Techo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 738 0744 967 7976 218 1127 514 9183 824 087
Bankové úvery 901,001 2512 0411 313654,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,183,382,333,105,90
Bežné bankové úvery 901,001 2512 0411 313654,00
Časové rozlíšenie aktív 60 98131 68072 96168 44135 466
Časové rozlíšenie pasív 0,00005 3600,00009 365200,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55790,52840,93580,78590,2421
Celkové tržby 9 330 38712 004 72410 232 27620 226 4320,0000
Celkový dlh 1 696 6571 715 5603 005 9243 302 802745 368
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 367-2 641-3 010-4 846-89 279
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 2683 8925 0516 15989 933
Čistý cash flow 2 376-1 159-1 108-3 00889 933
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 007292 679226 8001 490 669328 618
Čistý zisk -37 103168 357133 6681 124 231328 618
Čistý zisk v minulom roku 168 357133 6681 124 231434 726607 353
Cudzie zdroje -3 041 417-3 246 877-3 212 188-4 202 751-3 078 519
Daň z príjmov 49 110124 32293 132366 4380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 124 32293 132366 438154 1260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49 110124 32293 132366 4380,0000
Dlhodobé pohľadávky 310 499321 423330 997685 495162 196
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,04133,62188,67118,04174,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 132,3290,64128,3573,2990,23
Doba obratu aktív 191,39153,00225,11136,41195,27
Doba obratu pohľadávok 179,59143,52200,65130,48182,52
Doba obratu zásob 13,6612,0831,369,407,22
Doba splácania záväzkov 106,7292,32167,2695,2036,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,5641,1989,2439,6331,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75,9863,18143,0465,380,0000
EBIT v minulom roku 292 679226 8001 490 669588 852607 898
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 007292 679226 8001 490 669328 618
EBITDA 110 350390 107287 1431 507 445502 482
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 110 350390 107287 1431 507 445502 482
Efektívna daňová sadzba 4,090,42480,41060,24580,0000
Finančná páka 1,561,531,941,791,24
Finančné účty 6 2683 8925 0516 15989 933
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6419-0,6536-0,5166-0,5593-0,8050
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64190,65360,51660,55930,8050
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 108 734388 287286 3141 506 207500 473
Krátkodobé pohľadávky 4 135 4634 338 4585 211 5166 502 7663 412 233
Krátkodobé záväzky 1 375 4731 337 5282 464 9542 183 105612 896
Krytie dlhovej služby 0,000072,780,0000160,972 512
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000545,00
Náklady na predaný tovar 7 720 98610 099 3988 793 39517 505 1706 131 944
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 704 1935 287 9225 378 9948 370 0804 186 421
Neobežný majetok 48 86297 300135 48636 50841 452
Obežný majetok 4 628 2314 838 8176 009 6657 409 9693 747 169
Obrat aktív 1,912,391,622,681,87
Obrat neobežného majetku 184,93121,8074,42550,80172,44
Obrat obežného majetku 1,952,451,682,711,91
Obrat zásob 26,7330,2111,6438,8350,56
Odpisy 96 87895 38259 46417 32619 238
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 43947 69129 7328 66319 238
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 43947 69129 7328 6630,0000
Osobné náklady 1 286 1811 278 8841 132 1551 129 4460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6181 8321 8312 0382 009
Ostatné záväzky z obchodného styku 893 984722 5281 319 1691 499 2820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 775263 739193 1321 141 557347 856
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99330,74770,85700,43610,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,341,172,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93621,241,112,2652,81
Pohľadávky z obchodného styku 3 275 6952 942 9373 545 3794 037 7521 766 922
Pohotová likvidita II. stupeň 3,053,252,143,005,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 2802 8012 8991 397-34,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55790,52840,93580,78590,2421
Pridaná hodnota 1 294 8091 710 4021 321 0772 590 0311 015 951
Primárna platobná neschopnosť 0,29890,31100,59460,37130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,384,4010,472,191,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,384,4010,472,191,48
Služby 2 915 6244 700 9343 317 0029 031 8911 879 910
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 738 0744 967 7976 218 1127 514 9183 824 087
Spotreba materiálu… 101 169110 54297 399103 19965 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 901,001 2512 0411 313654,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 036 20011 851 14710 082 80420 108 8307 147 895
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1,00006,00501,00400,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 814 4447 398 1977 598 63412 872 4916 079 657
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 221 7554 452 9442 483 6697 235 9391 068 238
Účtovný cash flow 2 376-1 159-1 108-3 00889 933
Úročený dlh 901,001 2512 0411 313654,00
Vlastné imanie 3 041 4173 246 8773 212 1884 202 7513 078 519
Všetky záväzky 1 696 6571 715 5603 005 9243 302 802745 368
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00005 3600,00009 365200,00
Výsledok hospodárenia 13 473294 731228 1801 490 519483 244
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 473294 731228 1801 490 519483 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 103168 357133 6681 124 231328 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 168 357133 6681 124 231434 726607 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 007292 679226 8001 490 669481 851
Zásoby 176 001175 044462 101215 54982 807
Záväzky 1 696 6571 715 5603 005 9243 302 802745 368
Záväzky z obchodného styku 979 192915 3612 108 0011 499 3280,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000788 83246,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 85 208192 8330,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 007292 679226 8001 490 669481 851
Zmena EBIT 0,04101,290,15212,530,5406