RAK, spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 666 326658 938663 478657 238674 239
Aktivácia 902,001 3181 013964,001 023
Bankové úvery 204 301193 484233 816229 523105 179
Bežná likvidita III. stupeň 2,092,042,232,302,35
Bežné bankové úvery 96 08598 752102 568101 759105 179
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,982,002,112,182,39
Celkové tržby 1 162 905994 085779 611776 7280,0000
Celkový dlh 442 950439 159450 138450 248475 510
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 168 490119 773206 204195 74159 030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 81174 71128 61234 78246 149
Čistý cash flow -37 90046 099-6 1708 87646 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 03022 63225 80423 82116 244
Čistý zisk 7 1188 8438 9747 2543 905
Čistý zisk v minulom roku 8 8438 9727 2547 6919 539
Cudzie zdroje -223 376-219 779-213 340-206 990-198 729
Daň z príjmov 3 2383 0462 9712 9650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0462 9742 9652 9390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2383 0462 9712 9650,0000
Dlhodobé bankové úvery 108 21694 732131 248127 7640,0000
Dlhodobý dlh 108 21694 732131 248127 7640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,2581,6796,82105,7995,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,3952,1960,2867,5455,78
Doba obratu aktív 210,11242,25302,27313,51316,96
Doba obratu pohľadávok 132,2581,6796,82105,7995,03
Doba obratu zásob 6 31911 49816 16721 186148 112
Doba splácania záväzkov 7 6847 3677 4519 770145,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,8372,4872,7069,1460,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 5254 7724 4905 9500,0000
EBIT v minulom roku 22 63225 80523 82124 91324 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 03022 63225 80423 82116 244
EBITDA 58 95872 60676 62271 88343 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 95872 60676 62271 88343 410
Finančná páka 2,983,003,113,183,39
Finančné účty 36 81174 71128 61234 78246 149
Hrubá marža 0,45690,47710,55930,48150,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 27565 87868 11164 07036 359
Krátkodobé finančné výpomoci 1 000,001 000,001 000,001 000,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 419 394222 142212 511221 771202 139
Krátkodobé záväzky 199 247197 155159 572144 943127 894
Krytie dlhovej služby 5,526,765,535,283,52
Materiál 99 745244 257282 860229 311205 523
Nákladové úroky 10 67410 74313 85913 60212 339
Nákladové úroky v minulom roku 10 74313 85913 60214 28314 942
Náklady na predaný tovar 626 174518 541365 173391 156319 231
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 4649 7687 8175 415736,00
Neobežný majetok 46 26854 38976 11486 379127 292
Obežný majetok 620 058604 549587 364570 859546 947
Obrat aktív 1,741,511,211,161,15
Obrat neobežného majetku 25,0218,2510,538,866,10
Obrat obežného majetku 1,871,641,361,341,42
Odpisy 30 50043 44841 91640 91416 860
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 25021 72420 95820 45716 860
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 25021 72420 95820 4570,0000
Osobné náklady 480 152419 220375 542317 9390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 6836 7288 5117 8137 051
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 328127 71996 16988 2680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 61852 29150 89048 16820 765
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90370,88390,86130,85010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 56,1448,5555,7869,071,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,131,161,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,031,041,0427,12
Pohľadávky z obchodného styku 239 093141 951132 320141 580118 660
Pohotová likvidita II. stupeň 1,540,99980,91631,041,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,89-4,7734,58-23,32-4,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,554,29-0,44520,65263,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66480,66650,67850,68510,7053
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,982,002,112,182,39
Pridaná hodnota 531 344474 267436 002374 024457 187
Primárna platobná neschopnosť 0,49070,89970,72680,62350,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,516,055,876,2610,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,516,055,876,2610,95
Služby 212 118159 48688 27786 31136 575
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 666 326658 938663 478657 238674 239
Spotreba materiálu… 409 028350 000247 505310 978283 730
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 205 301194 484234 816230 523105 179
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 157 518992 808801 175765 180776 418
Tržby z predaja tovaru 16 21916 93711 0896 350702,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 141 299975 871790 086758 830775 716
Účtovný cash flow -37 90046 099-6 1708 87646 149
Úročený dlh 205 301194 484234 816230 523105 179
Úrokové krytie 1,972,111,861,751,32
Vlastné imanie 223 376219 779213 340206 990198 729
Všetky záväzky 442 950439 159450 138450 248475 510
Výsledok hospodárenia 28 45829 15834 70630 96926 550
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 45829 15834 70630 96926 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 1188 8438 9747 2543 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 8438 9727 2547 6919 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 35611 88911 94510 2195 414
Zásoby 163 853307 696346 241314 306298 659
Záväzky 442 950439 159450 138450 248475 510
Záväzky z obchodného styku 117 328127 71996 16988 2680,0000
Zisk pred zdanením 10 35611 88911 94510 2195 414
Zmena EBIT 0,92920,87701,080,95620,6635
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 534-605,00-22 58710 584787,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 534-605,00-22 58710 584787,00