REALCONT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 53 88833 83429 31328 98220 573
Bežná likvidita III. stupeň 2,697,884,112,464,50
Časové rozlíšenie aktív 388,00438,00571,00529,00297,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6017-0,1021-0,1393-0,5048-0,5545
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,010,69850,42990,76012,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60000,15230,33220,67450,2571
Celkové tržby 37 82638 25538 29936 7560,0000
Celkový dlh 20 2094 4727 30911 6744 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 307-20 041-17 043-13 978-9 075
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 30720 04117 04313 9789 075
Čistý cash flow 20 2662 9983 0658 7379 075
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 9738 3185 6562 774-920,00
Čistý zisk 4 3177 3584 6961 813-920,00
Čistý zisk v minulom roku 7 3584 6961 813-870,00-5 048
Cudzie zdroje -33 679-29 362-22 004-17 308-16 365
Daň z príjmov 1 655960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 655960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 124,41124,56108,77132,9199,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 124,17124,56108,77132,9198,98
Doba obratu aktív 519,99322,82279,70286,24238,83
Doba obratu pohľadávok 124,41124,56108,77132,9199,32
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000048,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 193,2740,9568,02113,5246,76
EBIT v minulom roku 8 3185 6562 77490,00-5 048
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 9738 3185 6562 774-920,00
EBITDA 6 3488 5977 3454 711664,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 3488 5977 3454 711664,00
Finančná páka 1,601,151,331,671,26
Finančné účty 40 30720 04117 04313 9789 075
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6250-0,8678-0,7507-0,5972-0,7955
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62500,86780,75070,59720,7955
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 9738 3177 0934 501-57,00
Krátkodobé pohľadávky 12 89313 05511 39913 4578 555
Krátkodobé záväzky 20 0294 2927 12911 4944 028
Krytie dlhovej služby 6 3480,00000,00004 7110,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 28 60327 68329 90731 89630 034
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000718,002 446
Obežný majetok 53 50033 39628 74227 73517 830
Obrat aktív 0,70191,131,301,281,53
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000051,4712,85
Obrat obežného majetku 0,70701,151,331,331,76
Odpisy 0,00000,00001 4381 728864,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000719,00864,00864,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000719,00864,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 375,00280,00252,00210,00721,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 1282 5435 3459 5540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3177 3586 1343 541-56,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74800,59230,58140,48230,4411
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53580,07840,08000,23770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00005,802,931,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53580,07840,08010,23640,2886
Pohľadávky z obchodného styku 12 86813 05511 39913 4578 526
Pohotová likvidita II. stupeň 2,687,814,072,434,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-9,79-7,18-1,98-1,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20 2660,00000,00008 7370,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60000,15230,33220,67450,2571
Pridaná hodnota 9 22310 5728 3455 0601 407
Primárna platobná neschopnosť 1,410,19480,46890,71000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,014,672,391,222,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,180,52020,99512,486,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,180,52020,99512,486,34
Služby 20 43722 00723 83825 72221 362
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 88833 83429 31328 98220 573
Spotreba materiálu… 8 1665 6766 0695 9748 672
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 82638 25538 25236 95631 441
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 82638 25538 25236 95631 441
Účtovný cash flow 20 2662 9983 0658 7379 075
Úrokové krytie 5 9730,00000,00002 7740,0000
Vlastné imanie 33 67929 36222 00417 30816 365
Všetky záväzky 20 2094 4727 30911 6744 208
Výsledok hospodárenia 6 3488 5975 9072 983-200,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 3488 5975 9072 983-200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 3177 3584 6961 813-920,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 3584 6961 813-870,00-5 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 9728 3185 6562 773-920,00
Zásoby 300,00300,00300,00300,00200,00
Záväzky 20 2094 4727 30911 6744 208
Záväzky z obchodného styku 18 1282 5435 3459 5540,0000
Zisk pred zdanením 5 9728 3185 6562 773-920,00
Zmena EBIT 0,71811,472,0430,820,1823
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-200,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-200,000,0000