I.B.I.S. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 184 21276 04461 99259 291143 572
Bežná likvidita III. stupeň 6,307,853,362,0428,19
Časové rozlíšenie aktív 25 97225 3683 0276 05259 755
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000200,00200,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,29620,1147-0,41011,16-0,2151
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,67-0,94611,29-4,908,23
Celkové tržby 243 287225 942262 311295 6990,0000
Celkový dlh 28 8819 82316 18714 1576 683
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -72 488-26 472-34 068-15 283-29 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 48826 47234 06815 28329 407
Čistý cash flow 46 016-7 59618 785-52 10629 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 110 29221 9282 505-11 94027 061
Čistý zisk 89 11020 9681 545-12 90227 061
Čistý zisk v minulom roku 20 9681 545-12 902-18 853-24 536
Cudzie zdroje -155 331-66 221-45 805-44 934-136 689
Daň z príjmov 21 182960,00960,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00962,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 182960,00960,00962,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,3419,7416,950,995416,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,49950,621111,030,99541,52
Doba obratu aktív 284,90134,1788,4474,70136,49
Doba obratu pohľadávok 116,3419,7416,950,995416,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000010,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,6614,1720,8113,393,40
EBIT v minulom roku 21 9282 505-11 940-17 893-24 536
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 110 29221 9282 505-11 94027 061
EBITDA 115 95813 3442 908-11 52242 677
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 115 95813 3442 908-11 52242 677
Finančná páka 1,191,151,351,321,05
Finančné účty 72 48826 47234 06815 28329 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8432-0,8708-0,7389-0,7579-0,9521
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84320,87080,73890,75790,9521
Hrubá marža 0,59120,47880,57500,68190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 115 26830 8152 503-11 95042 220
Krátkodobé pohľadávky 75 22711 19111 884790,0017 244
Krátkodobé záväzky 27 5858 02914 58810 6313 574
Náklady na predaný tovar 92 18398 683105 03588 066121 460
Neobežný majetok 10 52513 01313 01337 16637 166
Obežný majetok 147 71537 66345 95216 07346 651
Obrat aktív 1,282,724,134,892,67
Obrat neobežného majetku 22,4215,9019,667,7910,33
Obrat obežného majetku 1,605,495,5718,028,23
Odpisy 4 9760,00000,00000,000014 344
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4880,00000,00000,000014 344
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4880,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 30 454102 808150 473214 9010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 690,00422,00405,00428,00457,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000113,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 7802 9358 3864 6310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 94 08620 9681 545-12 90241 405
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57370,31660,0337-0,28710,1980
Podiel EBIT k aktívam 0,59870,28840,0404-0,20140,1885
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59870,28840,0404-0,20210,1887
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,70420,32240,0528-0,24640,1936
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39350,34810,54960,25780,2048
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,21170,95020,99771,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,721,051,000,93820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,061,051,000,938218,30
Pohľadávky z obchodného styku 323,00352,007 733790,001 601
Pohotová likvidita II. stupeň 6,307,853,362,0428,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,388,72-2,440,8624-4,65
Pridaná hodnota 143 822108 192150 826201 626262 469
Primárna platobná neschopnosť 11,708,341,085,860,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57370,31660,0337-0,28710,1980
Rýchla likvidita I. stupeň 2,633,302,341,417,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24910,73615,57-1,230,1566
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24910,73615,57-1,230,1566
Služby 80 78487 33392 71576 065109 942
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 184 21276 04461 99259 291143 572
Spotreba materiálu… 11 39911 35012 32012 00111 518
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 005215 765255 861289 692383 929
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 8900,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 236 005206 875255 861289 692383 929
Účtovný cash flow 46 016-7 59618 785-52 10629 407
Vlastné imanie 155 33166 22145 80544 934136 689
Všetky záväzky 28 8819 82316 18714 1576 683
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,57370,31660,03370,00000,0000
Výsledok hospodárenia 110 98222 2342 908-11 52228 333
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 110 98222 2342 908-11 52228 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 11020 9681 545-12 90227 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 9681 545-12 902-18 853-24 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 110 29221 9282 505-11 94027 891
Záväzky 28 8819 82316 18714 1576 683
Záväzky z obchodného styku 3 7802 9358 3864 6310,0000
Zisk pred zdanením 110 29221 9282 505-11 94027 891
Zmena EBIT 5,038,75-0,20980,6673-1,10