WINFER spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 125 5974 679 9155 038 8924 386 1972 781 479
Aktivácia 55 8260,0000229 51759 500187 737
Bankové úvery 979 7801 295 554923 3281 133 372261 253
Bežná likvidita III. stupeň 0,59280,77490,66640,88890,6995
Bežné bankové úvery 659 870884 164507 858801 680261 253
Časové rozlíšenie aktív 14 85516 80923 61115 91113 018
Časové rozlíšenie pasív 52 73082 412812,0039,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85080,93421,221,140,8674
Celkové tržby 5 846 6175 470 7519 900 0096 013 7470,0000
Celkový dlh 1 872 2542 220 5202 769 8522 334 5741 291 987
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 962 5791 156 341861 7781 088 283237 712
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 201139 21361 55045 08923 541
Čistý cash flow -122 01277 66316 46117 85923 541
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 306 508310 146441 702500 085192 792
Čistý zisk 213 630219 008316 644366 819167 346
Čistý zisk v minulom roku 219 008316 644366 819195 272185 208
Cudzie zdroje -2 200 613-2 376 983-2 268 228-2 051 584-1 489 492
Daň z príjmov 60 52057 09898 417110 2280,0000
Daň z príjmov v minulom roku 57 09898 417110 22862 2560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 60 52057 09898 417110 2280,0000
Dlhodobé bankové úvery 319 910411 390415 470331 6920,0000
Dlhodobé pohľadávky 197 969226 181201 616244 170209 005
Dlhodobý dlh 319 910411 390415 470331 6920,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,3761,7846,1398,2444,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,3442,8533,3196,2134,87
Doba obratu aktív 262,17314,83194,84270,27282,92
Doba obratu pohľadávok 52,9577,0053,93113,2965,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000075,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,7648,9161,0170,7457,44
EBIT v minulom roku 310 146441 702500 085281 429213 385
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 306 508310 146441 702500 085192 792
EBITDA 1 059 6031 122 047972 258983 821457 629
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 059 6031 122 047972 258983 821457 629
Finančná páka 1,871,972,222,141,87
Finančné účty 17 201139 21361 55045 08923 541
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5334-0,5079-0,4501-0,4677-0,5355
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53340,50790,45010,46770,5355
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 103 2141 175 0431 390 673997 861443 353
Krátkodobé pohľadávky 635 204918 3841 193 1181 594 354434 327
Krátkodobé záväzky 767 346727 1041 577 9491 148 091564 677
Krytie dlhovej služby 12,459,7136,4942,7017,98
Materiál 210 106237 943112 23777 757106 892
Nákladové úroky 32 35834 04026 64123 03825 446
Nákladové úroky v minulom roku 34 04026 64123 03823 90128 177
Náklady na predaný tovar 3 914 0353 680 5797 683 5984 370 7382 557 252
Neobežný majetok 3 050 2623 141 3853 446 7602 408 9161 994 696
Obežný majetok 1 060 4801 521 7211 568 5211 961 370773 765
Obrat aktív 1,391,161,871,351,29
Obrat neobežného majetku 1,881,732,742,461,80
Obrat obežného majetku 5,423,576,023,024,64
Odpisy 765 214830 778649 914483 628185 163
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 382 607415 389324 957241 814185 163
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 382 607415 389324 957241 8140,0000
Osobné náklady 1 116 984993 5721 054 707779 5750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 37114 40416 69111 24014 276
Ostatné záväzky z obchodného styku 584 619581 2451 415 255943 5380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 978 8441 049 786966 558850 447352 509
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61050,56940,60060,50210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,641,761,661,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97210,95651,031,235,57
Pohľadávky z obchodného styku 382 955636 909861 5811 561 428342 810
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45090,63440,61260,84900,5701
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,04-30,61-137,79-114,88-63,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,772,280,61790,77520,9251
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45380,47450,54970,53230,4645
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85080,93421,221,140,8674
Pridaná hodnota 1 829 7391 745 0421 756 0651 552 7821 031 147
Primárna platobná neschopnosť 1,530,91261,640,60430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,771,982,852,372,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,771,982,852,372,82
Služby 1 536 8891 548 4115 274 2151 753 4341 161 699
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 125 5974 679 9155 038 8924 386 1972 781 479
Spotreba materiálu… 2 432 9722 132 1682 638 9002 676 8041 583 290
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 979 7801 295 554923 3281 133 372261 253
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 775 2655 459 3219 657 2165 936 1603 588 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 49133 700217 55312 6400,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 743 7745 425 6219 439 6635 923 5203 588 399
Účtovný cash flow -122 01277 66316 46117 85923 541
Úročený dlh 979 7801 295 554923 3281 133 372261 253
Úrokové krytie 9,479,1116,5821,717,58
Vlastné imanie 2 200 6132 376 9832 268 2282 051 5841 489 492
Všetky záväzky 1 872 2542 220 5202 769 8522 334 5741 291 987
Výnosy budúcich období dlhodobé 23 96852 7300,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 76228 7620,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 325 880323 479458 391511 333262 748
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 325 880323 479458 391511 333262 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 213 630219 008316 644366 819167 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 219 008316 644366 819195 272185 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 274 150276 106415 061477 047223 077
Zásoby 210 106237 943112 23777 757106 892
Záväzky 1 872 2542 220 5202 769 8522 334 5741 291 987
Záväzky z obchodného styku 584 619581 2451 415 255943 5380,0000
Zisk pred zdanením 274 150276 106415 061477 047223 077
Zmena EBIT 0,98830,70220,88331,780,9035
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 49081 5061 5009 718
Účtovné závierky