Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 497 69215 188 81214 805 36414 960 46513 354 852
Aktivácia 445 151405 679353 242364 763250 999
Bankové úvery 125 010438 450430 870768 583437 332
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,321,501,221,55
Bežné bankové úvery 125 010313 440214 150666 838368 749
Časové rozlíšenie aktív 48 23248 37573 143120 71439 228
Časové rozlíšenie pasív 1 161 4111 409 6901 715 9751 758 9731 377 415
Celkové tržby 9 499 1549 357 5098 774 9287 675 6897 891 491
Celkový dlh 3 551 0873 048 1102 798 6793 421 0592 316 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 979265 811263 554411 485192 862
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 134 989172 639167 316357 098244 470
Čistý cash flow -37 6505 323-189 782112 628-224 635
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 238 025752 160775 857215 410287 075
Čistý zisk 174 334566 347570 902160 625174 710
Čistý zisk v minulom roku 566 347570 902160 625174 710332 764
Cudzie zdroje -10 785 194-10 731 012-10 290 710-9 780 433-9 661 119
Daň z príjmov 51 532174 203193 22336 00689 129
Daň z príjmov v minulom roku 174 203193 22336 00689 129109 843
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 532174 203193 22336 00689 129
Dlhodobé bankové úvery 0,0000125 010216 720101 74568 583
Dlhodobý dlh 0,0000125 010216 720101 74568 583
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,5355,6095,0983,3850,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,3844,1132,2128,8740,49
Doba obratu aktív 754,11780,31764,971 019808,85
Doba obratu pohľadávok 46,5355,6095,0983,3850,42
Doba obratu zásob 4 0099 6015 6077 9468 500
Doba splácania záväzkov 3 1395 1142 7304 1602 667
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 123,8189,2776,54124,7658,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 8624 4712 1153 7752 119
EBIT v minulom roku 752 160775 857215 410287 075472 947
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 238 025752 160775 857215 410287 075
EBITDA 2 873 0383 609 4373 338 8802 531 3522 663 094
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 873 0383 609 4373 338 8802 531 3522 663 094
Finančná páka 1,441,421,441,531,38
Finančné účty 134 989172 639167 316357 098244 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6959-0,7065-0,6951-0,6538-0,7234
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69590,70650,69510,65380,7234
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 108 5253 908 0913 730 4332 735 0942 910 549
Krátkodobé pohľadávky 956 2791 082 1741 840 4091 224 681832 513
Krátkodobé záväzky 2 544 4611 737 6611 481 3441 832 419970 115
Krytie dlhovej služby 2,452,541,931,421,90
Materiál 258 876303 257166 407199 903204 750
Nákladové úroky 12 15911 61011 73218 77923 236
Nákladové úroky v minulom roku 11 61011 73218 77923 23630 340
Náklady na predaný tovar 5 159 1814 267 6934 465 5323 495 4223 909 532
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 295 856124 027198 043160 759132 769
Neobežný majetok 10 996 42710 511 1409 570 2569 646 0389 130 024
Obežný majetok 4 453 0334 629 2975 161 9655 193 7134 185 600
Obrat neobežného majetku 0,68210,67590,73820,55580,6601
Obrat obežného majetku 1,681,531,371,031,44
Odpisy 2 671 1802 896 6262 587 6822 346 0742 396 060
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 335 5901 448 3131 293 8411 173 0371 198 030
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 335 5901 448 3131 293 8411 173 0371 198 030
Osobné náklady 2 323 5642 125 1971 910 2411 710 0581 995 077
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2815 4404 5077 8766 777
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 319 5971 519 1121 147 5561 662 545770 611
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 845 5143 462 9733 158 5842 506 6992 570 770
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99220,74910,73510,91670,9424
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,9222,8713,1211,6015,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,331,361,091,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46890,56490,57780,45990,4821
Pohľadávky z obchodného styku 644 863858 662623 359424 078668 470
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29750,37660,61000,39980,4109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 286,46-2 01654,22-86,8443,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,100,4585-16,186,00-9,67
Pridaná hodnota 2 341 9382 837 0732 598 7841 865 5282 116 987
Primárna platobná neschopnosť 3,601,771,843,921,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,240,84450,83821,350,8698
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,240,84450,83821,350,8698
Služby 1 435 0501 438 4921 188 9581 007 258984 230
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 497 69215 188 81214 805 36414 960 46513 354 852
Spotreba materiálu… 3 584 9503 154 3043 025 2483 059 3213 014 399
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 125 010438 450430 870768 583437 332
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 445 1510,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 621 0037 256 8137 262 3465 548 4576 153 635
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000081 6980,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 119 884152 047198 030105 809127 116
Tržby z predaja tovaru 308 786148 145236 156192 666157 838
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 192 3336 956 6216 828 1605 168 2845 868 681
Účtovný cash flow -37 6505 323-189 782112 628-224 635
Úročený dlh 125 010438 450430 870768 583437 332
Úrokové krytie 19,5864,7966,1311,4712,35
Vlastné imanie 10 785 19410 731 01210 290 7109 780 4339 661 119
Všetky záväzky 3 551 0873 048 1102 798 6793 421 0592 316 318
Výnosy budúcich období dlhodobé 960 1381 167 5801 573 2411 506 1551 245 627
Výnosy budúcich období krátkodobé 201 273242 110142 734252 818131 788
Výsledok hospodárenia 229 921744 306775 045213 892292 066
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 229 921744 306775 045213 892292 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 174 334566 347570 902160 625174 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 566 347570 902160 625174 710332 764
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 225 866740 550764 125196 631263 839
Zásoby 3 249 7363 262 4553 042 2113 499 9053 091 846
Záväzky 3 551 0873 048 1102 798 6793 421 0592 316 318
Záväzky z obchodného styku 2 319 5971 519 1121 147 5561 662 545770 611
Zisk pred zdanením 225 866740 550764 125196 631263 839
Zmena EBIT 0,31650,96953,600,75040,6070
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -288 47643 451-406 525367 153-29 133
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -288 47643 451-406 525367 153-29 133
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 91 821120 552174 18377 195102 084
Účtovné závierky