BAND SERVIS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 512 276514 983468 447443 188420 835
Aktivácia 22,0015,0066,000,000096,00
Bežná likvidita III. stupeň 14,2914,4616,8520,0715,63
Časové rozlíšenie aktív 310,001 4691 4721 452314,00
Časové rozlíšenie pasív 2 9502 9501 7001 7001 700
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0093-0,1320-0,0774-0,0015-0,5742
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14182,111,490,037411,96
Celkové tržby 481 700416 704385 710359 8490,0000
Celkový dlh 45 88844 26534 74029 67628 674
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -373 245-368 947-307 184-273 768-224 201
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 373 245368 947307 184273 768224 201
Čistý cash flow 4 29861 76333 416623,00224 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 79245 26925 89532 63919 701
Čistý zisk 31 43135 76120 19525 45519 701
Čistý zisk v minulom roku 35 76120 19525 45531 76538 829
Cudzie zdroje -463 438-467 768-432 007-411 812-390 461
Daň z príjmov 8 3619 5085 7007 1840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 5085 7007 1848 9710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 3619 5085 7007 1840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,8847,7754,8347,1736,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,8847,7753,0144,8135,35
Doba obratu aktív 473,58570,09574,96584,84501,99
Doba obratu pohľadávok 47,8847,7754,8347,1736,16
Doba obratu zásob 11 01917 4385 7293 8975 706
Doba splácania záväzkov 6 6599 7732 4031 13133,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,0332,4027,5421,9722,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 6764 9431 533491,790,0000
EBIT v minulom roku 45 26925 89532 63940 73638 829
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 79245 26925 89532 63919 701
EBITDA 21 03426 9808 04516 65278 648
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 03426 9808 04516 65278 648
Finančná páka 1,111,101,081,081,08
Finančné účty 373 245368 947307 184273 768224 201
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9047-0,9083-0,9222-0,9292-0,9278
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90470,90830,92220,92920,9278
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 193 180199 683183 482181 88277 910
Krátkodobé pohľadávky 51 79043 15444 66935 74830 318
Krátkodobé záväzky 30 31929 26622 43816 64818 746
Krytie dlhovej služby 7,139,154,739,8046,26
Materiál 24 98523 88725 08329 05633 810
Náklady na predaný tovar 294 963228 546214 506182 163205 427
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6621 0933 4085 3724 135
Neobežný majetok 36 75649 19461 63274 871101 360
Obežný majetok 475 210464 320405 343366 865319 161
Obrat aktív 0,77070,64020,63480,62410,7271
Obrat neobežného majetku 10,746,704,833,693,02
Obrat obežného majetku 0,83080,71010,73370,75390,9587
Odpisy 24 87624 87626 47826 48813 244
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 43812 43813 23913 24413 244
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 43812 43813 23913 2440,0000
Osobné náklady 87 92483 13684 18187 5240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5541 0351 0251 030738,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 29214 8030,00007 2380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 30760 63746 67351 94332 945
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72860,71640,65580,61770,5328
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88050,82171,020,92680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 60,0992,5624,3217,580,4893
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,220,98451,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88530,93670,74900,82837,59
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01090,18730,11240,00230,7327
Pohľadávky z obchodného styku 51 79043 15443 18733 96029 638
Pohotová likvidita II. stupeň 12,7912,8414,6416,9512,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -107,83-7,57-12,93-661,01-1,74
Pridaná hodnota 99 862101 17182 87994 433100 563
Rýchla likvidita I. stupeň 11,2211,4512,7314,9210,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,181,644,321,780,3646
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,181,644,321,780,3646
Služby 167 469111 104110 05665 03653 040
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 512 276514 983468 447443 188420 835
Spotreba materiálu… 125 854116 364101 108111 806148 348
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 481 675416 586385 616359 726305 990
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 86 85086 86988 23183 1300,0000
Tržby z predaja tovaru 2 2861 7794 9927 6295 577
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 539327 938292 393268 967300 413
Účtovný cash flow 4 29861 76333 416623,00224 201
Vlastné imanie 463 438467 768432 007411 812390 461
Všetky záväzky 45 88844 26534 74029 67628 674
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 9502 9501 7001 7001 700
Výsledok hospodárenia 41 34946 29026 90433 51626 341
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 41 34946 29026 90433 51626 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 43135 76120 19525 45519 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 76120 19525 45531 76538 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 79245 26925 89532 63925 616
Zásoby 50 17552 21953 49057 34964 642
Záväzky 45 88844 26534 74029 67628 674
Záväzky z obchodného styku 21 29214 80314 3157 2380,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00009 0060,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00005 3090,00000,0000
Zisk pred zdanením 39 79245 26925 89532 63925 616
Zmena EBIT 0,87901,750,79340,80120,5074
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000051,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000051,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 41 65942 68342 89439 77839 063