LAZARUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 55 83156 10754 63253 7000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 38,3513,4819,1522,950,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000576,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8988-0,8749-0,6417-0,23050,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 33,5710,9211,655,210,0000
Celkové tržby 73 44065 46664 78580 7080,0000
Celkový dlh 1 4564 1632 8532 2770,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 872-45 444-33 224-29 3700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 87245 44433 22429 3700,0000
Čistý cash flow 48 87245 44433 22411 8530,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7261 1241 316701,000,0000
Čistý zisk 1 831164,00356,00-259,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 164,00356,00-259,00-117,000,0000
Cudzie zdroje -54 375-51 944-51 779-51 4230,0000
Daň z príjmov 895,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 895,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,8931,8063,4637,840,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,8930,5259,5437,840,0000
Doba obratu aktív 277,48312,82307,85246,170,0000
Doba obratu pohľadávok 33,8931,8063,4637,840,0000
Doba obratu zásob 0,806932,1868,8874,690,0000
Doba splácania záväzkov 8,3927,0119,3712,100,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,2423,2116,0810,440,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,207513,935,392,400,0000
EBIT v minulom roku 1 1241 316701,00843,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7261 1241 316701,000,0000
EBITDA 2 8371 2282 8025 0960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8371 2282 8025 0960,0000
Efektívna daňová sadzba 0,32830,85410,72951,370,0000
Finančná páka 1,031,081,061,040,0000
Finančné účty 48 87245 44433 22429 3700,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9739-0,9258-0,9478-0,95760,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97390,92580,94780,95760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7261 1242 7575 0290,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 8195 70311 2618 2540,0000
Krátkodobé záväzky 1 4564 1632 8532 2770,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 36,002 147794,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 68 72062 08959 59176 4090,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 63 32756 26453 77168 7080,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 4410,0000
Obežný majetok 55 83156 10754 63251 6830,0000
Obrat aktív 1,321,171,191,480,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000055,250,0000
Obrat obežného majetku 1,321,171,191,540,0000
Obrat zásob 452,3411,345,304,890,0000
Odpisy 0,00000,00001 4424 3300,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 4422 1650,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00002 1650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,00104,0045,0067,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000451,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 831164,001 7984 0710,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87540,81000,60810,54690,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,66550,69420,51280,14690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00003,590,74180,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,66550,69420,51290,14890,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 8195 47410 5678 2540,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 38,2512,2915,5916,780,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,11-1,14-1,56-4,340,0000
Pridaná hodnota 4 7203 3775 1833 2120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 33,5710,9211,6512,900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51323,391,020,44680,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51323,391,020,44680,0000
Služby 2 8613 5993 2324 5300,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 83156 10754 63253 7000,0000
Spotreba materiálu… 2 5322 2262 5883 1710,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 73 44065 46664 77479 6210,0000
Tržby z predaja tovaru 61 05252 21651 46265 3410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 38813 25013 31214 2800,0000
Účtovný cash flow 48 87245 44433 22411 8530,0000
Vlastné imanie 54 37551 94451 77951 4230,0000
Všetky záväzky 1 4564 1632 8532 2770,0000
Výsledok hospodárenia 2 8371 2281 360766,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8371 2281 360766,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 831164,00356,00-259,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 164,00356,00-259,00-117,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7261 1241 316701,000,0000
Zásoby 140,004 96010 14714 0590,0000
Záväzky 1 4564 1632 8532 2770,0000
Záväzky z obchodného styku 36,002 147794,00451,000,0000
Zisk pred zdanením 2 7261 1241 316701,000,0000
Zmena EBIT 2,430,85411,880,83160,0000