Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 188 81214 805 36414 960 46513 354 85212 602 140
Aktivácia 405 679353 242364 763250 999233 034
Bankové úvery 438 450430 870768 583437 332232 834
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,501,221,551,61
Bežné bankové úvery 313 440214 150666 838368 749232 834
Časové rozlíšenie aktív 48 37573 143120 71439 22819 433
Časové rozlíšenie pasív 1 409 6901 715 9751 758 9731 377 4151 412 608
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0031-0,12810,0615-0,23160,8093
Celkové tržby 9 357 5098 774 9287 675 6897 891 4910,0000
Celkový dlh 3 048 1102 798 6793 421 0592 316 3182 153 983
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 265 811263 554411 485192 862-262 637
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 172 639167 316357 098244 470495 471
Čistý cash flow 5 323-189 782112 628-224 635495 471
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 752 160775 857215 410287 075118 554
Čistý zisk 566 347570 902160 625174 71079 172
Čistý zisk v minulom roku 570 902160 625174 710332 764161 667
Cudzie zdroje -10 731 012-10 290 710-9 780 433-9 661 119-9 035 549
Daň z príjmov 174 203193 22336 00689 1290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 193 22336 00689 129109 8430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 174 203193 22336 00689 1290,0000
Dlhodobé bankové úvery 125 010216 720101 74568 5830,0000
Dlhodobý dlh 125 010216 720101 74568 5830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,6095,0983,3850,4248,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,1132,2128,8740,4946,34
Doba obratu aktív 780,31764,971 019808,85778,71
Doba obratu pohľadávok 55,6095,0983,3850,4248,63
Doba obratu zásob 9 6015 6077 9468 5006 675
Doba splácania záväzkov 5 1142 7304 1602 66752,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,2776,54124,7658,7637,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 4712 1153 7752 1190,0000
EBIT v minulom roku 775 857215 410287 075472 947234 296
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 752 160775 857215 410287 075118 554
EBITDA 3 609 4373 338 8802 531 3522 663 0941 317 185
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 609 4373 338 8802 531 3522 663 0941 317 185
Finančná páka 1,421,441,531,381,39
Finančné účty 172 639167 316357 098244 470495 471
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7065-0,6951-0,6538-0,7234-0,7170
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70650,69510,65380,72340,7170
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 908 0913 730 4332 735 0942 910 5491 274 558
Krátkodobé pohľadávky 1 082 1741 840 4091 224 681832 513787 025
Krátkodobé záväzky 1 737 6611 481 3441 832 419970 115612 237
Krytie dlhovej služby 2,541,931,421,900,9072
Materiál 303 257166 407199 903204 750220 367
Nákladové úroky 11 61011 73218 77923 23639 382
Nákladové úroky v minulom roku 11 73218 77923 23630 34072 629
Náklady na predaný tovar 4 267 6934 465 5323 495 4223 909 5323 846 158
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 124 027198 043160 759132 769128 104
Neobežný majetok 10 511 1409 570 2569 646 0389 130 0248 957 649
Obežný majetok 4 629 2975 161 9655 193 7134 185 6003 625 058
Obrat neobežného majetku 0,67590,73820,55580,66010,6594
Obrat obežného majetku 1,531,371,031,441,63
Odpisy 2 896 6262 587 6822 346 0742 396 0601 017 009
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 448 3131 293 8411 173 0371 198 0301 017 009
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 448 3131 293 8411 173 0371 198 0300,0000
Osobné náklady 2 125 1971 910 2411 710 0581 995 0770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4404 5077 8766 77742 627
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 519 1121 147 5561 662 545770 6110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 462 9733 158 5842 506 6992 570 7701 096 181
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74910,73510,91670,94240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 22,8713,1211,6015,940,4880
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,361,091,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56490,57780,45990,48212,03
Pohľadávky z obchodného styku 858 662623 359424 078668 470749 969
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37660,61000,39980,41090,5767
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 01654,22-86,8443,01-18,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4585-16,186,00-9,6712,58
Pridaná hodnota 2 837 0732 598 7841 865 5282 116 9872 060 764
Primárna platobná neschopnosť 1,771,843,921,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,84450,83821,350,86981,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,84450,83821,350,86981,64
Služby 1 438 4921 188 9581 007 258984 230958 468
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 188 81214 805 36414 960 46513 354 85212 602 140
Spotreba materiálu… 3 154 3043 025 2483 059 3213 014 3993 136 459
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 438 450430 870768 583437 332232 834
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 256 8137 262 3465 548 4576 153 6355 907 294
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000081 6980,0000372,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 152 047198 030105 809127 1160,0000
Tržby z predaja tovaru 148 145236 156192 666157 838154 162
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 956 6216 828 1605 168 2845 868 6815 752 760
Účtovný cash flow 5 323-189 782112 628-224 635495 471
Úročený dlh 438 450430 870768 583437 332232 834
Úrokové krytie 64,7966,1311,4712,353,01
Vlastné imanie 10 731 01210 290 7109 780 4339 661 1199 035 549
Všetky záväzky 3 048 1102 798 6793 421 0592 316 3182 153 983
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 167 5801 573 2411 506 1551 245 6271 275 806
Výnosy budúcich období krátkodobé 242 110142 734252 818131 788136 793
Výsledok hospodárenia 744 306775 045213 892292 066191 224
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 744 306775 045213 892292 066191 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 566 347570 902160 625174 71079 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 570 902160 625174 710332 764161 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 740 550764 125196 631263 839111 039
Zásoby 3 262 4553 042 2113 499 9053 091 8462 342 562
Záväzky 3 048 1102 798 6793 421 0592 316 3182 153 983
Záväzky z obchodného styku 1 519 1121 147 5561 662 545770 6110,0000
Zisk pred zdanením 740 550764 125196 631263 839111 039
Zmena EBIT 0,96953,600,75040,60700,5060
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 43 451-406 525367 153-29 133143 839
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 43 451-406 525367 153-29 133143 839
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 120 552174 18377 195102 084108 952
Účtovné závierky