DIALOGUE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 209 432220 580177 890194 676183 404
Bežná likvidita III. stupeň 5,523,617,104,764,38
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 729
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,800,87902,331,021,11
Celkové tržby 749 216645 438421 463573 6670,0000
Celkový dlh 35 79361 46725 28941 26342 055
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 744-53 763-58 397-41 587-46 588
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 74453 76358 39741 58746 588
Čistý cash flow 63 74453 76358 39741 58746 588
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 4069 392149,0011 671-383,00
Čistý zisk 14 5266 512-812,008 790-383,00
Čistý zisk v minulom roku 6 512-812,008 7903 2732 037
Cudzie zdroje -173 639-159 113-152 601-153 413-141 349
Daň z príjmov 2 8802 880961,002 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880961,002 8812 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 880961,002 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,8252,7042,9852,3548,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,2952,0841,2551,9148,46
Doba obratu aktív 102,06124,75154,06124,09144,09
Doba obratu pohľadávok 29,8252,7042,9852,3548,46
Doba obratu zásob 43,3151,1774,5558,1771,40
Doba splácania záväzkov 21,6942,5026,7433,5438,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,2634,5921,7026,0832,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13,5529,5317,8017,160,0000
EBIT v minulom roku 9 392149,0011 6716 1542 037
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 4069 392149,0011 671-383,00
EBITDA 21 5209 409931,0015 4991 916
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 5209 409931,0015 4991 916
Efektívna daňová sadzba 0,16550,30666,450,24690,0000
Finančná páka 1,211,391,171,271,30
Finančné účty 63 74453 76358 39741 58746 588
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8291-0,7213-0,8578-0,7880-0,7707
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82910,72130,85780,78800,7707
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 5528 861678,0014 362383,00
Krátkodobé pohľadávky 61 18793 18149 62982 12861 685
Krátkodobé záväzky 35 41561 16425 06040 91741 814
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 12842 50216 67920 9300,0000
Náklady na predaný tovar 626 516550 875360 355470 361401 095
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 595 905525 271342 068445 230374 726
Neobežný majetok 13 7910,00000,00000,0000101,00
Obežný majetok 195 641220 580177 890194 676181 574
Obrat aktív 3,582,932,372,942,53
Obrat neobežného majetku 54,310,00000,00000,00004 600
Obrat obežného majetku 3,832,932,372,942,56
Obrat zásob 8,437,134,906,275,11
Odpisy 2 7590,00000,00000,0000186,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7590,00000,00000,0000186,00
Osobné náklady 99 28379 01458 88487 2560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 368,00548,00253,001 1371 533
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 2856 512-812,008 790-197,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81060,83610,96390,85320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,201,041,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,201,041,17341,41
Pohľadávky z obchodného styku 60 09792 08647 63381 43361 685
Pohotová likvidita II. stupeň 3,532,404,313,022,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,72-2,96-2,61-3,69-3,03
Pridaná hodnota 122 47494 50361 092102 26863 503
Rýchla likvidita I. stupeň 1,800,87902,331,021,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,666,5327,162,6621,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,666,5327,162,6621,95
Služby 24 58620 54514 22921 29222 355
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 209 432220 580177 890194 676183 404
Spotreba materiálu… 6 0255 0594 0583 8394 014
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 749 190645 378421 447572 629464 598
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 200,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 748 990645 378421 447572 629464 598
Účtovný cash flow 63 74453 76358 39741 58746 588
Vlastné imanie 173 639159 113152 601153 413141 349
Všetky záväzky 35 79361 46725 28941 26342 055
Výsledok hospodárenia 18 9619 409931,0015 4991 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 9619 409931,0015 4991 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 5266 512-812,008 790-383,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 512-812,008 7903 2732 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 4069 392149,0011 671-353,00
Zásoby 70 71073 63669 86470 96173 301
Záväzky 35 79361 46725 28941 26342 055
Záväzky z obchodného styku 22 12842 50216 67920 9300,0000
Zisk pred zdanením 17 4069 392149,0011 671-353,00
Zmena EBIT 1,8563,030,01281,90-0,1880