I.B.I.S. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 59 291143 5720,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,0428,190,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 05259 7550,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 200,00200,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,16-0,21510,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,908,230,00000,00000,0000
Celkové tržby 295 6990,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 14 1576 6830,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 283-29 4070,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 28329 4070,00000,00000,0000
Čistý cash flow -52 10629 4070,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 94027 0610,00000,00000,0000
Čistý zisk -12 90227 0610,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -18 853-24 5360,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -44 934-136 6890,00000,00000,0000
Daň z príjmov 962,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 962,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,995416,390,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,99541,520,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 74,70136,490,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,995416,390,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000010,740,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,393,400,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -17 893-24 5360,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 94027 0610,00000,00000,0000
EBITDA -11 52242 6770,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 52242 6770,00000,00000,0000
Finančná páka 1,321,050,00000,00000,0000
Finančné účty 15 28329 4070,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7579-0,95210,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75790,95210,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,68190,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 95042 2200,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 790,0017 2440,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 10 6313 5740,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 88 066121 4600,00000,00000,0000
Neobežný majetok 37 16637 1660,00000,00000,0000
Obežný majetok 16 07346 6510,00000,00000,0000
Obrat aktív 4,892,670,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 7,7910,330,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 18,028,230,00000,00000,0000
Odpisy 0,000014 3440,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000014 3440,00000,00000,0000
Osobné náklady 214 9010,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 428,00457,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 6310,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 90241 4050,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,070,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,160,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,93820,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,938218,300,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 790,001 6010,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,0428,190,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8624-4,650,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 201 626262 4690,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,860,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,417,790,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,230,15660,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,230,15660,00000,00000,0000
Služby 76 065109 9420,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 291143 5720,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 12 00111 5180,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 289 692383 9290,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 289 692383 9290,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -52 10629 4070,00000,00000,0000
Vlastné imanie 44 934136 6890,00000,00000,0000
Všetky záväzky 14 1576 6830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 52228 3330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 52228 3330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 90227 0610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 853-24 5360,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 94027 8910,00000,00000,0000
Záväzky 14 1576 6830,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4 6310,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -11 94027 8910,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,6673-1,100,00000,00000,0000