Brantner Nové Zámky s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 168 6133 353 4474 006 4673 866 1303 598 665
Aktivácia 80 52489 79364 37963 65282 221
Bankové úvery 204 956271 508631 980739 109845 142
Bežná likvidita III. stupeň 2,061,931,932,992,89
Bežné bankové úvery 66 55266 552631 980106 000105 600
Časové rozlíšenie aktív 36 19362 75740 04536 32324 347
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 583
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04300,5077-0,1045-0,0977-0,3901
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1065-1,140,32420,25090,9215
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74250,97220,99611,181,24
Celkové tržby 4 682 7544 587 9044 693 9274 197 2755 326 510
Celkový dlh 1 350 1861 653 0851 999 3472 096 1791 993 933
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -160 721-15 931-518 788-201 98376 998
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 365 677287 4391 150 768941 092768 144
Čistý cash flow 78 238-863 329209 676172 948625 392
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 145 49314 730431 682232 96438 078
Čistý zisk 118 065-1 758342 170166 8027 501
Čistý zisk v minulom roku -1 758342 170166 8027 501196 451
Cudzie zdroje -1 818 427-1 700 362-2 007 120-1 769 951-1 603 149
Daň z príjmov 14 892-324,0069 45043 172-3 218
Daň z príjmov v minulom roku -324,0069 45043 172-3 21850 248
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 892-324,0069 45043 172-3 218
Dlhodobé bankové úvery 138 404204 9560,0000633 109739 542
Dlhodobé pohľadávky 27 10341 99642 56429 46511 793
Dlhodobý dlh 138 404204 9560,0000633 109739 542
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,7659,1657,9069,3570,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,6952,2957,8769,3565,85
Doba obratu aktív 249,31278,21330,43367,33360,12
Doba obratu pohľadávok 65,8962,6561,4172,1571,56
Doba obratu zásob 881,46870,38997,021 0811 360
Doba splácania záväzkov 1 4921 2401 1231 1061 185
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,7863,0453,3465,4967,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 720,44550,55373,70478,77733,49
EBIT v minulom roku 14 730431 682232 96438 078284 327
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 145 49314 730431 682232 96438 078
EBITDA 793 855647 854963 900801 793645 807
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 793 855647 854963 900801 793645 807
Efektívna daňová sadzba 0,11200,15560,16870,2056-0,7513
Finančná páka 1,741,972,002,182,24
Finančné účty 365 677287 4391 150 768941 092768 144
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5739-0,5070-0,5010-0,4578-0,4455
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57390,50700,50100,45780,4455
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 908 235922 6241 503 1051 548 589705 615
Krátkodobé pohľadávky 810 364713 116702 072729 872703 343
Krátkodobé záväzky 734 383759 866646 697689 283678 636
Krytie dlhovej služby 63,3338,5448,0534,8819,09
Materiál 63 15048 93842 84747 17748 477
Nákladové úroky 12 53616 81220 06222 99033 795
Nákladové úroky v minulom roku 16 81220 06222 99033 79537 628
Náklady na predaný tovar 2 337 4692 209 0452 146 3521 936 9181 994 389
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 179 615223 654210 278227 524208 996
Neobežný majetok 1 495 5141 714 8131 496 6321 455 2731 312 507
Obežný majetok 1 636 9061 575 8772 469 7902 374 5342 261 811
Obrat aktív 1,461,311,100,99361,01
Obrat neobežného majetku 3,102,572,962,642,78
Obrat obežného majetku 2,832,791,791,621,61
Odpisy 716 464677 242616 272621 912653 586
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 358 232338 621308 136310 956326 793
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 358 232338 621308 136310 956326 793
Osobné náklady 1 767 5541 749 0311 576 4821 290 1501 187 577
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7663 7001 4331 2181 412
Ostatné záväzky z obchodného styku 80 65997 288139 149132 06284 078
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 834 529675 484958 442788 714661 087
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76800,79850,69160,67740,7184
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,819,7910,848,377,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,251,451,481,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92650,90281,040,99610,8978
Pohľadávky z obchodného styku 758 617630 250701 724729 851658 038
Pohotová likvidita II. stupeň 1,511,291,482,151,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,241,97-9,57-10,23-2,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,24-51,3510,457,5218,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42610,49300,49900,54220,5541
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74250,97220,99611,181,24
Pridaná hodnota 2 301 4552 190 5242 279 3121 904 6481 653 036
Primárna platobná neschopnosť 0,46730,53530,30680,40890,6382
Rýchla likvidita I. stupeň 0,45660,34780,90001,180,9775
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,702,552,072,613,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,702,552,072,613,09
Služby 1 367 1371 245 1991 230 9081 116 1191 239 963
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 168 6133 353 4474 006 4673 866 1303 598 665
Spotreba materiálu… 750 365777 462675 045555 172524 663
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 204 956271 508631 980739 109845 142
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 80 5240,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 696 9974 538 8044 695 9834 215 5733 678 035
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 58 073139 235270 319374 00730 610
Tržby z predaja tovaru 200 653263 638272 436293 543241 908
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 438 2714 135 9314 153 2283 548 0233 405 517
Účtovný cash flow 78 238-863 329209 676172 948625 392
Úročený dlh 204 956271 508631 980739 109845 142
Úrokové krytie 11,610,876221,5210,131,13
Vlastné imanie 1 818 4271 700 3622 007 1201 769 9511 603 149
Všetky záväzky 1 350 1861 653 0851 999 3472 096 1791 993 933
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000026,00
Výsledok hospodárenia 117 274-20 570388 115189 143-5 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 117 274-20 570388 115189 143-5 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 118 065-1 758342 170166 8027 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 758342 170166 8027 501196 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 132 957-2 082411 620209 9744 283
Zásoby 433 762533 326574 386674 105778 531
Záväzky 1 350 1861 653 0851 999 3472 096 1791 993 933
Záväzky z obchodného styku 354 528337 347215 290298 443419 992
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 6 9126 0985 3914 2147 030
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 266 957233 96170 750162 167328 884
Zisk pred zdanením 132 957-2 082411 620209 9744 283
Zmena EBIT 9,880,03411,856,120,1339
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -120 876-52 523-94 500-101 755-102 988
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -120 876-52 523-94 500-101 755-102 988
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 190130 417229 832364 74528 389
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Demolácia a zemné práce
Montáž káblových rozvodov
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Predaj na trhoch
Sprostr.obchodu s palivom,rudami,kovom a techn.chemikáliami
Stavba komunikácií a športových areálov
Prípravné práce pre stavbu
Prieskumné a podzemné práce
Pozemné a inžinierské stavby
Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob
Prevádzkovanie pohrebnej služby
Maloobch.so želez.tovar.,farbami,skl.tovar.,potr.pre kutilov
Reklamné činnosti
Čistenie budov
Údr.verejnej zelene,verej.priest,zimná údr,čistenie kanal
Vedľajšia a pomocná činnost v doprave;Sprostriedkovanie dop
Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre domác.,žel.tov
Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
Podnikat.poradenstvo;účtov. ap.,výskum trhu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
Veľkoobchod so stavebnými strojmi
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - ostatnými, zvláštnymi, nebezpečnými..
Maloobchod s prístr.pre domácn. a rozhl.a televíz. prijímač
Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva..
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
Veľkoobchod s nepoľnohos. meziproduktami, odpadom a šrotom
Veľkoobch.s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom
Maloobchod s kozmetickými výrobkami
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Sprostr.obchodu so strojmi, priem.zariadením
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi