Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 765 804887 210739 632869 465876 495
Aktivácia 66 2247 274592,0014 86517 314
Bankové úvery 400 403319 140407 462347 678242 719
Bežná likvidita III. stupeň 0,42320,49010,57420,80940,7093
Bežné bankové úvery 400 403319 140407 462347 678242 719
Časové rozlíšenie aktív 4 1138 81110 8549 96710 589
Časové rozlíšenie pasív -169 241-90 767-84 754-54 395-51 309
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 41,466,3328,985,3710,16
Celkové tržby 1 954 6632 476 8012 229 6852 578 9920,0000
Celkový dlh 913 022844 587796 884778 914844 631
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 409 257316 455403 957338 079233 855
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46,0010 68511 50517 59916 864
Čistý cash flow -10 639-820,00-6 0947 52316 864
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -98 198131 788-101 97517 98436 502
Čistý zisk -111 367105 889-117 4441 7196 799
Čistý zisk v minulom roku 105 889-117 4441 71960 054-113 568
Cudzie zdroje -22 023-133 390-27 502-144 946-83 173
Daň z príjmov -4,0013 0462 7251 7560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 0462 7251 7569 5130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -4,0013 0462 7251 7560,0000
Dlhodobé pohľadávky 462,00420,00440,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,3639,2741,2858,6448,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,0439,2441,2856,9148,74
Doba obratu aktív 149,63152,24122,47138,86136,74
Doba obratu pohľadávok 31,4639,3441,3558,6448,74
Doba obratu zásob 599,59282,78338,81408,28352,33
Doba splácania záväzkov 2 2371 6351 0891 124141,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,4471,6851,4654,0366,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 2861 063646,47736,290,0000
EBIT v minulom roku 131 788-101 97517 98495 273-77 919
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -98 198131 788-101 97517 98436 502
EBITDA 133 04555 32473 867198 322151 635
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 04555 32473 867198 322151 635
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1097-0,02380,50530,0000
Finančná páka 34,776,6526,896,0010,54
Finančné účty 46,0010 68511 50517 59916 864
Hrubá marža 0,58710,47290,51220,49410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 719648 96874 093197 031148 116
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53090,47080,42010,38910,4845
Krátkodobé finančné výpomoci 8 9008 0008 0008 0008 000
Krátkodobé pohľadávky 160 524228 835249 306367 194312 424
Krátkodobé záväzky 406 553417 706310 751338 300424 621
Krytie dlhovej služby 10,103,895,1912,544,94
Materiál 83 77332 48345 28767 83337 903
Nákladové úroky 13 17312 85312 74414 50929 703
Nákladové úroky v minulom roku 12 85312 74414 50925 70635 649
Náklady na predaný tovar 720 550955 7081 062 1951 011 2411 079 303
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 32493 260104 129109 866106 413
Neobežný majetok 491 708566 208370 871351 813433 900
Obežný majetok 269 983312 191357 907507 685432 006
Obrat aktív 2,442,402,982,632,67
Obrat neobežného majetku 3,803,765,946,505,39
Obrat obežného majetku 6,926,816,164,505,42
Obrat zásob 0,60881,291,080,89401,04
Odpisy 223 442186 778172 686174 854117 701
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 111 72193 38986 34387 427117 701
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 111 72193 38986 34387 4270,0000
Osobné náklady 1 087 4991 181 7671 101 7901 112 2360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 3267 7187 5796 4733 519
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000-482,001 0671 000,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 233 677271 537184 427221 6260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 112 075292 66755 242176 573124 500
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94771,010,96470,87290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17,3012,5610,9711,601,15
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,060,99121,041,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87530,85590,89620,990010,71
Pohľadávky z obchodného styku 148 641228 694249 306356 345312 424
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25470,37970,42350,61720,5446
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,07162,674,51-19,27-4,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,8076-0,0638-0,47820,51850,5678
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,53450,36870,56170,40910,2860
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,190,95201,080,89590,9636
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 41,466,3328,985,3710,16
Pridaná hodnota 1 147 5031 171 3431 142 1361 274 1671 260 340
Primárna platobná neschopnosť 1,571,190,73980,62190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,060,7938-4,270,01190,0817
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,8615,2710,793,935,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,8615,2710,793,935,57
Služby 191 799196 514226 078170 689156 894
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 765 804887 210739 632869 465876 495
Spotreba materiálu… 528 651673 208732 580745 551833 310
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 409 303327 140415 462355 678250 719
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 868 0532 428 7732 207 7002 287 4992 339 643
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000800,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000300 9223 3692 0910,0000
Tržby z predaja tovaru 99 359129 239148 734155 690166 354
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 768 6941 997 8122 055 5972 129 7182 173 289
Účtovný cash flow -10 639-820,00-6 0947 52316 864
Úročený dlh 409 303327 140415 462355 678250 719
Úrokové krytie -7,4510,25-8,001,241,23
Vlastné imanie 22 023133 39027 502144 94683 173
Všetky záväzky 913 022844 587796 884778 914844 631
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000968,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 3611 4801 3050,0000
Výsledok hospodárenia -90 397140 499-95 45023 48933 934
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -90 397140 499-95 45023 48933 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -111 367105 889-117 4441 7196 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 105 889-117 4441 71960 054-113 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -111 371118 935-114 7193 4751 341
Zásoby 108 95172 25196 656122 892102 718
Záväzky 913 022844 587796 884778 914844 631
Záväzky z obchodného styku 233 677271 537184 427221 6260,0000
Zisk pred zdanením -111 371118 935-114 7193 4751 341
Zmena EBIT -0,7451-1,29-5,670,1888-0,4685
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000028 9690,00002 0700,0000