ATLIFIC, INC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 51820 91037 40850 73164 187
Bežná likvidita III. stupeň 13,855,853,812,351,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,25730,68230,33620,2738
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07780,49570,42000,55730,9372
Celkové tržby 1 6844 80528 28235 28335 750
Celkový dlh 254,006 93011 06418 15531 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -261,00-722,00-4 735-4 724-7 386
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,36-2,57-0,2204-0,0158-0,0060
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 261,00722,004 7354 7247 386
Čistý cash flow 261,00722,004 7354 7247 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 716-12 317-4 8171 3531 636
Čistý zisk -10 716-12 364-6 232-558,00-214,00
Čistý zisk v minulom roku -12 364-6 232-558,00-214,001 910
Cudzie zdroje -3 264-13 980-26 344-32 576-33 134
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000301,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 705,941 193260,99207,30184,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,216,002,0531,2551,82
Doba obratu aktív 762,511 588482,78528,51655,34
Doba obratu pohľadávok 705,941 193260,99207,30188,01
Doba obratu zásob 0,00000,0000219,06813,781 207
Doba splácania záväzkov 0,00007 7011 0381 3642 881
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,05213,1589,57146,39275,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00007 141822,261 1012 565
EBIT v minulom roku -12 317-4 8171 3531 6362 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 716-12 317-4 8171 3531 636
EBITDA -5 049-3 8533 19112 06410 888
EBITDA marža -3,00-0,80190,11280,34190,3046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 049-3 8533 19112 06410 888
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,18212,391,29
Finančná páka 1,081,501,421,561,94
Finančné účty 261,00722,004 7354 7247 386
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9278-0,6686-0,7042-0,6421-0,5162
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92780,66860,70420,64210,5162
Hrubá marža -1,37-0,13860,36600,61210,5806
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 235-5 8141 92210 7119 368
Krátkodobé pohľadávky 3 25715 70720 22319 89918 114
Krátkodobé záväzky 254,002 8066 94014 05226 980
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 11,002 6025 49911 33824 019
Krytie dlhovej služby 0,0000-81,987,0112,6912,23
Nákladové úroky 0,000047,00455,00951,00890,00
Nákladové úroky v minulom roku 47,00455,00951,00890,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 9855 47117 93013 44014 993
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000133,002 4413 7603 418
Neobežný majetok 0,00004 48110 98517 72527 084
Obežný majetok 3 51816 42926 42333 00637 103
Obrat aktív 0,47870,22980,75600,69060,5570
Obrat neobežného majetku 0,00001,072,571,981,32
Obrat obežného majetku 0,47870,29251,071,060,9635
Obrat zásob 0,00000,00001,670,44850,3024
Odpisy 4 4816 5036 7409 3597 733
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4816 5036 7409 3597 733
Osobné náklady 2 4252 4256 7459 3459 437
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1861 9611 2691 3531 520
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 235-5 861508,008 8017 519
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,28-0,8844-0,2366-0,0171-0,0065
Podiel EBIT k aktívam -3,05-0,5890-0,12880,02670,0255
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,05-0,5890-0,12880,02670,0255
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,28-0,6803-0,15810,03690,0440
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,05-3,640,65160,43270,4546
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-5,014,245,746,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,9489-0,27461,532,312,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3332-0,07460,76771,151,21
Pohľadávky z obchodného styku 84,0079,00159,003 0005 076
Pohotová likvidita II. stupeň 13,855,853,601,750,9451
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,51-19,36-5,56-6,90-4,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000015,3610,414,978,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07780,49570,42000,55730,9372
Pridaná hodnota -2 301-666,0010 35221 59620 757
Primárna platobná neschopnosť 0,131032,9434,583,784,73
Rentabilita aktív, ROA -3,05-0,5913-0,1666-0,0110-0,0033
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,28-0,8844-0,2366-0,0171-0,0065
Rýchla likvidita I. stupeň 1,030,25730,68230,33620,2738
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0503-1,803,471,502,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0503-1,803,471,502,85
Služby 1 6831 7346 9276 7747 939
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 51820 91037 40850 73164 187
Spotreba materiálu… 2 3023 6048 5622 9063 636
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 6844 80528 28235 03635 750
Tržby z predaja tovaru 0,0000167,003 4084 2164 025
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 6844 63824 87430 82031 725
Účtovný cash flow 261,00722,004 7354 7247 386
Úrokové krytie 0,0000-262,06-10,591,421,84
Vlastné imanie 3 26413 98026 34432 57633 134
Všetky záväzky 254,006 93011 06418 15531 053
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -3,280,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 530-10 356-3 5492 7053 155
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 530-10 356-3 5492 7053 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 716-12 364-6 232-558,00-214,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 364-6 232-558,00-214,001 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 716-12 364-5 272402,00746,00
Zásoby 0,00000,00001 4658 38311 302
Záväzky 254,006 93011 06418 15531 053
Záväzky z obchodného styku 11,002 6025 49911 33824 019
Zisk pred zdanením -10 716-12 364-5 272402,00746,00
Zmena EBIT 0,87002,56-3,560,82700,5700