Brantner Nové Zámky s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 353 4474 006 4673 866 1303 598 6654 918 308
Aktivácia 89 79364 37963 65282 22163 549
Bankové úvery 271 508631 980739 109845 142101 496
Bežná likvidita III. stupeň 1,931,932,992,892,32
Bežné bankové úvery 66 552631 980106 000105 600101 496
Časové rozlíšenie aktív 62 75740 04536 32324 34723 511
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 583702,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5077-0,1045-0,0977-0,3901-0,0199
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,140,32420,25090,92150,0351
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,97220,99611,181,241,44
Celkové tržby 4 587 9044 693 9274 197 2755 326 5100,0000
Celkový dlh 1 653 0851 999 3472 096 1791 993 9332 902 408
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 931-518 788-201 98376 998261 299
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 287 4391 150 768941 092768 14440 197
Čistý cash flow -863 329209 676172 948625 39240 197
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 730431 682232 96438 078259 415
Čistý zisk -1 758342 170166 8027 501212 679
Čistý zisk v minulom roku 342 170166 8027 501196 451193 084
Cudzie zdroje -1 700 362-2 007 120-1 769 951-1 603 149-2 015 198
Daň z príjmov -324,0069 45043 172-3 2180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 69 45043 172-3 21850 2480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -324,0069 45043 172-3 2180,0000
Dlhodobé bankové úvery 204 9560,0000633 109739 5420,0000
Dlhodobé pohľadávky 41 99642 56429 46511 79310 974
Dlhodobý dlh 204 9560,0000633 109739 5420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,1657,9069,3570,38200,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,2957,8769,3565,85199,56
Doba obratu aktív 278,21330,43367,33360,12426,03
Doba obratu pohľadávok 62,6561,4172,1571,56201,36
Doba obratu zásob 870,38997,021 0811 3602 347
Doba splácania záväzkov 1 2401 1231 1061 185182,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,0453,3465,4967,9199,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 550,55373,70478,77733,490,0000
EBIT v minulom roku 431 682232 96438 078284 327260 458
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 730431 682232 96438 078259 415
EBITDA 647 854963 900801 793645 807676 071
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 647 854963 900801 793645 807676 071
Efektívna daňová sadzba 0,15560,16870,2056-0,75130,0000
Finančná páka 1,972,002,182,242,44
Finančné účty 287 4391 150 768941 092768 14440 197
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5070-0,5010-0,4578-0,4455-0,4097
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50700,50100,45780,44550,4097
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 922 6241 503 1051 548 589705 615674 823
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000200 000
Krátkodobé pohľadávky 713 116702 072729 872703 3432 313 631
Krátkodobé záväzky 759 866646 697689 283678 6361 144 414
Krytie dlhovej služby 38,5448,0534,8819,0914,34
Materiál 48 93842 84747 17748 47749 814
Nákladové úroky 16 81220 06222 99033 79546 736
Nákladové úroky v minulom roku 20 06222 99033 79537 62867 374
Náklady na predaný tovar 2 209 0452 146 3521 936 9181 994 3892 333 388
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 223 654210 278227 524208 996152 959
Neobežný majetok 1 714 8131 496 6321 455 2731 312 5071 546 336
Obežný majetok 1 575 8772 469 7902 374 5342 261 8113 348 461
Obrat aktív 1,311,100,99361,010,8568
Obrat neobežného majetku 2,572,962,642,782,73
Obrat obežného majetku 2,791,791,621,611,26
Odpisy 677 242616 272621 912653 586400 881
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 338 621308 136310 956326 793400 881
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 338 621308 136310 956326 7930,0000
Osobné náklady 1 749 0311 576 4821 290 1501 187 5770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7001 4331 2181 4121 248
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 288139 149132 06284 0780,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 675 484958 442788 714661 087613 560
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79850,69160,67740,71840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,7910,848,377,910,8199
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,451,481,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90281,040,99610,89784,69
Pohľadávky z obchodného styku 630 250701 724729 851658 0382 303 793
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,482,151,901,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,97-9,57-10,23-2,56-50,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -51,3510,457,5218,510,8601
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49300,49900,54220,55410,5901
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,97220,99611,181,241,44
Pridaná hodnota 2 190 5242 279 3121 904 6481 653 0361 880 397
Primárna platobná neschopnosť 0,53530,30680,40890,63820,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34780,90001,180,97750,0278
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,552,072,613,094,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,552,072,613,094,29
Služby 1 245 1991 230 9081 116 1191 239 9631 413 736
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 353 4474 006 4673 866 1303 598 6654 918 308
Spotreba materiálu… 777 462675 045555 172524 663726 867
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 271 508631 980739 109845 142301 496
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 538 8044 695 9834 215 5733 678 0354 213 785
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 139 235270 319374 00730 6100,0000
Tržby z predaja tovaru 263 638272 436293 543241 908187 289
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 135 9314 153 2283 548 0233 405 5174 026 496
Účtovný cash flow -863 329209 676172 948625 39240 197
Úročený dlh 271 508631 980739 109845 142301 496
Úrokové krytie 0,876221,5210,131,135,55
Vlastné imanie 1 700 3622 007 1201 769 9511 603 1492 015 198
Všetky záväzky 1 653 0851 999 3472 096 1791 993 9332 902 408
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000026,00414,00
Výsledok hospodárenia -20 570388 115189 143-5 558274 772
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 570388 115189 143-5 558274 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 758342 170166 8027 501212 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 342 170166 8027 501196 451193 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 082411 620209 9744 283267 290
Zásoby 533 326574 386674 105778 531983 659
Záväzky 1 653 0851 999 3472 096 1791 993 9332 902 408
Záväzky z obchodného styku 337 347215 290298 443419 9920,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 6 0985 3914 2147 0300,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 233 96170 750162 167328 8840,0000
Zisk pred zdanením -2 082411 620209 9744 283267 290
Zmena EBIT 0,03411,856,120,13390,9960
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -52 523-94 500-101 755-102 988-103 375
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -52 523-94 500-101 755-102 988-103 375
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 130 417229 832364 74528 389418,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Demolácia a zemné práce
Montáž káblových rozvodov
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Predaj na trhoch
Sprostr.obchodu s palivom,rudami,kovom a techn.chemikáliami
Stavba komunikácií a športových areálov
Prípravné práce pre stavbu
Prieskumné a podzemné práce
Pozemné a inžinierské stavby
Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob
Prevádzkovanie pohrebnej služby
Maloobch.so želez.tovar.,farbami,skl.tovar.,potr.pre kutilov
Reklamné činnosti
Čistenie budov
Údr.verejnej zelene,verej.priest,zimná údr,čistenie kanal
Vedľajšia a pomocná činnost v doprave;Sprostriedkovanie dop
Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre domác.,žel.tov
Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
Podnikat.poradenstvo;účtov. ap.,výskum trhu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
Veľkoobchod so stavebnými strojmi
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - ostatnými, zvláštnymi, nebezpečnými..
Maloobchod s prístr.pre domácn. a rozhl.a televíz. prijímač
Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva..
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
Veľkoobchod s nepoľnohos. meziproduktami, odpadom a šrotom
Veľkoobch.s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom
Maloobchod s kozmetickými výrobkami
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Sprostr.obchodu so strojmi, priem.zariadením
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi