ATLIFIC, INC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 20 91037 40850 73164 1870,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,853,812,351,360,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25730,68230,33620,27380,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49570,42000,55730,93720,0000
Celkové tržby 4 80528 28235 28335 7500,0000
Celkový dlh 6 93011 06418 15531 0530,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -722,00-4 735-4 724-7 3860,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,57-0,2204-0,0158-0,00600,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 722,004 7354 7247 3860,0000
Čistý cash flow 722,004 7354 7247 3860,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 317-4 8171 3531 6360,0000
Čistý zisk -12 364-6 232-558,00-214,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 232-558,00-214,001 9100,0000
Cudzie zdroje -13 980-26 344-32 576-33 1340,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000301,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 193260,99207,30184,940,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,002,0531,2551,820,0000
Doba obratu aktív 1 588482,78528,51655,340,0000
Doba obratu pohľadávok 1 193260,99207,30188,010,0000
Doba obratu zásob 0,0000219,06813,781 2070,0000
Doba splácania záväzkov 7 7011 0381 3642 8810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 213,1589,57146,39275,460,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 141822,261 1012 5650,0000
EBIT v minulom roku -4 8171 3531 6362 8700,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 317-4 8171 3531 6360,0000
EBITDA -3 8533 19112 06410 8880,0000
EBITDA marža -0,80190,11280,34190,30460,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 8533 19112 06410 8880,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,18212,391,290,0000
Finančná páka 1,501,421,561,940,0000
Finančné účty 722,004 7354 7247 3860,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6686-0,7042-0,6421-0,51620,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66860,70420,64210,51620,0000
Hrubá marža -0,13860,36600,61210,58060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 8141 92210 7119 3680,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 70720 22319 89918 1140,0000
Krátkodobé záväzky 2 8066 94014 05226 9800,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6025 49911 33824 0190,0000
Krytie dlhovej služby -81,987,0112,6912,230,0000
Nákladové úroky 47,00455,00951,00890,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 455,00951,00890,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 47117 93013 44014 9930,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133,002 4413 7603 4180,0000
Neobežný majetok 4 48110 98517 72527 0840,0000
Obežný majetok 16 42926 42333 00637 1030,0000
Obrat aktív 0,22980,75600,69060,55700,0000
Obrat neobežného majetku 1,072,571,981,320,0000
Obrat obežného majetku 0,29251,071,060,96350,0000
Obrat zásob 0,00001,670,44850,30240,0000
Odpisy 6 5036 7409 3597 7330,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 5036 7409 3597 7330,0000
Osobné náklady 2 4256 7459 3459 4370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9611 2691 3531 5200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 861508,008 8017 5190,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8844-0,2366-0,0171-0,00650,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,5890-0,12880,02670,02550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5890-0,12880,02670,02550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6803-0,15810,03690,04400,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,640,65160,43270,45460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,014,245,746,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,27461,532,312,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,07460,76771,151,210,0000
Pohľadávky z obchodného styku 79,00159,003 0005 0760,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,853,601,750,94510,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -19,36-5,56-6,90-4,490,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15,3610,414,978,300,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49570,42000,55730,93720,0000
Pridaná hodnota -666,0010 35221 59620 7570,0000
Primárna platobná neschopnosť 32,9434,583,784,730,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5913-0,1666-0,0110-0,00330,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8844-0,2366-0,0171-0,00650,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25730,68230,33620,27380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,803,471,502,850,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,803,471,502,850,0000
Služby 1 7346 9276 7747 9390,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 91037 40850 73164 1870,0000
Spotreba materiálu… 3 6048 5622 9063 6360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 80528 28235 03635 7500,0000
Tržby z predaja tovaru 167,003 4084 2164 0250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 63824 87430 82031 7250,0000
Účtovný cash flow 722,004 7354 7247 3860,0000
Úrokové krytie -262,06-10,591,421,840,0000
Vlastné imanie 13 98026 34432 57633 1340,0000
Všetky záväzky 6 93011 06418 15531 0530,0000
Výsledok hospodárenia -10 356-3 5492 7053 1550,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 356-3 5492 7053 1550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 364-6 232-558,00-214,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 232-558,00-214,001 9100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 364-5 272402,00746,000,0000
Zásoby 0,00001 4658 38311 3020,0000
Záväzky 6 93011 06418 15531 0530,0000
Záväzky z obchodného styku 2 6025 49911 33824 0190,0000
Zisk pred zdanením -12 364-5 272402,00746,000,0000
Zmena EBIT 2,56-3,560,82700,57000,0000