HEART OF EUROPE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 44 26735 95729 30931 42821 222
Bežná likvidita III. stupeň 0,872411,7514,854,3916,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9324-1,05-1,03-1,21-0,8057
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,700811,3314,204,1112,52
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,330,09300,07220,29490,0787
Celkové tržby 135 411109 83286 115104 00378 652
Celkový dlh 25 2723 0591 9747 1581 549
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 711-34 662-28 033-29 445-15 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 71134 66228 03329 44515 850
Čistý cash flow 17 71134 66228 03329 44515 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7187 3984 0506 2003 179
Čistý zisk 2 6975 5643 0654 5972 210
Čistý zisk v minulom roku 5 5643 0654 5972 210-1 753
Cudzie zdroje -18 995-32 898-27 335-24 270-19 673
Daň z príjmov 1 0211 834985,001 603969,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 834985,001 603969,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0211 834985,001 603969,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,074,355,456,9626,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,063,724,476,3522,71
Doba obratu aktív 123,22120,75125,21110,36104,01
Doba obratu pohľadávok 12,074,355,456,9626,33
Doba splácania záväzkov 0,0000186,560,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,3510,278,4325,146,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000013,170,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 3984 0506 2003 179-793,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7187 3984 0506 2003 179
EBITDA 8 8357 9224 1326 3503 381
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 8357 9224 1326 3503 381
Finančná páka 2,331,091,071,291,08
Finančné účty 17 71134 66228 03329 44515 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4291-0,9149-0,9326-0,7722-0,9270
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42910,91490,93260,77220,9270
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 6267 4224 0126 23011 536
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57090,08510,06740,22780,0597
Krátkodobé pohľadávky 4 3361 2951 2761 9835 372
Krátkodobé záväzky 25 2723 0591 9747 1581 266
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 729216,00204,004 820283,00
Náklady na predaný tovar 117 87994 11073 74392 26065 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 9850,00000,00000,0000
Neobežný majetok 22 2200,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 22 04735 95729 30931 42821 222
Obrat aktív 2,963,022,923,313,51
Obrat neobežného majetku 5,900,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,953,022,923,313,51
Odpisy 5 8480,00000,00000,0000867,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8480,00000,00000,0000867,00
Osobné náklady 5 6796 7257 3913 9333 479
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 109500,00120,00120,00167,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 5455 5643 0654 5973 077
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40010,96400,95650,93690,7469
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42860,46120,63200,33670,3805
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,440,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,332,171,582,972,63
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,152,171,582,972,10
Pohľadávky z obchodného styku 1 4571 1081 0471 8074 634
Pohotová likvidita II. stupeň 0,872411,7514,854,3916,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-0,9491-0,9751-0,8242-1,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57090,08510,06740,22780,0730
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,330,09300,07220,29490,0787
Pridaná hodnota 13 25014 58011 69411 6819 144
Primárna platobná neschopnosť 16,290,19490,19482,670,0611
Rýchla likvidita I. stupeň 0,700811,3314,204,1112,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,860,38610,47771,130,4581
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,860,38610,47771,130,4581
Služby 115 28383 45071 84089 89261 804
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 26735 95729 30931 42821 222
Spotreba materiálu… 2 5964 6751 9032 3683 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 133 079108 69085 437103 94178 633
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 9500,00000,00000,00004 161
Tržby z predaja tovaru 0,00007 4240,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 131 129101 26685 437103 94174 472
Účtovný cash flow 17 71134 66228 03329 44515 850
Vlastné imanie 18 99532 89827 33524 27019 673
Všetky záväzky 25 2723 0591 9747 1581 549
Výsledok hospodárenia 4 9377 9224 1326 3503 381
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9377 9224 1326 3503 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 6975 5643 0654 5972 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 5643 0654 5972 210-1 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7187 3984 0506 2003 179
Záväzky 25 2723 0591 9747 1581 549
Záväzky z obchodného styku 23 729216,00204,004 820283,00
Zisk pred zdanením 3 7187 3984 0506 2003 179
Zmena EBIT 0,50261,830,65321,95-4,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00003 294