MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 104 204 12992 813 17394 754 88887 952 69372 085 297
Bankové úvery 16 95615 5060,00007 7657 533
Bežná likvidita III. stupeň 2,081,972,312,512,23
Bežné bankové úvery 16 95615 5060,00007 7657 533
Časové rozlíšenie aktív 62 808 21461 384 59863 846 49141 910 76930 620 741
Časové rozlíšenie pasív 40 00040 04545,0035,00195,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,011,010,82040,92911,39
Celkové tržby 129 477 946124 649 078121 387 984117 537 01399 300 474
Celkový dlh 52 306 30946 567 27742 703 50842 359 91741 894 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 344 989-2 064 827-2 414 069-2 352 062-4 003 182
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 361 9452 080 3332 414 0692 359 8274 010 715
Čistý cash flow 3 281 612-333 73654 242-1 650 888-365 108
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 647 05518 130 53018 570 71211 118 9821 138 432
Čistý zisk 21 651 96914 154 51514 458 59415 401 755622 920
Čistý zisk v minulom roku 14 154 51514 458 59415 401 754622 920-4 805 350
Cudzie zdroje -51 857 820-46 205 851-52 051 335-45 592 741-30 190 985
Daň z príjmov 5 912 4513 879 7263 998 872-4 483 0764 083
Daň z príjmov v minulom roku 3 879 7263 998 872-4 483 0764 0835 678
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 912 4513 879 7263 998 872-4 483 0764 083
Dlhodobé pohľadávky 1 433 8721 349 7132 036 6964 486 8830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,5236,0830,7288,4387,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,5030,8824,1287,7887,56
Doba obratu aktív 393,17371,81403,82389,06343,99
Doba obratu pohľadávok 60,9341,4939,40108,2887,94
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000630,99943,68
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 388 5186 596 546
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,34147,05135,62113,34113,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 268 8206 124 722
EBIT v minulom roku 18 130 53018 570 71211 118 9821 138 432-4 081 033
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 647 05518 130 53018 570 71211 118 9821 138 432
EBITDA 34 833 01126 904 69624 840 72018 340 8349 926 862
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 833 01126 904 69624 840 72018 340 8349 926 862
Finančná páka 2,012,011,821,932,39
Finančné účty 5 361 9452 080 3332 414 0692 359 8274 010 715
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4977-0,4978-0,5493-0,5184-0,4188
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49770,49780,54930,51840,4188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 871 88726 897 61624 908 57118 456 88910 905 303
Krátkodobé pohľadávky 14 715 1039 007 6047 209 15919 991 18118 428 603
Krátkodobé záväzky 39 847 02136 705 95631 824 20125 621 01423 801 782
Krytie dlhovej služby 284,04197,34219,2691,5519,40
Nákladové úroky 82 63596 289113 246200 303511 429
Nákladové úroky v minulom roku 96 289113 246200 304511 429718 639
Náklady na predaný tovar 53 094 12457 098 04956 734 03357 196 28855 487 326
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00006 7351 317
Neobežný majetok 19 815 41018 994 70819 248 47319 192 39019 021 833
Obežný majetok 21 580 50512 433 86711 659 92426 849 53522 442 723
Obrat aktív 0,92840,98170,90390,93821,06
Obrat neobežného majetku 4,884,804,454,304,02
Obrat obežného majetku 4,487,337,353,073,41
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,57850,3868
Odpisy 7 007 3288 308 9608 110 3986 907 8436 467 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 503 5774 154 3524 054 9113 445 6083 204 973
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 503 7514 154 6084 055 4873 462 2353 262 309
Osobné náklady 13 111 38310 906 51512 472 72211 923 98711 719 433
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 87911 07311 15511 60211 145
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 251,007,00138,0011,0018,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 504 73818 109 68127 220 41023 407 95822 088 011
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 659 29722 463 47522 568 99222 309 5987 090 202
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,30040,32060,43140,47100,5581
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00003 75915 945
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,333,122,322,121,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,171,771,401,341,15
Pohľadávky z obchodného styku 12 590 5397 708 3805 660 86819 844 39518 349 087
Pohotová likvidita II. stupeň 2,081,972,312,512,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,80138,45-959,6127,6282,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 39,71-3,470,4790-8,24-0,7139
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50200,50170,45070,48160,5812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,011,010,82040,92911,39
Pridaná hodnota 43 645 16334 014 38628 912 77725 317 19121 000 151
Primárna platobná neschopnosť 1,652,414,911,181,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,501,731,722,314,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,501,731,722,314,22
Služby 52 032 24255 696 07455 290 60356 217 40254 236 727
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 104 204 12992 813 17394 754 88887 952 69372 085 297
Spotreba materiálu… 1 135 2501 398 1921 431 787983 7941 135 375
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 95615 5060,00007 7657 533
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 764 03991 114 42885 686 24482 577 30276 982 261
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 7521 99339 43463 823494 784
Tržby z predaja tovaru 0,0000320,00180,00253,006 102
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 739 28791 112 11585 646 63082 513 22676 481 375
Účtovný cash flow 3 281 612-333 73654 242-1 650 888-365 108
Úročený dlh 16 95615 5060,00007 7657 533
Úrokové krytie 334,57188,29163,9955,512,23
Vlastné imanie 51 857 82046 205 85152 051 33545 592 74130 190 985
Všetky záväzky 52 306 30946 567 27742 703 50842 359 91741 894 117
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000045,000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 40 00040 0450,000035,00195,00
Výsledok hospodárenia 27 837 29118 597 72916 760 08111 496 8143 525 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 837 29118 597 72916 760 08111 496 8143 525 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 651 96914 154 51514 458 59415 401 755622 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 154 51514 458 59415 401 754622 920-4 805 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 564 42018 034 24118 457 46610 918 678627 003
Zásoby 69 585-3 7830,000011 6433 405
Záväzky 52 306 30946 567 27742 703 50842 359 91741 894 117
Záväzky z obchodného styku 20 723 49118 586 40127 776 32423 412 33022 099 339
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 218 753476 720555 9144 37211 328
Zisk pred zdanením 27 564 42018 034 24118 457 46610 918 678627 003
Zmena EBIT 1,520,97631,679,77-0,2790
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 73 368-3 783-11 64311 643-113 907
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 73 368-3 783-11 64311 643-113 907
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 1440,00009 6750,0000428 848
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Textilná výroba
Leasingová činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Činnosť spravodajských tlačových kancelárií
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Počítačové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Administratívne služby
Výskum trhu a verejnej mienky
Vydávanie kníh
Nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osob.povol
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Marketingové služby
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Vydávanie novín
Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Návrh a vydávanie plagátov,vydávanie novín
Technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmu/audiovizuálnych diel
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Sprostredkovanie dopravy
Prenájom nehnuteľností
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamné činnosti.
Organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
Sprostredkovateľská činnosť.
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vedenie účtovníctva
Vydavateľská činnosť
Technické a organizačné zabezpečenie výstav
Prenájom hnuteľných vecí
Reklamné a marketingové služby
Reklamné činnosti
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
Rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov
Viazanie kníh a konečné spracovanie