GAMEX TRADING s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 123 855 493110 014 356110 807 397117 495 863123 992 285
Bankové úvery 29 517 29626 773 05928 569 88028 450 46328 158 634
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,291,261,231,20
Bežné bankové úvery 29 517 29626 773 05928 569 88028 450 46328 158 634
Časové rozlíšenie aktív 237 49243 91832 85489 60010 189
Časové rozlíšenie pasív 1 6161 6579 06715 4990,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,1513,5017,4618,2722,87
Celkové tržby 125 936 288139 072 709157 654 083191 320 219189 088 911
Celkový dlh 106 536 401102 424 122104 797 861111 383 076118 797 326
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 46 743 27943 666 68445 799 94344 875 25043 811 159
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 100366 45830 02091 821120 607
Čistý cash flow -332 358336 438-61 801-28 786-179 615
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 946 5221 873 9492 554 3492 017 3772 459 119
Čistý zisk 125 424137 23428 931111 907176 133
Čistý zisk v minulom roku 137 23428 931111 907176 133320 990
Cudzie zdroje -17 317 476-7 588 577-6 000 469-6 097 288-5 194 959
Daň z príjmov 56 29241 191348 36931 37974 036
Daň z príjmov v minulom roku 41 191348 36931 37974 03695 790
Daň z príjmov z bežnej činnosti 56 29241 191348 36931 37974 036
Dlhodobé pohľadávky 23 657 8530,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé zmenky na úhradu 17 260 08317 260 08317 260 08316 516 60815 773 132
Dlhodobý dlh 17 260 08317 260 08317 260 08316 516 60815 773 132
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 239,31250,65204,86184,44198,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,23114,06106,1293,45126,12
Doba obratu aktív 390,00325,75278,94239,61244,70
Doba obratu pohľadávok 313,81250,65204,86184,44198,48
Doba obratu zásob 77,3475,9376,7557,0346,61
Doba splácania záväzkov 166,81182,66157,67144,56154,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,04172,44148,23135,24147,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 94,29110,8381,5859,7979,11
EBIT v minulom roku 1 873 9492 554 3492 017 3772 459 1192 485 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 946 5221 873 9492 554 3492 017 3772 459 119
EBITDA 1 466 6271 578 0591 718 0731 639 5272 215 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 466 6271 578 0591 718 0731 639 5272 215 353
Efektívna daňová sadzba 0,30980,23090,92330,21900,2959
Finančná páka 7,1514,5018,4719,2723,87
Finančné účty 34 100366 45830 02091 821120 607
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 387 1031 481 5991 761 5671 568 1252 173 033
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40270,52940,53140,56440,6029
Krátkodobé pohľadávky 76 000 86984 653 36681 380 04790 439 736100 569 419
Krátkodobé záväzky 49 872 85058 236 97958 884 07266 316 57474 758 606
Krytie dlhovej služby 0,83030,92980,78920,87481,00
Nákladové úroky 1 764 8061 695 5242 177 0491 874 0912 208 950
Nákladové úroky v minulom roku 1 695 5242 177 0491 874 0912 208 9502 068 770
Náklady na predaný tovar 113 051 469120 645 984141 520 425175 361 538183 048 215
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 127 535116 370 948136 311 094167 444 430176 350 380
Neobežný majetok 802 283742 105700 035710 031770 551
Obežný majetok 122 815 718109 228 333110 074 508116 696 232123 211 545
Obrat aktív 0,93591,121,311,521,49
Obrat neobežného majetku 144,48166,11207,12252,07240,02
Obrat obežného majetku 0,94381,131,321,531,50
Obrat zásob 4,724,814,766,407,83
Odpisy 265 108172 316191 032199 434200 562
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 132 55486 15895 51699 717100 281
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 132 55486 15895 51699 717100 281
Osobné náklady 593 639510 922477 470431 462462 414
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92 124106 46084 575109 724119 754
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000024 83535 35661 968
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 189 89535 335 81614 655 05721 251 74031 571 102
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 390 532309 550219 963311 341376 695
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,835,147,278,394,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,343,845,195,732,86
Pohľadávky z obchodného styku 36 594 01838 522 29942 154 83145 825 90063 903 867
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96071,000,93120,95610,9785
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 52,10-22,5697,09211,8128,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86020,93100,94580,94800,9581
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,1513,5017,4618,2722,87
Pridaná hodnota 2 865 2652 625 4863 471 3013 618 0981 898 372
Primárna platobná neschopnosť 0,77030,91730,72270,59860,5981
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 72,6464,9161,0067,9453,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 72,6464,9161,0067,9453,62
Služby 3 830 8964 192 9395 112 0377 834 9096 619 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 123 855 493110 014 356110 807 397117 495 863123 992 285
Spotreba materiálu… 93 03882 09797 29482 19978 007
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 46 777 37944 033 14245 829 96344 967 07143 931 766
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 115 923 034123 276 470155 123 343178 981 119184 954 320
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000010 080 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 3005 00051 6171 4837 733
Tržby z predaja tovaru 115 489 723122 513 222143 360 625176 403 180183 345 140
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 427 011758 2481 631 1012 576 4561 601 447
Účtovný cash flow -332 358336 438-61 801-28 786-179 615
Úročený dlh 46 777 37944 033 14245 829 96344 967 07143 931 766
Úrokové krytie 1,101,111,171,081,11
Vlastné imanie 17 317 4767 588 5776 000 4696 097 2885 194 959
Všetky záväzky 106 536 401102 424 122104 797 861111 383 076118 797 326
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 6161 6570,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 206 3521 386 6641 578 6581 441 5762 022 524
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 206 3521 386 6641 578 6581 441 5762 022 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 125 424137 23428 931111 907176 133
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 137 23428 931111 907176 133320 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 181 716178 425377 300143 286250 169
Zásoby 23 122 89624 208 50928 664 44126 164 67522 521 519
Záväzky 106 536 401102 424 122104 797 861111 383 076118 797 326
Záväzky z obchodného styku 28 189 89535 335 81630 467 14027 430 23538 223 498
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00009 479 8601 106441 728
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00006 332 2236 177 3896 210 668
Zisk pred zdanením 181 716178 425377 300143 286250 169
Zmena EBIT 1,040,73361,270,82040,9894
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 46724 0790,00000,00000,0000
Účtovné závierky