INCORTRADE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 5852 5872 1351 834902,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,81190,83130,73470,72230,2302
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,894,292,543,12-0,0397
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,644,455,980,9819-0,0311
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,89-5,42-3,54-3,29-1,29
Celkové tržby 147,00553,00686,005 193710,00
Celkový dlh 3 2493 1722 9762 6343 978
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 141,0042,00414,00-2 493-826,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,53740,4629-0,05980,4566-0,0211
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5852 5072 1352 493826,00
Čistý cash flow 2 5852 5072 1352 493-122,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -79,00322,00439,002 851465,00
Čistý zisk -79,00256,00-41,002 371-15,00
Čistý zisk v minulom roku 256,00-41,002 371-110,00250,00
Cudzie zdroje 664,00585,00841,00800,003 076
Daň z príjmov 0,000066,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 66,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000066,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000052,800,0000-47,1839,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000052,800,00000,000039,07
Doba obratu aktív 6 4191 7081 136131,31463,70
Doba obratu pohľadávok 0,000052,800,0000-47,1839,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 137371,60189,95181,782 014
EBIT v minulom roku 322,00439,002 851370,00730,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -79,00322,00439,002 851465,00
EBITDA 29,00429,00520,002 964549,00
EBITDA marža 0,19730,77580,75800,57080,7732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29,00429,00520,002 964549,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,20501,090,16841,03
Finančná páka -3,89-4,42-2,54-2,29-0,2932
Finančné účty 2 5852 5072 1352 493826,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,25690,22610,39390,43623,41
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2569-0,2261-0,3939-0,4362-3,41
Hrubá marža 0,51020,85900,82510,55250,8718
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -79,00322,00439,002 851465,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17720,21760,16721,384,34
Krátkodobé finančné výpomoci 2 7262 5492 5490,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000080,000,0000-659,0076,00
Krátkodobé záväzky 458,00563,00357,002 5393 918
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -123,00-123,00-123,00-123,000,0000
Náklady na predaný tovar 72,0078,00120,002 22991,00
Obežný majetok 2 5852 5872 1351 834902,00
Obrat aktív 0,05690,21380,32132,780,7871
Obrat obežného majetku 0,05690,21380,32132,780,7871
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,00107,0081,00113,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -79,00256,00-41,002 371-15,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,03830,1303-0,0240-2,960,0049
Podiel EBIT k aktívam -0,03060,12450,20561,550,5155
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03060,12450,20561,550,5155
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03710,15910,2469-4,04-0,1542
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,96911,00001,360,9157
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 17,594,533,110,4801-0,1718
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 17,594,533,110,4890-0,1718
Pohľadávky z obchodného styku 0,000080,000,00000,000076,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81190,83130,73470,72230,2302
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,25690,23330,39390,3209-25,21
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,050,98531,190,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,261,231,391,444,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,89-5,42-3,54-3,29-1,29
Pridaná hodnota 75,00475,00566,002 869619,00
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-1,540,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,03060,0990-0,01921,29-0,0166
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1190-0,43760,0488-2,960,0049
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81190,80560,73470,98190,2108
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 112,037,395,720,88877,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 112,037,395,720,88877,25
Služby 70,0066,0074,00149,0076,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 5852 5872 1351 834902,00
Spotreba materiálu… 2,0012,0046,002 08015,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 7262 5492 5490,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147,00553,00686,005 098710,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 147,00553,00686,005 098710,00
Účtovný cash flow 2 5852 5072 1352 493-122,00
Úročený dlh 2 7262 5492 5490,00000,0000
Vlastné imanie -664,00-585,00-841,00-800,00-3 076
Všetky záväzky 3 2493 1722 9762 6343 978
Výsledok hospodárenia 29,00429,00520,002 964549,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29,00429,00520,002 964549,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -79,00256,00-41,002 371-15,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 256,00-41,002 371-110,00250,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -79,00322,00439,002 851465,00
Záväzky 3 2493 1722 9762 6343 978
Záväzky z obchodného styku -123,00-123,00-123,00-123,000,0000
Zisk pred zdanením -79,00322,00439,002 851465,00
Zmena EBIT -0,24530,73350,15407,710,6370