FCC Trnava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 581 6392 964 7492 982 1242 522 7572 648 014
Bankové úvery 281 2500,00000,000075 000100 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,761,681,751,43
Bežné bankové úvery 75 0000,00000,000075 000100 000
Časové rozlíšenie aktív 10 0196 9565 13913 40511 209
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000132,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49130,36910,54150,50610,6624
Celkové tržby 7 715 8447 357 2166 579 9525 775 5600,0000
Celkový dlh 1 180 004799 2831 047 510847 7041 055 107
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 183 864-350 737-483 727-478 782-163 889
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 386350 737483 727553 782263 889
Čistý cash flow -253 351-132 990-70 055166 679263 889
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 305 4601 999 9101 739 1421 097 080660 628
Čistý zisk 1 816 1691 580 8521 349 561852 037658 970
Čistý zisk v minulom roku 1 580 8521 349 561852 037710 242496 452
Cudzie zdroje -2 401 635-2 165 466-1 934 614-1 675 053-1 592 775
Daň z príjmov 488 758419 048389 311242 6350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 419 048389 311242 635212 3290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 488 758419 048389 311242 6350,0000
Dlhodobé bankové úvery 206 2500,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000030 3190,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 206 2500,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,1944,0555,9744,9052,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,9543,9455,8244,8852,69
Doba obratu aktív 170,07147,88166,54159,78178,58
Doba obratu pohľadávok 47,1945,5655,9744,9052,74
Doba obratu zásob 78,7869,1679,1244,5860,97
Doba splácania záväzkov 2 3801 9671 9651 458108,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,2335,9150,7042,1244,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 243754,83566,93421,870,0000
EBIT v minulom roku 1 999 9101 739 1421 097 080927 222501 948
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 305 4601 999 9101 739 1421 097 080660 628
EBITDA 3 297 4112 987 6832 593 4421 973 3021 351 152
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 297 4112 987 6832 593 4421 973 3021 351 152
Finančná páka 1,491,371,541,511,66
Finančné účty 97 386350 737483 727553 782263 889
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6705-0,7304-0,6487-0,6640-0,6015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67050,73040,64870,66400,6015
Hrubá marža 0,65440,67000,65520,62620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 339 3132 984 6772 658 2471 981 9081 348 671
Krátkodobé pohľadávky 993 773883 1831 002 121708 865782 018
Krátkodobé záväzky 784 142719 882907 777665 077656 814
Krytie dlhovej služby 6 187298 7689 605819,48814,93
Materiál 14 22419 39826 25413 51620 154
Nákladové úroky 533,0010,00270,002 4081 658
Nákladové úroky v minulom roku 10,00270,002 4084 6515 496
Náklady na predaný tovar 2 637 8022 388 6082 224 4932 146 2812 217 610
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 120 276133 615168 611166 539162 514
Neobežný majetok 2 454 5021 668 2381 454 5871 226 3631 563 752
Obežný majetok 1 117 1181 289 5551 522 3981 282 9891 073 053
Obrat aktív 2,152,472,192,282,04
Obrat neobežného majetku 3,134,394,494,703,46
Obrat obežného majetku 6,885,674,294,495,04
Obrat zásob 4,635,284,618,195,99
Odpisy 1 002 676984 828885 706879 186490 318
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 501 338492 414442 853439 593490 318
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 501 338492 414442 853439 5930,0000
Osobné náklady 2 300 1492 128 9201 962 0511 947 9810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5383 0063 2612 5782 481
Ostatné záväzky z obchodného styku 409 749276 319261 891192 4880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 818 8452 565 6802 235 2671 731 2231 149 288
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67690,73000,69760,48690,3893
Podiel EBIT k aktívam 0,64370,67460,58320,43490,2495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64370,67460,58320,43490,2495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,82410,89090,83840,59060,3318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45550,43190,45510,53860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 41,9836,8925,5721,721,44
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,202,322,201,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,581,511,286,52
Pohľadávky z obchodného styku 967 802880 919999 437708 584781 218
Pohotová likvidita II. stupeň 1,281,721,641,721,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,4816,2827,62-10,05-6,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -475,33-13 299-259,4669,22159,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49130,36910,54150,50610,6624
Pridaná hodnota 5 049 2254 929 1914 311 1713 616 6243 194 567
Rentabilita aktív, ROA 0,50710,53320,45260,33770,2489
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75620,73000,69760,50870,4137
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11340,48720,53290,74830,3486
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35790,26750,40390,42960,7809
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35790,26750,40390,42960,7809
Služby 1 575 9611 424 8021 314 5351 211 0651 155 623
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 581 6392 964 7492 982 1242 522 7572 648 014
Spotreba materiálu… 941 565830 191741 347768 677899 473
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 281 2500,00000,000075 000100 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 709 7477 317 7996 569 6975 768 4975 412 177
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 7200,000034 0335 5920,0000
Tržby z predaja tovaru 685 030690 602757 392645 844636 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 001 9976 627 1975 778 2725 117 0614 775 830
Účtovný cash flow -253 351-132 990-70 055166 679263 889
Úročený dlh 281 2500,00000,000075 000100 000
Úrokové krytie 4 325199 9916 441455,60398,45
Vlastné imanie 2 401 6352 165 4661 934 6141 675 0531 592 775
Všetky záväzky 1 180 004799 2831 047 510847 7041 055 107
Výsledok hospodárenia 2 308 9532 002 8551 741 7691 099 708860 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 308 9532 002 8551 741 7691 099 708860 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 816 1691 580 8521 349 561852 037658 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 580 8521 349 561852 037710 242496 452
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 304 9271 999 9001 738 8721 094 672856 705
Zásoby 25 95925 31636 55020 34227 146
Záväzky 1 180 004799 2831 047 510847 7041 055 107
Záväzky z obchodného styku 409 749276 319261 891192 4880,0000
Zisk pred zdanením 2 304 9271 999 9001 738 8721 094 672856 705
Zmena EBIT 1,151,151,591,181,32
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 5020,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky