Bytový podnik Myjava spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 109 37310 912 6889 645 1618 726 9776 051 983
Aktivácia 0,000037,000,00000,000018 701
Bankové úvery 7 343 3607 346 7905 968 0775 398 319153 255
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,541,040,93611,76
Bežné bankové úvery 559 003478 070444 896396 526153 255
Časové rozlíšenie aktív 4 1553 55711 8843 2583 477
Časové rozlíšenie pasív 162 734189 644185 964102 787168 034
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2782-0,2425-0,39430,0984-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20550,15830,1575-0,04201,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,4214,1112,3511,313,78
Celkové tržby 1 890 5471 960 8122 005 3061 969 4800,0000
Celkový dlh 10 236 93410 013 3788 750 7227 923 5764 653 819
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 192 1645 393 0284 186 4023 895 990-1 251 764
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 151 1961 953 7621 781 6751 502 3291 405 019
Čistý cash flow 197 434172 087279 346-68 9621 405 019
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 66364 12084 06365 302157 785
Čistý zisk 39,001 1917 861291,00156 460
Čistý zisk v minulom roku 1 1917 861291,0059 684158 629
Cudzie zdroje -709 705-709 666-708 475-700 614-1 230 130
Daň z príjmov 28 04429 86236 35121 8140,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 86236 35121 81417 8040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28 04429 86236 35121 8140,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 784 3576 868 7205 523 1815 001 7930,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 473 8386 434 6314 996 8604 283 3802 895 539
Dlhodobý dlh 6 784 3576 868 7205 523 1815 001 7930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 153,14136,85130,9892,83101,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,1472,9475,1145,09101,79
Doba obratu aktív 2 1502 0381 7721 6291 042
Doba obratu pohľadávok 1 4061 3391 049892,25600,26
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000189,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,01202,99325,70306,19140,14
EBIT v minulom roku 64 12084 06365 30287 772164 133
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 66364 12084 06365 302157 785
EBITDA 726 917849 660897 868676 822309 029
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 726 917849 660897 868676 822309 029
Efektívna daňová sadzba 0,99860,96160,82220,98680,0000
Finančná páka 15,6515,3813,6112,464,92
Finančné účty 2 151 1961 953 7621 781 6751 502 3291 405 019
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 725 907848 890900 280689 371307 733
Krátkodobé pohľadávky 791 138732 779713 034497 376591 925
Krátkodobé záväzky 960 9751 086 9461 773 0731 640 600814 213
Krytie dlhovej služby 15,4815,2013,258,887,83
Materiál 1 0724 893968,00179,00719,00
Nákladové úroky 27 58033 06739 85143 1971 325
Nákladové úroky v minulom roku 33 06739 85143 19710 2845 504
Náklady na predaný tovar 1 231 4351 263 2581 289 5921 379 6471 545 902
Neobežný majetok 1 687 9741 783 0662 140 7402 440 4551 155 304
Obežný majetok 9 417 2449 126 0657 492 5376 283 2644 893 202
Obrat neobežného majetku 1,121,100,92820,80141,84
Odpisy 670 244784 780814 618612 792102 834
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 335 122392 390407 309306 396102 834
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 335 122392 390407 309306 3960,0000
Osobné náklady 249 704226 434208 437196 3760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 010770,00816,001 0331 296
Ostatné záväzky z obchodného styku 860 648893 287920 295679 7210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 670 283785 971822 479613 083259 294
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,623,053,352,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71110,68350,68170,71195,59
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10470,08800,1406-0,03530,6626
Pohľadávky z obchodného styku 367 538390 599408 874241 586591 415
Pohotová likvidita II. stupeň 1,751,531,040,93601,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,59-4,12-2,5410,16-0,8755
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,165,207,01-1,601 060
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66100,67320,61880,61860,0253
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92150,91760,90730,90790,7690
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,4214,1112,3511,313,78
Pridaná hodnota 654 201691 212697 444576 060574 718
Primárna platobná neschopnosť 2,342,292,252,810,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,281,110,74120,70211,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,0811,799,7511,7115,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,0811,799,7511,7115,06
Služby 297 835332 466331 774268 418326 554
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 109 37310 912 6889 645 1618 726 9776 051 983
Spotreba materiálu… 933 600930 829957 8181 111 2291 238 049
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 343 3607 346 7905 968 0775 398 319153 255
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 885 6361 954 4701 988 6501 962 4982 120 620
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 6146 7910,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 885 6361 954 4701 987 0361 955 7072 120 620
Účtovný cash flow 197 434172 087279 346-68 9621 405 019
Úročený dlh 7 343 3607 346 7905 968 0775 398 319153 255
Úrokové krytie 2,021,942,111,51119,08
Vlastné imanie 709 705709 666708 475700 6141 230 130
Všetky záväzky 10 236 93410 013 3788 750 7227 923 5764 653 819
Výnosy budúcich období dlhodobé 14 28217 72722 82827 92934 985
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 1015 1015 1015 1013 133
Výsledok hospodárenia 56 67364 88084 86466 312205 695
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 67364 88084 86466 312205 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39,001 1917 861291,00156 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1917 861291,0059 684158 629
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 08331 05344 21222 105203 095
Zásoby 1 0724 893968,00179,00719,00
Záväzky 10 236 93410 013 3788 750 7227 923 5764 653 819
Záväzky z obchodného styku 860 648893 287920 295679 7210,0000
Zisk pred zdanením 28 08331 05344 21222 105203 095
Zmena EBIT 0,86810,76281,290,74400,9613
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 509500,00

Činnosti firmy
Správa bytového a nebytového fondu
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
Reklamné činnosti
Vykonávanie priemyselných stavieb
Sprostredkovanie obchodu
Montáž sadrokartónu
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
Organizovanie školení a kurzov
Výroba, opravy a montáž meradiel
Výroba, montáž a opravy výrobkopv a zariadení spotrebnej elektroniky
Vedenie účtovníctva
Inštalácia elektrických rozvodov na bezpečné napätie
Čistiace a upratovacie služby
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Zateplovanie a vysúšanie budov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Činnosť energetických poradcov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Omietkárske práce
Obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a..
Revízie vyhradených elektrických zariadení
Montáž káblových rozvodov
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie ubytovacích služieb/v domovoch mládeže/
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Zámočníctvo