohotová likvidita II. stupeň 10,468,386,6110,736,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,439,91-10,097,55-2,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000123 458-261 9830,0000
Pridaná hodnota 958 1521 058 034950 3811 017 081867 998
Primárna platobná neschopnosť 0,22740,08613,530,79930,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 8,714,646,037,046,44
Služby 346 296349 649365 974328 525300 988
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 077 9324 933 4363 972 9094 102 8354 315 351
Spotreba materiálu… 1 276 6121 277 7801 314 3551 235 1011 437 022
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 801 1042 252 8182 876 2742 742 5642 766 947
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 00021 6615 78014 8980,0000
Tržby z predaja tovaru 113 655251 496152 430344 693330 404
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 677 4491 979 6612 718 0642 382 9732 436 543
Účtovný cash flow 520 019-478 035370 373-523 9661 474 884
Úrokové krytie 0,00000,0000250 184409 6470,0000
Vlastné imanie 4 902 2974 735 7433 737 8503 953 6274 070 752
Všetky záväzky 62 00358 180159 45453 512108 719
Výnosy budúcich období dlhodobé 87 752125 43961 08475 604115 788
Výnosy budúcich období krátkodobé 25 88014 07414 52120 09220 092
Výsledok hospodárenia 716 669848 058751 440813 474669 288
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 716 669848 058751 440813 474669 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 566 553670 352585 365638 735517 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 670 352585 365638 735594 139497 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 714 919846 399750 548819 292671 664
Zásoby 1 544 0251 712 4591 152 2551 161 6331 116 257
Záväzky 62 00358 180159 45453 512108 719
Záväzky z obchodného styku 11 2131 330113 5729 6710,0000
Zisk pred zdanením 714 919846 399750 548819 292671 664
Zmena EBIT 0,84471,130,91611,081,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -215 653627 394-104 861122 620-53 332
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -215 653627 394-104 861122 620-53 332
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000584,000,00000,00000,0000
Účtovné závierky