AGV SK spol. s r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 959 7563 496 2550,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2 6661,380,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,25-3,130,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5 9861,180,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00152,640,00000,00000,0000
Celkové tržby 195 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 4602 536 5150,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -846 232-3 001 3410,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 846 2323 001 3410,00000,00000,0000
Čistý cash flow -2 155 1093 001 3410,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 425187,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 444187,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 187,001 897 5840,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -958 296-959 7400,00000,00000,0000
Daň z príjmov 19,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 134,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003 085 4240,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 321,001 898 9990,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 425187,000,00000,00000,0000
EBITDA -1 392-312,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 392-312,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,003,640,00000,00000,0000
Finančné účty 846 2323 001 3410,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9985-0,27450,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99850,27450,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 524-383,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00040,72530,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 113 524494 9140,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 360,002 535 9650,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 4150,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 121300,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 959 7563 496 2550,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,0071,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 360,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 444187,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88170,85840,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -11,050,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2 6661,380,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00150,72550,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00152,640,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 121-300,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2 3511,180,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,05-8 1300,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,05-8 1300,00000,00000,0000
Služby 1 121300,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 959 7563 496 2550,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -2 155 1093 001 3410,00000,00000,0000
Vlastné imanie 958 296959 7400,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 4602 536 5150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 392-312,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 392-312,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 444187,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 187,001 897 5840,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 425321,000,00000,00000,0000
Záväzky 1 4602 536 5150,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 360,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 425321,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -4,440,00010,00000,00000,0000