DECOM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 265 780427 284392 858340 8171 261 401
Aktivácia 0,00000,000031 1269 3310,0000
Bežná likvidita III. stupeň 44,652,493,345,261,67
Časové rozlíšenie aktív 42,00691,00991,001 2711 076
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00005 1930,00008,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3564-1,220,0570-0,2030-0,3216
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -15,131,77-0,20480,79270,2166
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05190,72230,57050,51001,57
Celkové tržby 72 713638 861394 658548 5880,0000
Celkový dlh 13 114179 193140 827115 112771 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -257 333-347 378-43 826-57 907-157 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 257 333347 37843 82657 907157 589
Čistý cash flow -90 045303 552-14 08145 818157 589
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 5754 957-74 86555 43723 297
Čistý zisk 4 5751 253-76 46352 4845 430
Čistý zisk v minulom roku 1 253-76 46352 484-314 2733 757
Cudzie zdroje -252 666-248 091-246 838-225 705-489 994
Daň z príjmov 0,00002 880961,002 7180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880961,002 7183 0000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880961,002 7180,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 871
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,4770,09217,24169,89489,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,4766,89196,87169,5927,82
Doba obratu aktív 1 438378,05530,24236,78582,32
Doba obratu pohľadávok 45,4770,09217,24169,89489,88
Doba obratu zásob 0,00000,000033 8550,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000056 5230,0000630,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,20152,0092,8040,16335,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000025 6090,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 957-74 86555 437-304 0457 996
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 5754 957-74 86555 43723 297
EBITDA 5 2897 743-66 23173 01467 875
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 2897 743-66 23173 01467 875
Efektívna daňová sadzba 0,00000,6968-0,01270,04920,0000
Finančná páka 1,051,721,591,512,57
Finančné účty 257 333347 37843 82657 907157 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9507-0,5806-0,6283-0,6622-0,3885
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95070,58060,62830,66220,3885
Hrubá marža 0,54470,34520,60570,77130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 579342 363-57 51376 12566 213
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02240,40210,17500,16960,5767
Krátkodobé pohľadávky 8 40579 215160 953244 5411 059 293
Krátkodobé záväzky 5 952171 79068 75757 800727 402
Krytie dlhovej služby 0,00009,40-11,36310,703,80
Materiál 0,00000,0000125,00112,00104,00
Nákladové úroky 0,0000824,00637,00235,0017 867
Nákladové úroky v minulom roku 824,00637,00235,007 2284 239
Náklady na predaný tovar 27 859192 02431 397102 259421 350
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000444,000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000145 90636 98641 468
Obežný majetok 265 738426 593245 961302 5601 218 857
Obrat aktív 0,25380,96550,68841,540,6268
Obrat neobežného majetku 0,00000,00001,8514,2019,07
Obrat obežného majetku 0,25390,96701,101,740,6487
Odpisy 0,000047 27212 45815 82434 629
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000023 6366 2297 91234 629
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000023 6366 2297 9120,0000
Osobné náklady 39 230331 619354 462365 5870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 710,001 0921 0821 2231 662
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 97224 09131 15216 8590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 57548 525-64 00568 30840 059
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96820,81300,11160,16990,1249
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99051,501,480,86400,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,240,4751-0,03570,08350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000538,360,00000,8765
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,010,66500,67441,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,58200,65151,1110,66
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,330,7358-0,05210,08720,1993
Pohľadávky z obchodného styku 8 40575 600145 858244 09760 265
Pohotová likvidita II. stupeň 44,652,492,785,251,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,81-0,817317,53-4,93-3,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000368,39-22,11194,978,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04930,41940,35850,33780,6115
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05190,72230,57050,51001,57
Pridaná hodnota 39 606220 510239 032423 114369 302
Rýchla likvidita I. stupeň 43,232,020,59261,000,2166
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,4823,14-2,131,5811,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,4823,14-2,131,5811,36
Služby 27 859137 37191 616105 381412 907
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 265 780427 284392 858340 8171 261 401
Spotreba materiálu… 0,000013 59611 5206 2098 443
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 465580 390275 329527 540790 652
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000167 8564 9002 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000595,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 465412 534269 834525 373790 652
Účtovný cash flow -90 045303 552-14 08145 818157 589
Úrokové krytie 0,00006,02-117,53235,901,30
Vlastné imanie 252 666248 091246 838225 705489 994
Všetky záväzky 13 114179 193140 827115 112771 399
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00005 1930,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 2896 058-73 78957 97532 707
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 2896 058-73 78957 97532 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 5751 253-76 46352 4845 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 253-76 46352 484-314 2733 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 5754 133-75 50255 20211 657
Zásoby 0,00000,000041 182112,00104,00
Záväzky 13 114179 193140 827115 112771 399
Záväzky z obchodného styku 3 97224 09131 15216 8590,0000
Zisk pred zdanením 4 5754 133-75 50255 20211 657
Zmena EBIT 0,9229-0,0662-1,35-0,18232,91
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-41 05741 0570,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-41 05741 0570,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000122 2690,00001 382539,00