ALBATROS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 852 3393 667 2334 756 7545 292 6515 056 990
Bankové úvery 1,0000313,003 9690,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,330,92990,72800,85180,8386
Bežné bankové úvery 1,0000313,003 9690,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 51 00472 45937 15576 130138 676
Časové rozlíšenie pasív 17 27731 2290,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,322,514,155,347,31
Celkové tržby 10 636 23710 054 8298 952 52611 098 30112 431 447
Celkový dlh 1 614 1372 600 0593 833 1634 457 8164 448 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -147 733-238 552-192 691-260 316-102 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 734238 865196 660260 316102 669
Čistý cash flow -91 13142 205-63 656157 647-25 526
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 272 009230 098244 290413 299248 390
Čistý zisk 184 980112 35488 756226 433104 450
Čistý zisk v minulom roku 112 35488 756226 433104 45065 834
Cudzie zdroje -1 220 925-1 035 945-923 591-834 835-608 402
Daň z príjmov 57 06944 33639 19774 52148 289
Daň z príjmov v minulom roku 44 33639 19774 52148 28944 992
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 06944 33639 19774 52148 289
Dlhodobé pohľadávky 132,00309,00711,00139,00143,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,0857,4064,1246,4546,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,9530,7936,0126,1526,62
Doba obratu aktív 116,29162,11220,90194,06156,74
Doba obratu pohľadávok 59,0857,4164,1646,4546,08
Doba obratu zásob 21 79911 7259 2592 23914 808
Doba splácania záväzkov 330 185255 225242 22772 447281 706
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,4179,04108,5171,6068,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 169 06284 37637 26222 729104 985
EBIT v minulom roku 230 098244 290413 299248 390193 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 272 009230 098244 290413 299248 390
EBITDA 923 6881 531 9472 311 6712 457 7092 256 933
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 923 6881 531 9472 311 6712 457 7092 256 933
Finančná páka 2,343,545,156,348,31
Finančné účty 147 734238 865196 660260 316102 669
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 450 0513 646 6093 123 4443 385 8472 438 821
Krátkodobé pohľadávky 1 449 0091 298 4141 380 8421 266 7621 486 473
Krátkodobé záväzky 1 285 4591 787 9712 336 6611 952 8992 198 079
Krytie dlhovej služby 19,5514,6419,8721,8823,60
Materiál 77 60674 80282 13553 532107 512
Nákladové úroky 29 96073 408116 337112 34595 651
Nákladové úroky v minulom roku 73 408116 337112 34595 65182 465
Náklady na predaný tovar 8 045 5316 897 9345 902 0608 027 5139 757 434
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4212 5573 5219 8392 848
Neobežný majetok 1 119 5941 975 0453 052 0703 628 9563 213 486
Obežný majetok 1 681 7411 619 7291 667 5291 587 5651 704 828
Obrat aktív 3,142,251,651,882,33
Obrat neobežného majetku 8,004,182,582,743,66
Obrat obežného majetku 5,325,104,716,276,91
Odpisy 922 3801 611 5022 274 8402 503 2542 080 280
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 461 190805 7511 137 4201 251 6271 040 140
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 461 190805 7511 137 4201 251 6271 040 140
Osobné náklady 939 274947 3761 008 1091 016 138921 862
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3732 2863 5274 8189 322
Ostatné záväzky z obchodného styku 656 504560 797359 452612 699819 167
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 107 3601 723 8562 363 5962 729 6872 184 730
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,69710,51490,52720,4566
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 638,21531,50556,01195,89708,86
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96551,431,941,902,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,48710,53110,59630,54760,6725
Pohľadávky z obchodného styku 513 954696 492775 417713 205858 988
Pohotová likvidita II. stupeň 1,260,88470,68980,82090,7861
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,40-24,5514,51-5,3023,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,040,5749-0,54721,40-0,2669
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56590,70900,80580,84230,8797
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,322,514,155,347,31
Pridaná hodnota 906 8931 359 0501 957 7091 927 3212 018 846
Primárna platobná neschopnosť 1,280,84870,46360,85910,9536
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,751,701,661,811,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,751,701,661,811,97
Služby 5 492 2824 398 9063 418 6784 696 6346 515 942
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 852 3393 667 2334 756 7545 292 6515 056 990
Spotreba materiálu… 2 551 8282 496 4712 479 8613 321 0403 238 644
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1,0000313,003 9690,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 716 2929 315 4588 267 41910 421 31211 871 885
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 763 8681 058 474407 650466 47895 605
Tržby z predaja tovaru 2 0023 3114 6545 2353 583
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 950 4228 253 6737 855 1159 949 59911 772 697
Účtovný cash flow -91 13142 205-63 656157 647-25 526
Úročený dlh 1,0000313,003 9690,00000,0000
Úrokové krytie 9,083,132,103,682,60
Vlastné imanie 1 220 9251 035 945923 591834 835608 402
Všetky záväzky 1 614 1372 600 0593 833 1634 457 8164 448 588
Výnosy budúcich období krátkodobé 17 27731 2290,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 276 991236 767249 412418 892258 922
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 276 991236 767249 412418 892258 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 184 980112 35488 756226 433104 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 112 35488 756226 433104 45065 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 242 049156 690127 953300 954152 739
Zásoby 84 86682 14189 31660 348115 543
Záväzky 1 614 1372 600 0593 833 1634 457 8164 448 588
Záväzky z obchodného styku 658 184591 091359 452612 699819 167
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 68030 2940,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 242 049156 690127 953300 954152 739
Zmena EBIT 1,180,94190,59111,661,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 488 185742 152195 0692 04113 336
Účtovné závierky