IPROS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 280 083277 333555 634267 178206 302
Bežná likvidita III. stupeň 4,183,112,911,801,93
Časové rozlíšenie aktív 7 1535 1029 2119 6894 245
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,43891,52-0,74730,2461-0,6667
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,73-4,621,78-0,30250,9067
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33300,44650,49230,93500,7727
Celkové tržby 432 331426 779792 142370 7870,0000
Celkový dlh 69 97685 601183 288129 10589 926
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -123 602-26 519-312 835-44 115-77 586
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 123 60231 382322 65744 40377 586
Čistý cash flow 92 220-291 275278 254-33 97777 586
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 32841 311305 57237 27827 061
Čistý zisk 49 26930 893236 50930 23727 061
Čistý zisk v minulom roku 30 893236 50930 237-6 47816 438
Cudzie zdroje -210 107-191 732-372 346-138 073-116 376
Daň z príjmov 15 05910 41869 0637 0410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 41869 0637 041961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 05910 41869 0637 0410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,02150,1069,32145,8873,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,18102,4169,23145,8873,25
Doba obratu aktív 237,65238,30256,47263,01182,14
Doba obratu pohľadávok 78,02150,1069,32145,8873,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000366,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,1954,1771,96110,5775,55
EBIT v minulom roku 41 311305 57237 278-5 51716 438
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 32841 311305 57237 27827 061
EBITDA 112 17491 356343 35963 11641 848
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 112 17491 356343 35963 11641 848
Finančná páka 1,331,451,491,941,77
Finančné účty 123 60231 382322 65744 40377 586
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7502-0,6913-0,6701-0,5168-0,5641
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75020,69130,67010,51680,5641
Hrubá marža 0,64900,65290,79520,66580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 112 94094 475342 37961 74537 111
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 8639 822288,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 91 946174 685150 179148 18882 969
Krátkodobé záväzky 53 25563 047155 906112 32485 571
Náklady na predaný tovar 149 610146 138160 842123 91385 300
Neobežný majetok 57 33266 16473 58764 89841 502
Obežný majetok 215 598206 067472 836192 591160 555
Obrat aktív 1,541,531,421,392,00
Obrat neobežného majetku 7,506,4210,755,719,96
Obrat obežného majetku 2,002,061,671,932,57
Odpisy 47 81251 16436 71224 4586 283
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 90625 58218 35612 2296 283
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 90625 58218 35612 2290,0000
Osobné náklady 182 940200 815293 828186 7870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 834,00881,001 1801 3715 642
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000905,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 20023 2018 01432 0040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 08182 057273 22154 69533 344
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23450,15710,61890,21850,2325
Podiel EBIT k aktívam 0,22970,14900,55000,13950,1312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,22970,14900,55000,13950,1312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28360,19280,76450,24070,2241
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44130,11320,58070,16620,3761
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65200,72070,46650,75660,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,2133-0,68250,3513-0,09160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,85
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,392,141,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,111,911,1752,22
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2144-0,68570,3519-0,09160,1877
Pohľadávky z obchodného styku 82 711119 180149 976148 18882 969
Pohotová likvidita II. stupeň 4,183,112,911,801,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,280,6583-1,344,06-1,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33300,44650,49230,93500,7727
Pridaná hodnota 280 567278 641629 910246 874328 128
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23450,16110,63520,21900,2325
Rýchla likvidita I. stupeň 2,320,46211,950,39430,9067
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62380,93700,53382,052,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62380,93700,53382,052,15
Služby 134 779128 267140 541108 78772 207
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 280 083277 333555 634267 178206 302
Spotreba materiálu… 14 83117 87120 30115 12613 093
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 8639 822288,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 430 977426 779790 852370 787413 428
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800,002 000100,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 430 177424 779790 752370 787413 428
Účtovný cash flow 92 220-291 275278 254-33 97777 586
Úročený dlh 0,00004 8639 822288,000,0000
Vlastné imanie 210 107191 732372 346138 073116 376
Všetky záväzky 69 97685 601183 288129 10589 926
Výsledok hospodárenia 65 16242 192306 74738 65835 565
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 65 16242 192306 74738 65835 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 26930 893236 50930 23727 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 30 893236 50930 237-6 47816 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64 32841 311305 57237 27830 834
Zásoby 50,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 69 97685 601183 288129 10589 926
Záväzky z obchodného styku 27 20023 2018 01432 0040,0000
Zisk pred zdanením 64 32841 311305 57237 27830 834
Zmena EBIT 1,560,13528,20-6,761,65