A D V E S s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 237 0311 352 6851 539 4411 743 5171 527 383
Bežná likvidita III. stupeň 9,306,318,063,923,50
Časové rozlíšenie aktív 4 6744 9325 3913 9934 781
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1081-0,0239-0,08670,19590,7963
Celkové tržby 1 543 0461 536 8432 020 4732 803 9720,0000
Celkový dlh 148 545223 672196 260414 848298 720
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -407 873-394 139-398 945-414 028-218 575
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 407 873394 139398 945414 028218 575
Čistý cash flow 13 734-4 806-15 08376 192218 575
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -40 490-5 26171 26752 46851 575
Čistý zisk -40 527-8 20754 27739 76551 575
Čistý zisk v minulom roku -8 20754 27739 765160 242-3 291
Cudzie zdroje -1 088 486-1 129 013-1 343 181-1 328 669-1 228 663
Daň z príjmov 37,002 94616 99012 7030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 94616 99012 70345 9830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37,002 94616 99012 7030,0000
Dlhodobé pohľadávky 42 16551 55287 815135 902513 053
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,5281,7489,7685,2045,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,1776,1787,9880,7145,74
Doba obratu aktív 294,90323,77282,09229,04334,05
Doba obratu pohľadávok 56,5794,08105,85103,05157,95
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000090,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,2848,0431,8651,0860,04
EBIT v minulom roku -5 26171 26752 468206 225-3 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -40 490-5 26171 26752 46851 575
EBITDA 2 37250 745146 128119 94783 682
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 37250 745146 128119 94783 682
Efektívna daňová sadzba -0,0009-0,56000,23840,24210,0000
Finančná páka 1,141,201,151,311,24
Finančné účty 407 873394 139398 945414 028218 575
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8799-0,8346-0,8725-0,7621-0,8044
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87990,83460,87250,76210,8044
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 00250 199146 818124 29683 275
Krátkodobé pohľadávky 195 135341 499489 829648 556209 138
Krátkodobé záväzky 127 009200 684173 878388 852274 503
Materiál 573 209525 302506 963459 647527 855
Náklady na predaný tovar 1 023 248984 5661 353 8311 987 5861 112 809
Neobežný majetok 13 97535 26150 49881 39153 981
Obežný majetok 1 218 3821 312 4921 483 5521 658 1331 468 621
Obrat aktív 1,241,131,291,591,09
Obrat neobežného majetku 109,5643,2539,4434,1430,92
Obrat obežného majetku 1,261,161,341,681,14
Odpisy 42 57255 80675 38670 07416 666
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 28627 90337 69335 03716 666
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 28627 90337 69335 0370,0000
Osobné náklady 529 188490 001533 497507 9570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 536,00546,00510,00490,00407,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00005,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 85 77948 853127 981265 3220,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 04547 599129 663109 83968 241
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,90680,83610,64230,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95961,101,201,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88820,99001,051,3733,37
Pohľadávky z obchodného styku 193 686318 219480 148614 346209 138
Pohotová likvidita II. stupeň 4,783,695,142,741,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -79,25234,9289,05-17,44-5,62
Pridaná hodnota 507 817540 352638 058790 854556 091
Rýchla likvidita I. stupeň 3,211,962,291,060,7963
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 62,624,411,343,463,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 62,624,411,343,463,57
Služby 212 667231 088426 131780 373323 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 237 0311 352 6851 539 4411 743 5171 527 383
Spotreba materiálu… 810 581753 478927 7001 207 213789 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 531 1481 524 9181 992 4892 780 8571 668 900
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,000,0000600,002 4170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 531 0651 524 9181 991 8892 778 4401 668 900
Účtovný cash flow 13 734-4 806-15 08376 192218 575
Vlastné imanie 1 088 4861 129 0131 343 1811 328 6691 228 663
Všetky záväzky 148 545223 672196 260414 848298 720
Výsledok hospodárenia -40 117-5 06171 34252 29067 016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -40 117-5 06171 34252 29067 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 527-8 20754 27739 76551 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 20754 27739 765160 242-3 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -40 490-5 26171 26752 46866 938
Zásoby 573 209525 302506 963459 647527 855
Záväzky 148 545223 672196 260414 848298 720
Záväzky z obchodného styku 85 77948 853127 981265 3220,0000
Zisk pred zdanením -40 490-5 26171 26752 46866 938
Zmena EBIT 7,70-0,07381,360,2544-15,67
Účtovné závierky