LOGGIES INDUSTRY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 91 91454 00742 9294 544106,00
Bankové úvery 23 4208 8220,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,540,97780,71000,96270,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,80-88,110,19222,51-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65590,14060,05580,84870,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,37749,10-3,45-3,850,0000
Celkové tržby 133 83463 425120 15912 6520,0000
Celkový dlh 109 04553 93560 4666 1400,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 4422 478-3 371-4 006-106,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 8626 3443 3714 006106,00
Čistý cash flow 30 8626 3443 3714 006106,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 858-6 966-14 981-429,000,0000
Čistý zisk -7 403-9 087-15 941-1 3890,0000
Čistý zisk v minulom roku -9 087-15 941-1 389-480,000,0000
Cudzie zdroje 17 131-72,0017 5371 596-106,00
Daň z príjmov 242,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 242,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 23 4208 8220,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 23 4208 8220,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,06218,85120,1615,520,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,07216,98120,160,00000,0000
Doba obratu aktív 251,07312,95130,40131,090,0000
Doba obratu pohľadávok 113,06218,85120,1615,520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 128,52261,41183,67136,170,0000
EBIT v minulom roku -6 966-14 981-429,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 858-6 966-14 981-429,000,0000
EBITDA -2 400-4 276-14 903-342,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 400-4 276-14 903-342,000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,0338-0,1181-0,0641-2,240,0000
Finančná páka -5,37750,10-2,45-2,851,0000
Finančné účty 30 8626 3443 3714 006106,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1864-0,00130,40850,3512-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,18640,0013-0,4085-0,35121,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 458-4 362-14 981-429,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51190,83531,411,040,0000
Krátkodobé pohľadávky 41 39037 76839 558538,000,0000
Krátkodobé záväzky 47 05045 11360 4664 7200,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 46 04644 02645 6161 7100,0000
Krytie dlhovej služby -1,84-3,680,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 3031 1610,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 1610,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 135 94067 198134 93012 9940,0000
Neobežný majetok 19 6629 8950,00000,00000,0000
Obežný majetok 72 25244 11242 9294 544106,00
Obrat aktív 1,451,172,802,780,0000
Obrat neobežného majetku 6,806,370,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,851,432,802,780,0000
Odpisy 3 4002 6040,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4002 6040,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,0086,0078,0087,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 003-6 483-15 941-1 3890,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,18-1,020,90900,87030,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1306-0,78320,85432,440,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33580,11750,07850,88161,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,6812-1,620,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 38 46737 44639 5580,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,540,97780,71000,96270,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5551-0,01135,200,3984-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,695,460,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,190,99871,411,350,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,37749,10-3,45-3,850,0000
Pridaná hodnota -2 316-4 208-14 771-342,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,201,181,150,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4321-126,210,90900,87030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65590,14060,05580,84870,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -45,44-12,61-4,06-17,950,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -45,44-12,61-4,06-17,950,0000
Služby 26 96915 96722 9087 5900,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 91454 00742 9294 544106,00
Spotreba materiálu… 108 97151 231112 0225 4040,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 4208 8220,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 133 62462 990120 15912 6520,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 133 62462 990120 15912 6520,0000
Účtovný cash flow 30 8626 3443 3714 006106,00
Úročený dlh 23 4208 8220,00000,00000,0000
Úrokové krytie -4,50-6,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -17 13172,00-17 537-1 596106,00
Všetky záväzky 109 04553 93560 4666 1400,0000
Výsledok hospodárenia -5 800-6 880-14 903-342,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 800-6 880-14 903-342,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 403-9 087-15 941-1 3890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 087-15 941-1 389-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 161-8 127-14 981-429,000,0000
Záväzky 109 04553 93560 4666 1400,0000
Záväzky z obchodného styku 46 04644 02645 6161 7100,0000
Zisk pred zdanením -7 161-8 127-14 981-429,000,0000
Zmena EBIT 0,84090,465034,920,00000,0000