ILKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 860 34910 729 5519 712 3064 404 5823 386 677
Bankové úvery 4 154 2105 016 0245 832 3461 429 0930,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,37241,810,17250,96205,39
Bežné bankové úvery 4 154 2100,00005 832 346414 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 8134 8634 0693 0542 967
Časové rozlíšenie pasív 1 9512 1091 1904 4605 965
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19330,2835-0,44590,76972,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,201,682,531,251,00
Celkové tržby 6 963 3185 942 1243 660 2292 398 5820,0000
Celkový dlh 7 023 5456 726 7656 962 3222 448 1401 692 538
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 883 6994 201 6344 820 846662 609-462 642
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 270 511814 390491 500953 230462 642
Čistý cash flow 456 121322 890-461 730631 188462 642
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 430 6421 709 2141 067 615383 17865 652
Čistý zisk 1 834 1741 251 883796 812259 9874 623
Čistý zisk v minulom roku 1 251 883796 812259 9873 8211 608 348
Cudzie zdroje -5 834 853-4 000 677-2 748 794-1 951 982-1 688 174
Daň z príjmov 466 083333 372226 40473 9600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 333 372226 40473 9602 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 466 083333 372226 40473 9600,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00005 016 0240,00001 015 0930,0000
Dlhodobé pohľadávky 16 4900,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00005 016 0240,00001 015 0930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,8176,3054,8663,8293,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,7472,2554,7763,8293,23
Doba obratu aktív 688,05683,45982,37700,691 008
Doba obratu pohľadávok 57,6976,3054,8663,8293,23
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000108,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,2372,55104,75130,4561,66
EBIT v minulom roku 1 709 2141 067 615383 17869 4501 758 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 430 6421 709 2141 067 615383 17865 652
EBITDA 3 854 8113 015 0652 163 1841 339 066472 326
EBITDA marža 0,55360,50740,59100,55830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 854 8113 015 0652 163 1841 339 066472 326
Finančná páka 2,202,683,532,262,01
Finančné účty 1 270 511814 390491 500953 230462 642
Hrubá marža 0,50940,47390,52300,45750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 853 5132 946 9552 145 1601 427 511470 390
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000-520 000186 7460,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 061 7701 197 800542 395401 175313 267
Krátkodobé záväzky 2 359 4371 138 9031 035 588820 005207 178
Krytie dlhovej služby 29,5624,3248,7227,207,74
Materiál 8 74211 4312 5862 0041 630
Nákladové úroky 130 385123 95944 39949 23161 029
Nákladové úroky v minulom roku 123 95944 39949 23162 748149 764
Náklady na predaný tovar 3 275 3952 914 2531 694 1441 197 151599 439
Neobežný majetok 10 417 6108 667 8268 616 9373 033 5852 237 188
Obežný majetok 2 435 9262 056 8621 091 3001 367 9431 146 522
Obrat aktív 0,53050,53410,37160,52090,3622
Obrat neobežného majetku 0,65490,66110,41880,75630,5482
Obrat obežného majetku 2,802,793,311,681,07
Odpisy 1 421 8361 245 2421 080 266992 112403 758
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 710 918622 621540 133496 056403 758
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 918622 621540 133496 0560,0000
Osobné náklady 461 319402 827279 135237 5960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 29868 25418 02411 8891 936
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000144,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 287 363442 601324 570270 3290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 256 0102 497 1251 877 0781 252 099408 381
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9006
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,696,996,864,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,711,410,89231,55
Pohľadávky z obchodného styku 1 041 7701 134 265541 480401 175313 267
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35901,770,16350,95253,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,79-12,395,95-3,09-3,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,502,60-10,4012,827,58
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,32300,46750,54700,36690,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54610,62690,71690,55580,4998
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,201,682,531,251,00
Pridaná hodnota 3 546 7742 815 8881 914 4661 097 247627 052
Primárna platobná neschopnosť 0,27580,39020,59940,67380,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19500,71370,07740,66882,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,822,233,221,833,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,822,233,221,833,58
Služby 2 532 6862 189 3031 323 813677 894453 859
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 860 34910 729 5519 712 3064 404 5823 386 677
Spotreba materiálu… 785 144922 031411 113500 735242 413
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 154 2105 016 0245 312 3461 615 8390,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 822 1695 730 1413 608 6102 344 5651 226 491
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000050 1670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 822 1695 730 1413 608 6102 294 3981 226 491
Účtovný cash flow 456 121322 890-461 730631 188462 642
Úročený dlh 4 154 2105 016 0245 312 3461 615 8390,0000
Úrokové krytie 18,6413,7924,057,781,08
Vlastné imanie 5 834 8534 000 6772 748 7941 951 9821 688 174
Všetky záväzky 7 023 5456 726 7656 962 3222 448 1401 692 538
Výsledok hospodárenia 2 432 9751 769 8231 082 918395 05768 568
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 432 9751 769 8231 082 918395 05768 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 834 1741 251 883796 812259 9874 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 251 883796 812259 9873 8211 608 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 300 2571 585 2551 023 216333 9475 854
Zásoby 87 15544 67257 40513 538370 613
Záväzky 7 023 5456 726 7656 962 3222 448 1401 692 538
Záväzky z obchodného styku 287 363442 601324 570270 3290,0000
Zisk pred zdanením 2 300 2571 585 2551 023 216333 9475 854
Zmena EBIT 1,421,602,795,520,0373
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 42 435197 08140 782-18 52296 833
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 42 435197 08140 782-18 52296 833
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 0640,0000