HEART OF EUROPE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 95729 30931 42821 22221 988
Bežná likvidita III. stupeň 11,7514,854,3916,765,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000378,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,03-1,21-0,8057-0,5848
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,3314,204,1112,524,06
Celkové tržby 109 83286 115104 00378 6520,0000
Celkový dlh 3 0591 9747 1581 5492 771
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 662-28 033-29 445-15 850-11 238
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 66228 03329 44515 85011 238
Čistý cash flow 34 66228 03329 44515 85011 238
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 3984 0506 2003 179933,00
Čistý zisk 5 5643 0654 5972 210933,00
Čistý zisk v minulom roku 3 0654 5972 210-1 753-1 497
Cudzie zdroje -32 898-27 335-24 270-19 673-19 217
Daň z príjmov 1 834985,001 603969,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 985,001 603969,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 834985,001 603969,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,355,456,9626,3314,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,724,476,3522,718,94
Doba obratu aktív 120,75125,21110,36104,0178,77
Doba obratu pohľadávok 4,355,456,9626,3314,79
Doba splácania záväzkov 186,560,00000,00000,000013,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,278,4325,146,209,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13,170,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 0506 2003 179-793,00-1 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 3984 0506 2003 179933,00
EBITDA 7 9224 1326 3503 3818 840
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 9224 1326 3503 3818 840
Finančná páka 1,091,071,291,081,14
Finančné účty 34 66228 03329 44515 85011 238
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9149-0,9326-0,7722-0,9270-0,8740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91490,93260,77220,92700,8740
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 4224 0126 23011 5368 687
Krátkodobé pohľadávky 1 2951 2761 9835 3724 129
Krátkodobé záväzky 3 0591 9747 1581 2662 771
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 216,00204,004 820283,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 94 11073 74392 26065 32877 829
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 9850,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 243
Obežný majetok 35 95729 30931 42821 22215 367
Obrat aktív 3,022,923,313,514,63
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000016,32
Obrat obežného majetku 3,022,923,313,516,63
Odpisy 0,00000,00000,0000867,007 410
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000867,007 410
Osobné náklady 6 7257 3913 9333 4790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 500,00120,00120,00167,00153,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 5643 0654 5973 0778 343
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96400,95650,93690,74690,5111
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46120,63200,33670,38050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,440,00000,00000,00000,3091
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,171,582,972,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,171,582,972,103,25
Pohľadávky z obchodného styku 1 1081 0471 8074 6342 496
Pohotová likvidita II. stupeň 11,7514,854,3916,765,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9491-0,9751-0,8242-1,24-1,71
Pridaná hodnota 14 58011 69411 6819 14424 055
Primárna platobná neschopnosť 0,19490,19482,670,06110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 11,3314,204,1112,524,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,38610,47771,130,45810,3135
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,38610,47771,130,45810,3135
Služby 83 45071 84089 89261 80472 932
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 95729 30931 42821 22221 988
Spotreba materiálu… 4 6751 9032 3683 5244 897
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 69085 437103 94178 633101 884
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 1610,0000
Tržby z predaja tovaru 7 4240,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 101 26685 437103 94174 472101 884
Účtovný cash flow 34 66228 03329 44515 85011 238
Vlastné imanie 32 89827 33524 27019 67319 217
Všetky záväzky 3 0591 9747 1581 5492 771
Výsledok hospodárenia 7 9224 1326 3503 3811 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9224 1326 3503 3811 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 5643 0654 5972 210933,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 0654 5972 210-1 753-1 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 3984 0506 2003 1791 041
Záväzky 3 0591 9747 1581 5492 771
Záväzky z obchodného styku 216,00204,004 820283,000,0000
Zisk pred zdanením 7 3984 0506 2003 1791 041
Zmena EBIT 1,830,65321,95-4,01-0,6245
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 2940,0000