REALCONT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 61 59253 88833 83429 31328 982
Bežná likvidita III. stupeň 2,402,697,884,112,46
Časové rozlíšenie aktív 476,00388,00438,00571,00529,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1287-0,6017-0,1021-0,1393-0,5048
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18051,010,69850,42990,7601
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71300,60000,15230,33220,6745
Celkové tržby 35 78137 82638 25538 29936 756
Celkový dlh 25 63720 2094 4727 30911 674
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 934-40 307-20 041-17 043-13 978
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 93440 30720 04117 04313 978
Čistý cash flow 4 62720 2662 9983 0658 737
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 6885 9738 3185 6562 774
Čistý zisk 2 2764 3177 3584 6961 813
Čistý zisk v minulom roku 4 3177 3584 6961 813-870,00
Cudzie zdroje -35 955-33 679-29 362-22 004-17 308
Daň z príjmov 1 4121 655960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 655960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4121 655960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 161,87124,41124,56108,77132,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 130,81124,17124,56108,77132,91
Doba obratu aktív 623,83519,99322,82279,70286,24
Doba obratu pohľadávok 161,87124,41124,56108,77132,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 259,66193,2740,9568,02113,52
EBIT v minulom roku 5 9738 3185 6562 77490,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 6885 9738 3185 6562 774
EBITDA 3 4876 3488 5977 3454 711
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 4876 3488 5977 3454 711
Finančná páka 1,711,601,151,331,67
Finančné účty 44 93440 30720 04117 04313 978
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5838-0,6250-0,8678-0,7507-0,5972
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58380,62500,86780,75070,5972
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 3595 9738 3177 0934 501
Krátkodobé pohľadávky 15 98212 89313 05511 39913 457
Krátkodobé záväzky 25 63720 0294 2927 12911 494
Krytie dlhovej služby 0,00006 3480,00000,00004 711
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 29 93128 60327 68329 90731 896
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000718,00
Obežný majetok 61 11653 50033 39628 74227 735
Obrat aktív 0,58510,70191,131,301,28
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000051,47
Obrat obežného majetku 0,58960,70701,151,331,33
Odpisy 0,00000,00000,00001 4381 728
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000719,00864,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000719,00864,00
Osobné náklady 1 2110,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00375,00280,00252,00210,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 62918 1282 5435 3459 554
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 2764 3177 3586 1343 541
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72950,74800,59230,58140,4823
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,12930,53580,07840,08000,2377
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,040,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,040,00000,00005,802,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12840,53580,07840,08010,2364
Pohľadávky z obchodného styku 12 91512 86813 05511 39913 457
Pohotová likvidita II. stupeň 2,392,687,814,072,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,77-1,66-9,79-7,18-1,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000020 2660,00000,00008 737
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71300,60000,15230,33220,6745
Pridaná hodnota 6 1069 22310 5728 3455 060
Primárna platobná neschopnosť 1,751,410,19480,46890,7100
Rýchla likvidita I. stupeň 1,752,014,672,391,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,353,180,52020,99512,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,353,180,52020,99512,48
Služby 18 66720 43722 00723 83825 722
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 59253 88833 83429 31328 982
Spotreba materiálu… 10 9648 1665 6766 0695 974
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 03737 82638 25538 25236 956
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 03737 82638 25538 25236 956
Účtovný cash flow 4 62720 2662 9983 0658 737
Úrokové krytie 0,00005 9730,00000,00002 774
Vlastné imanie 35 95533 67929 36222 00417 308
Všetky záväzky 25 63720 2094 4727 30911 674
Výsledok hospodárenia 3 4876 3488 5975 9072 983
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 4876 3488 5975 9072 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 2764 3177 3584 6961 813
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 3177 3584 6961 813-870,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 6885 9728 3185 6562 773
Zásoby 200,00300,00300,00300,00300,00
Záväzky 25 63720 2094 4727 30911 674
Záväzky z obchodného styku 22 62918 1282 5435 3459 554
Zisk pred zdanením 3 6885 9728 3185 6562 773
Zmena EBIT 0,61740,71811,472,0430,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -300,000,00000,00000,0000-200,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -300,000,00000,00000,0000-200,00