GABATRANS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 247 939251 396248 087237 656272 154
Bankové úvery 4 0824 0824 0824 08218 082
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,120,87330,66990,4296
Bežné bankové úvery 0,00000,00004 0824 08218 082
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00003 3910,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000463,001 32214 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,110,50310,15990,11240,1492
Celkové tržby 84 99468 89353 93043 8770,0000
Celkový dlh 46 22763 29662 54655 81877 258
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 985-25 458-12 342-3 0739 327
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 06729 54016 4247 1558 755
Čistý cash flow 46 06729 5409 2695 7578 755
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 3603 9825 522-1 22513 775
Čistý zisk 13 6123 0224 562-2 32513 034
Čistý zisk v minulom roku 3 0224 562-2 3251 94434 449
Cudzie zdroje -201 712-188 100-185 078-180 516-180 896
Daň z príjmov 3 727960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 0100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 727960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 0824 0820,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 4 0824 0820,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,16190,50235,42256,8772,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,59178,40219,18242,9665,95
Doba obratu aktív 1 0651 3321 6801 983653,42
Doba obratu pohľadávok 61,16190,50235,42256,8772,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000179,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 178,91311,11392,45427,48140,88
EBIT v minulom roku 3 9825 522-1 2253 13136 482
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 3603 9825 522-1 22513 775
EBITDA 27 80711 83027 11720 76138 808
EBITDA marža 0,32720,17170,50280,47320,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 80711 83027 11720 76138 808
Efektívna daňová sadzba 0,21490,24110,1739-0,70330,0000
Finančná páka 1,231,341,341,321,50
Finančné účty 46 06729 54016 4247 1558 755
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8136-0,7482-0,7460-0,7596-0,6647
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81360,74820,74600,75960,6647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 12711 58326 73619 98936 120
Krátkodobé pohľadávky 14 23635 95134 76930 78630 238
Krátkodobé záväzky 41 64358 71257 96151 23358 678
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 25126 2620,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1 3240,00000,0000148,292,63
Nákladové úroky 21,000,00000,0000140,00741,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000140,00177,002 033
Náklady na predaný tovar 53 00854 28933 83929 714119 470
Neobežný majetok 187 636185 905193 503199 715233 161
Obežný majetok 60 30365 49151 19337 94138 993
Obrat aktív 0,34260,27400,21730,18410,5586
Obrat neobežného majetku 0,45280,37050,27860,21900,6520
Obrat obežného majetku 1,411,051,051,153,90
Odpisy 9 7677 59821 21421 21416 817
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7677 59810 60710 60716 817
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000010 60710 6070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 588,00248,00381,00772,002 688
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -92,001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000025 51122 3430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 37910 62025 77618 88929 851
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,54200,42880,17190,13120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,271,920,94600,66141,94
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,54230,42880,17190,13160,0576
Pohľadávky z obchodného styku 13 17133 66832 37129 11927 469
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,120,87330,66990,4296
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,38-6,37-19,97-31,36-20,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 1940,00000,000041,1211,82
Pridaná hodnota 31 94714 59320 06814 03132 556
Primárna platobná neschopnosť 0,17090,78000,78810,76730,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,110,50310,26280,12630,0965
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,665,352,312,691,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,665,352,312,691,99
Služby 16 70514 6247 5903 80249 525
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 247 939251 396248 087237 656272 154
Spotreba materiálu… 36 30339 66526 24925 91269 945
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 0824 0824 0824 08218 082
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 95568 88253 90743 745152 026
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 84 95568 88253 90743 745152 026
Účtovný cash flow 46 06729 5409 2695 7578 755
Úročený dlh 4 0824 0824 0824 08218 082
Úrokové krytie 826,670,00000,0000-8,7518,59
Vlastné imanie 201 712188 100185 078180 516180 896
Všetky záväzky 46 22763 29662 54655 81877 258
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000014 000
Výsledok hospodárenia 18 0404 2325 903-453,0021 991
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 0404 2325 903-453,0021 991
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 6123 0224 562-2 32513 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 0224 562-2 3251 94434 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 3393 9825 522-1 36517 303
Záväzky 46 22763 29662 54655 81877 258
Záväzky z obchodného styku 2 25126 26225 51122 3430,0000
Zisk pred zdanením 17 3393 9825 522-1 36517 303
Zmena EBIT 4,360,7211-4,51-0,39120,3776